Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


 

Авторський аркуш / Author’s paper, author’s list / Авторский лист

Друкований аркуш з визначеним циклом знаків (звичайно 40000), який служить одиницею виміру виконаної автором праці, обсягу твору. До авторського аркуша прирівнюють 700 рядків віршованого тексту або 3000 см² ілюстративного матеріалу.

 

Авторські образотворчі оригінали /Author’s subject copies / Авторские изобразительные оригиналы

Плоскі графічні або фотографічні зображення, призначені для поліграфічного відтворення.

 

Автотипний синтез кольору / Autotype colour syntheses / Автотипный синтез цвета

Відтворення кольору в поліграфії, при якому кольорове зображення формується на відбитку різноколірними растровими елементами (точками або мікроштрихами) з однаковою світлою насиченістю кольору окремих прозорих друкарських фарб, але різних розмірів і форм. При цьому ефект півтонів зберігається завдяки тому, що темні ділянки оригіналу відтворюються великими растровими елементами, а світлі — дрібними. При накладанні растрових елементів на відбитку в процесі друкування синтез кольору має мішаний адивно-субтрактивний характер.

 

Аналогова (растрова) кольоропроба / Color proof / Аналоговая (растровая) цветопроба

Кольоропроба, виготовлена з кольороподілених фотоформ, як правило, для офсетного і високого друку перед друкуванням видання.

 

Баланс «фарба-вода» / Color water balance / Баланс «краска-вода»

(«фарба-вода», «фарба-зволожувальний розчин») — рівноважне співвідношення між кількостями друкарської фарби і зволожувального розчину, що наносяться на друкарську форму під час офсетного друку, яке забезпечує оптимальну якість відбитка. Баланс «фарба-вода» залежить від багатьох чинників: швидкості роботи машини, її конструкції, вологості та температури повітря у друкарському цеху, структури і властивостей друкарської фарби, характеристики друкарської форми, складу та способу нанесення зволожувального розчину і фарби, властивостей задруковуваного матеріалу та ін. 

Брошурувальні процеси / Pamphlet processes (actions) / Брошюровочные процессы

Сукупність операцій обробки віддрукованих аркушів та інших елементів видання або виготовлення книжкових блоків. До цих процесів належать: виготовлення зошитів (фальцювання, приклеювання допоміжних елементів, розрізування); комплектування; з’єднання книжкових блоків з обкладинками та їх обрізування з трьох боків.

Верстання / Composing / Верстка

Процес формування сторінок видання за визначеними розмірами з тексту, ілюстрацій та інших його елементів.

 

Видавничий текстовий оригінал / Publishing text original / Издательский текстовый оригинал

Опрацьований та оформлений у видавництві авторський текстовий оригінал, призначений для відтворення друкуванням.

 

Глибокий друк / Intaglio (printing) / Глубокая печать

Спосіб друку, при якому углублення у формному циліндрі заповнюються фарбою, а надлишки її видаляються ножем (ракелем). При контакті паперу з циліндром фарба із заглиблених комірок переноситься на поверхню паперу.

 

Денситометр / Densitometer / Денситометр

Прилад для вимірювання оптичних густин у відбитому (на відбитках та фотографіях) і прохідному (на слайдах, негативах та діапозитивах) світлі.

 

Друкарська фарба / Printing ink / Печатная краска

Однорідна суміш дрібних частинок пігменту, рівномірно розподілених у в’яжучій речовині

 

Друкарська форма / Printing form / Печатная форма

Металева, пластмасова або інша поверхня, яка складається із друкувальних та проміжних елементів.

 

Друкувальні елементи / Printing elements / Печатные элементы

Елементи форми, які при друкуванні дають зображення на папері: літери, цифри, знаки, рисунки. Для високого друку їх висота становить 25,1 мм.

 

Книжковий блок / Book’s block / Книжный блок

Напівфабрикат книги після операції прошивання або склеювання надрукованих зошитів перед обробленням корінця

 

Кольороподіл / Colour separation / Цветоделение

Поділ кольорового зображення ілюстративного оригіналу за допомогою світлофільтрів або селективних джерел освітлення на окремі зображення, які при синтезі у процесі друкування з певною точністю відтворюють зображення оригіналу

 

Офсетний друк / Offset printing / Офсетная печать

Спосіб плоского друку, при якому фарба з друкарської форми передається спочатку на проміжну гумову поверхню офсетного циліндра, а з неї – на задруковуваний матеріал (папір).

 

Палітурні матеріали / Materials of a holder / Переплетные материалы

Використовують для виготовлення палітурок. До них належать шкіра, папір, коленкор, ледерин, папвіпіл, синтоніт та ін.

 

Піксель / Picsel (picture element) / Пиксель

Від picture element – маленькі елементи зображення, які утворюються при оцифровуванні тексту або графіки. Піксель є найдрібнішою точкою чи елементом зображення, який може бути адресований та відображений.

 

Плоский друк / Plane printing, flat printing / Плоская печать

Спосіб друку, при якому друкуючі та недрукуючі елементи форми лежать в одній площині.

 

Поліграфія / Printing (grafic) arts / Полиграфия

Від грец. Polugraphia від polus – численний та grapho – пишу – сукупність технічних засобів технологій та матеріалів для розмноження текстового матеріалу та графічних зображень.

 

Роздільна здатність / Separating capacity / Разрешение

Характеристика сканувальних і записуючих пристроїв; визначає чіткість зображення та відтворення його дрібних деталей. Виражається у лініях на дюйм (ірі), точках на дюйм (dpi), пікселях на дюйм. Лазерний принтер може мати роздільну здатність 300-1200 dpi; фотоскладальний пристрій – 600-5400 dpi; екран монітора 72-100 пікселів/дюйм.

 

Спуск шпальт / Imposition / Спуск полос

Розміщення шпальт видання, що містять текст та ілюстрації, на аркуші в такому порядку, щоб після його друкування і фальцювання можна було б мати зошит з правильною послідовністю сторінок.<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
РЕКЛАМА ЯК ВИДАННЯ | Тема 1.1. Кризисы в социально-экономическом развитии

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 261; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.