Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Документування результатів перевірки технічного стану КТЗ перевізником

Перевізник веде облік операцій перевірки технічного стану КТЗ у журналах, які складають та зберігають на паперових та/або електронних носіях.

Журнал реєстрації операцій перевірки технічного стану КТЗ контрольно-пропускним пунктом (далі - журнал КПП), форму якого наведено в додатку 3 до цього Порядку, ведуть на КПП для занесення в нього інформації водія про небезпечні зміни і результати перевірки технічного стану КТЗ.

Після записів, зроблених у журналі КПП протягом доби, уповноважена перевізником особа робить запис такого змісту: "Перевірку технічного стану КТЗ протягом робочих змін (зазначається дата, початок і закінчення робочих змін у часі) закінчено", ставить свій підпис і зазначає дату. Між цим і попередніми записами у журналі КПП не повинно бути пропущених рядків для виконання інших записів.

Журнал перевірки укомплектованості і контролю за самовільним унесенням змін у конструкцію і комплектність КТЗ, форму якого наведено у додатку 4 до цього Порядку, веде ВТК чи уповноважений перевізником контрольний майстер (контролер).

Перевізник контролює ведення цього журналу і усуває зазначені в ньому невідповідності технічного

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ( із мінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 1097 від 04.09.2008 ) до персоналу, що перевіряє технічний стан транспортних засобів відноситься:механік автомобільної колони (гаража), механік контрольно-пропускного пункту, контролер технічного стану автомототранспортних засобів (автотранспорт).

Механік автомобільної колони (гаража) має такі завдання та обов'язки:

Забезпечує контроль технічного стану автотранспортних засобів і випуск їх на лінію.

Виконує огляд та визначає несправності під час повернення автотранспортних засобів з лінії після закінчення роботи.

Бере участь у наданні технічної допомоги автомобілям на лінії. Здійснює контроль за дотриманням водіями правил технічної експлуатації, проводить інструктаж водіїв перед виїздом їх на лінію.Контролює ефективність витрат водіями паливно-мастильних матеріалів, шин.

Бере участь в розробці графіків проведення технічного обслуговування автотранспортних засобів і здійснює контроль за якістю і своєчасністю виконання цих робіт.

Вивчає умови роботи автотранспортних засобів з метою виявлення причин їх передчасного зносу. Аналізує причини і тривалість простоїв, пов'язаних з технічним станом автотранспортних засобів, розробляє і впроваджує заходи щодо збільшення термінів їх служби, скорочення простоїв через технічні несправності. Забезпечує дотримання водіями виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці і безпечного ведення робіт.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту автотранспортних засобів; призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів; правила експлуатації автотранспортних засобів; організацію і технологію технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; методи діагностики технічного стану автотранспортних засобів; основи організації ремонтного виробництва, праці і управління; основи екологічного законодавства; основи законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший механік: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); стаж роботи за професією механіка - не менше 2 років.

Механік: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням автотранспортних засобів, - не менше 1 року.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2307; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. II. Контрольні роботи і завдання для перевірки мовленнєвих навичок та вмінь
 2. Біологічний напрям науково-технічного прогресу
 3. Види обстежень стану забруднення атмосфери
 4. Визначення результатів фінансової діяльності бюджетних установ
 5. Вимоги до перевізників щодо забезпечення належного технічного стану ДТЗ
 6. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 7. Гідродинамічні аварій. Методика оцінювання інженерного стану при них і заходи захисту населення та території
 8. Головною метою банківського менеджменту є прагнення досягти високих кінцевих результатів за відносного зниження витрат.
 9. Графік перевірки технічного стану КТЗ
 10. Діагностування загального технічного стану системи живлення карбюраторних (і дизельних) двигунів проводять методом дорожніх або стендових випробувань автомобіля.
 11. Діаграма стану залізо-вуглець
 12. Додавання в рядок стану текстових панелей

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.