Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев’яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Тягне за собою накладення штрафу на особу, відповідальну за видачу документа про технічну справність транспортного засобу, від дев’яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 127-1. Порушення порядку перевірки технічного стану транспортного засобу

Відповідальність за технічний стан транспортних засобів на підприємстві. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про дорожній рух» посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, зобов'язані:

забезпечувати добір, підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв, здійснювати контроль за станом їх здоров'я і дотриманням режиму праці та відпочинку;

забезпечувати належний технічний стан транспортних засобів та дотримання екологічних вимог їх експлуатації;

не допускати до керування транспортними засобами осіб, які не мають права на керування транспортним засобом відповідної категорії, не пройшли у встановлений строк медичного огляду, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції;

не випускати на лінію транспортні засоби, технічний стан яких не відповідає вимогам державних стандартів, правил дорожнього руху, а також якщо вони не зареєстровані у встановленому порядку, переобладнані з порушенням вимог законодавства або не пройшли державного технічного огляду.

Також законодавством України передбачено відповідальність за порушення порядку перевірки технічного стану транспортного засобу (стаття 127-1 КУАП) та за випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством (стаття 128 КУАП).

Неналежне проведення перевірки технічного стану транспортного засобу та видача відповідного документа про його технічну справність, -

Видача талона про проходження державного технічного огляду без документа, що підтверджує технічну справність транспортного засобу,-Об’єктом цих правопорушень є безпека дорожнього руху та встановлений порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про дорожній рух» транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, а також причепи (напівпричепи) до них підлягають обов'язковому державному технічному огляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Перевірка технічного стану транспортних засобів проводиться виключно акредитованими в установленому порядку суб'єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію.

На кожний транспортний засіб, що пройшов державний технічний огляд і визнаний технічно справним, видається талон про проходження державного технічного огляду. Державний технічний огляд транспортних засобів, що призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції МВС України, здійснюється цими підрозділами, а перевірка технічного стану цих транспортних засобів під час проведення державного технічного огляду - уповноваженими суб'єктами господарювання на підставі дозволу, виданого Державтоінспекцією МВС України в порядку і за плату, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. Державтоінспекція МВС України створює та веде реєстр суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок та інших прирівняних до них транспортних засобів, та здійснює державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства у цій сфері.

Державний технічний огляд тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України. Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює та веде реєстр суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, та здійснює державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства у цій сфері. Порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами, встановлюється цими уповноваженими органами.

Відносини щодо проведення державного технічного огляду крім Закону України «Про дорожній рух» та Закону України «Про міліцію» регламентують Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2007 року № 1036 «Про деякі питання реформування системи державного технічного огляду колісних транспортних засобів», Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року № 606 «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів», Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року № 607 «Про затвердження Порядку надання суб’єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду», ПостановаКабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1067 «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду», наказ МВС України від 13.10.2008 № 534 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації», наказ Мітрансзв’язку України від 05.08.2008 № 974 «Про затвердження Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками» та інші нормативні акти.

Перевірка технічного стану засобу є процесом установлення відповідності технічних, екологічних характеристик, характеристик енергозбереження, безпечності конструкції та технічного стану засобу вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року № 607 «Про затвердження Порядку надання суб’єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду» перевірка технічного стану – технологічний процес, який передбачає застосування діагностичного обладнання з метою визначення відповідності колісного транспортного засобу, зокрема його технічних та екологічних характеристик, вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища на дату його першої реєстрації. Перевірка технічного стану проводиться у порядку, встановленому Мінтрансзв'язку.

Перевірка технічного стану засобу проводиться суб'єктами господарювання у пункті технічного контролю незалежно від місця його реєстрації відповідним підрозділом Державтоінспекції.

Суб’єкт господарювання – юридична або фізична особа – підприємець, уповноважена в установленому порядку на проведення перевірки технічного стану засобу під час техогляду та внесена до реєстру Державтоінспекції. Суб'єкт господарювання створює умови для проведення перевірки технічного стану та оформлення її результатів, забезпечує наявність комп'ютерного обладнання з підключенням до Інтернет для ведення електронного журналу обліку протоколів перевірки і передачі відповідної інформації до бази даних Державтоінспекції. Рівень акредитації та технологічні можливості суб'єкта господарювання повинні бути достатніми для виконання повного циклу робіт, пов'язаних з проведенням перевірки технічного стану, оформленням і видачею протоколів за її результатами.

За результатами перевірки суб'єкт господарювання видає власникові засобу або уповноваженій ним особі протокол перевірки технічного стану, засвідчений підписом його посадової особи та скріплений печаткою.

Протокол перевірки технічного стану – документ, який містить інформацію про засіб та результати перевірки відповідності його технічного стану вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, зразок якого затверджується Мінтрансзв’язку України за погодженням з МВС України.

Технічний огляд транспортних засобів передбачає:

- перевірку технічного стану транспортних засобів суб’єктами господарювання;

- контроль Державтоінспекцією правомірності експлуатації транспортних засобів та допуску їх до участі в дорожньому русі, а водіїв засобів — до керування ними, а також оформлення результатів проведення техогляду.

Технічний стан колісних транспортних засобів перевіряє персонал, який має відповідний рівень професійної кваліфікації щодо виконуваних робіт. Персонал, який перевіряє колісні транспортні засоби, повинен знати особливості його конструкції. Працівник Державтоінспекції видає талон про проходження техогляду, який відповідає вимогам стандарту, на кожний справний та укомплектований відповідно до призначення засіб за наявності документів, зазначених у Порядку проведення державного технічного огляду, та у разі відсутності даних про їх можливе протиправне використання або несплату штрафу за адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху і ставить на талоні свій підпис та особистий штамп. У разі виявлення порушення встановлених вимог щодо нанесення кольорографічних схем, емблем, розпізнавальних знаків і написів, установлення спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв транспортний засіб повторно подається до підрозділу Державтоінспекції після усунення виявлених недоліків.

ПостановаКабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1067 «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду» закріплює процедуру здійснення державного контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду та достовірністю оформлення її результатів. Контроль здійснюється за діяльністю суб'єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду. Функції здійснення контролю покладаються на Департамент Державтоінспекції МВС та інші визначені Законом України «Про дорожній рух» органи.Посадові особи органів здійснюють контроль за об'єктивністю проведення перевірки технічного стану транспортного засобу, достовірністю оформлення її результатів, обліком і видачею протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та передачею інформації до бази даних Державтоінспекції.

Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого частиною 1 коментованої статті, полягає у порушенні правил належного проведення перевірки технічного стану транспортного засобу та видачі відповідного документа про його технічну справність.

Зазначені порушення можуть мати місце у разі:- встановлення під час проведення державного технічного огляду або здійснення контролю під час експлуатації транспортного засобу факту необ'єктивної перевірки суб'єктом господарювання технічного стану транспортного засобу;- порушення вимог до оформлення результатів перевірки технічного стану транспортного засобу;- відсутності в базі даних Державтоінспекції інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу після видачі протоколу перевірки або передачі до бази даних Державтоінспекції недостовірної інформації про результати такої перевірки;- вчинення дорожньо-транспортної пригоди, причиною якої є технічна несправність транспортного засобу, що не була виявлена суб'єктом господарювання під час проведення останньої перевірки технічного стану транспортного засобу.Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого частиною 2 коментованої статті, полягає у видачі талону про проходження державного технічного огляду без документа, що підтверджує технічну справність транспортного засобу.Як було з’ясовано, таким документом є протокол перевірки технічного стану, засвідчений підписом посадової особи та скріплений печаткою суб’єкта господарювання, який уповноважений в установленому порядку на проведення перевірки технічного стану транспортного засобу під час техогляду. Видача талону це фактичні активні дії посадової особи, яка уповноважена проводити державний технічний огляд, які включають заповнення відповідного талону та передачі його у розпорядження особи власника транспортного засобу або його представника (довіреної особи), третім особам тощо. Для кваліфікації немає значення чи належним чином оформлено відповідний талон про проведення технічного огляду, чи внесені відомості про видачу талону до відповідного журналу реєстрації видачі талонів (бланків суворої звітності), а також до електронної бази даних – про пройдений державний технічний огляд транспортним засобом.

Суб’єктивна сторонаправопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб’єктомправопорушення передбаченого частиною 1 коментованої статті можуть бути особи, відповідальні за видачу документа про технічну справність транспортного засобу. Фактично, згідно із Законом України „Про дорожній рух” це посадові особи суб'єктів господарювання, уповноважених Державтоінспекцією МВС України здійснювати перевірку технічного стану автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок та інших прирівняних до них транспортних засобів, а також посадові особи суб'єктів господарювання, уповноважених Міністерством аграрної політики України здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Суб’єктомправопорушення передбаченого частиною 2 коментованої статтієпосадові особи Державтоінспекції МВС України (підрозділів автотехнічної інспекції) та посадові особи уповноваженого органу Міністерства аграрної політики України

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 397; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Адміністративні стягнення передбачені за порушення Правил Дорожнього Руху.
 2. Адміністративні стягнення: поняття і види. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності
 3. Бюджетний аналіз доходів і витрат господарства
 4. Види і структура доходів населення та джерела їх формування.
 5. Вимірювання зусилля натягнення прокатуваної смуги.
 6. Джерела формування доходів бюджету Пенсійного фонду
 7. Доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації. Джерела формування доходів бюджету
 8. Елемент – (системи) - об`єкт, що являє собою найпростішу частину системи, окремі частини якого не є предметом розгляду в межах конкретного дослідження.
 9. Контролюючі органи та органи стягнення
 10. Кримінальна самодетермінація (втягнення громадян у кримінальну діяльність представниками злочинного світу).
 11. Методи формування доходів бюджету
 12. МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКУ І СТЯГНЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.