Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Безпека виробничого процесу – здатність виробничого процесу зберігати відповідність вимогам безпеки праці за умов, що встановлені нормативно-технічною документацією


Безпека – це сукупність знань та правил поведінки, що забезпечують здоров’я, довголіття, розкриття творчого потенціалу людини, забезпечують оптимальні умови існування людині.

Охорона праці – система правових соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, які спрямованні на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності

Глосарій

 

 

Небезпека – явища, інформація, процеси, об’єкти, які можуть викликати небажані наслідки.

Небезпечний виробничий фактор (ГОСТ 12.0.002 - 80) – це такий факт дія якого на працюючого у певних умовах призводить до травми або іншого раптового погіршення здоров’я.

Небезпечна зона(ГОСТ 12.0.02-80) – це простір у якому можлива дія на працівника небезпечного і (або) шкідливого виробничого фактора.

Небезпечна дія – це така дія оператора (працюючого), яка суперечить (не відповідає) науково обґрунтованим нормам професійної поведінки при виконанні конкретного виробничого завдання.

Небезпечні обставинирозкривають дії, стан чи ознаки небезпечного фактора і обставину, при якій він діяв на людину.

Небезпечні умови можуть визначатися недоліками конструкцій машин, технологічні обладнання і процесів, низьким рівнем організації виробництва (неефективність або відсутність необхідного контролю, низький професійний рівень працюючих, підготовка їх з О.П.) недостатня надійність виробничого обладнання.

Виробнича небезпека – стан виробництва (умови праці, стан обладнання, робочого місця тощо), при якому існує можливість (ймовірність) дії небезпечного виробничого фактору з пошкодженням здоров’я (або загибелі) людини.

Аварія– пошкодження, вихід з ладу машин, агрегату, апарата.

Катастрофа– несподіване лихо, подія, що спричиняє тяжкі наслідки, руйнування.

Нещасний випадок на виробництві – це випадок дії на працюючого небезпечного виробничого фактора при виконані ним трудових обов’язків або завдання керівника робіт.

Травма– це пошкодження анатомічної цілості організму будь-яким небезпечним фактором.

Травматизм – сукупність травм, які повторюються у тих чи інших контингентів населення відповідно до побутових, виробничих, спортивних чи інших обставин.

Ідентифікація небезпеки – знаходження типу небезпеки та встановлення її характеристик, необхідних для розробки заходів щодо її усунення чи ліквідації наслідків.

Квантифікація­ небезпек – введення кількісних характеристик для оцінки ступеня (рівня ) небезпеки.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лекція № 9 | Львівський інстинут економіки і туризму

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 523; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. IV. Умови праці працівника на промислових об’єктах.
 2. Автоматизація процесу призначення IP-адрес вузлам мережі - протокол DHCP
 3. Адміністративна відповідальність громадян України за порушення загальнообов’язкових правил у сфері міграційного процесу
 4. Адміністративна відповідальність іншої категорії мігрантів за порушення загальнообов’язкових правил у сфері міграційного процесу
 5. Аналіз причин виробничого травматизму
 6. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 7. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці, їх сутність і значення
 8. Атестація робочих місць за умовами праці
 9. Атестація робочих місць за умовами праці. Гігієнічна класифікація умов праці
 10. Атестація робочих місць за умовами праці. Гігієнічна класифікація умов праці
 11. АЧТ-це тіло, поглинальна здатність якого (для всіх довжин хвиль) тотожна 1.
 12. Баланс робочого часу середньосписового працівника

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.