Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Конспект матеріалу з предмету

,, Метрологія та стандартизація ”

для студентів денного відділення спеціальності ОП

 

 
 

 

Розроблено викладачем ______________

Кіндратишин О.Й.

 

Обговорено і ухвалено на засіданні

предметної комісії

,,ТО, АД і загальнотехнічних дисциплін”

 

Протокол №____від "___"___­­____2013р

Голова комісії М.В.Ярмошенко

 

 

м. Дніпопетровськ

2013

ЗМІСТ

Л1. Вступ. Основні задачі і мета предмету. Основні задачі стандартизації. Об'єкти стандартизації на Україні. Основні поняття, терміни та визначення.  
Л2. Категорії та види стандартів. Взаємозамінність та ії значення.  
Л3. СП «Коледж», оформлення текстової документації.  
Л4. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МЕТРОЛОГІЇ. ВИДИ ВИМІРІВ.  
Л5. Міжнародна система одиниць фізичних величин. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ЯК ОБ'ЄКТИ ВИМІРІВ.  
Л6. КОНТРОЛЬ ДЕТАЛЕЙ УНІВЕРСАЛЬНИМИ вимірювальними НСТРУМЕНТАМИ.  
Л7. ВИМОГИ ДО ЗАГОЛОВКІВ, ПЕРЕЛІКІВ, ФОРМУЛ, ПОСИЛАНЬ, ПРИМІТОК, УМОВНИМ ПОЗНАЧКАМ, ОДИНИЦЯМ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН.  
Л8. ВИДИ ВЗАЄМОЗАМІННОСТІ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ.  
Л9. ЛІНІЙНІ РОЗМІРИ, ГРАНИЧНІ ВІДХИЛЕННЯ І ДОПУСКИ.  
Л10. ПОЛЯ ДОПУСКІВ, ПОСАДКИ І ДОПУСКИ ПОСАДОК.  
Л11. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ І РОЗРАХУНКИ ПАРАМЕТРІВ ПОСАДОК ІЗ ЗАЗОРОМ.  
Л12. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ І РОЗРАХУНКИ ПАРАМЕТРІВ ПОСАДОК З НАТЯГОМ.  
Л13. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ І РОЗРАХУНКИ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕХІДНИХ ПОСАДОК.  
Л14. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРІВ ДЕТАЛЕЙ КАЛІБРАМИ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.  
Л15. РОЗРАХУНКИ РОЗМІРІВ КАЛІБРІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЦИЛІНДРИЧНИХ ВАЛІВ І ОТВОРІВ.  
Л16. Системи допусків і посадок. сИСТЕМА ВАЛУ, СИСТЕМА ОТВОРУ.  
Л17. Допуски форми та розташування поверхонь.  
  ПЕРЕЛІК тем самостійного вивчення та конспектування.  

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ответственность таможенных органов и их должностных лиц | Вступ. Основні задачі і мета предмету. Основні задачі стандартизації. Об'єкти стандартизації на Україні. Основні поняття, терміни та визначення
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 357; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.