Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття та форми народовладдя

Читайте также:
 1. E , С - источники формирования оборотных средств
 2. HTML-форми.
 3. II этап формирования педагогики как науки (Средневековье, эпоха Возрождения)
 4. II.1994- 2002 годы – период формирования развитой отрасли.
 5. III. Ступени формирования умений по орфографии.
 6. IV. Уставной капитал кредитной организации, порядок его формирования.
 7. V.5. З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРО СУКУПНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД ДЕРЖАВИ
 8. Автоматизированные технологии формирования управленческих решений
 9. Автоформирование оглавления
 10. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання
 11. Адміністративні стягнення: поняття і види. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності
 12. Анализ динамики и структуры формирования прибыли, качество прибыли.

Тема № 5. Народовладдя в Україні та форми його здійснення.

 

План.

1. Поняття та форми народовладдя.

2. Поняття та види референдумів.

3. Стадії референдного (референдарного) процесу.

4. Поняття та принципи виборчого права.

5. Поняття та види виборів в Україні.

6. Виборча система: поняття та види.

 

Законодавство до теми.

1. Розділ 3 Конституції України (ст. 69-74).

2. Про всеукраїнський та місцевий референдуми: Закон України від 3 липня 1991р. № 1286-ХІІ.

 

Питання для самостійного вивчення.

1. Принципи референдумів в Україні.

2. Предмет всеукраїнського та місцевого референдумів в Україні.

3. Відповідальність за порушення порядку проведення виборів та референдумів.

4. Ініціативні групи при проведенні референдумів.

 

Демократичність Української держави і суспільства виявляє­ться насамперед у народовладді. У ст. 5 Конституції України зазначається, що носієм су­веренітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Він здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування.

Народовладдя – це система форм безпосереднього вільного волевиявлення народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні шляхом прямої його участі у встановленні представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування і безпосередньому прийнятті владних рішень з передбачених Конституцією та законами України питань.

Народовладдя в Україні здійснюється у двох формах:

а) прямої (безпосередньої) демок­ратії, коли народ виражає свою волю у визначених Конститу­цією і законами процесуальних формах;

б) представницької демократії, тобто через своїх представників, яких народ оби­рає до органів державної влади та органів місцевого самовря­дування.

Безпосередня (пряма) демократія – безпосередня участь громадян у здійсненні державної влади, їх пряме волевиявлення під час прийняття державних рішень.

Інститути прямої (безпосередньої) демократії:

1. вибори депутатів;

2. референдум;

3. відкликання депутатів;

4. дорадче опитування;

5. народне обговорення проектів нормативних актів;

6. звіти депутатів і виконавчих органів перед населенням;

7. загальні збори громадян і трудових колективів;

8. плебісцити (це опитування населення з найважливіших питань державного життя, яке провадиться для визначення статусу відповідної території, відокремлення і самос­тійного існування націй, форми державного управління тощо);

9. накази виборців.

Представницька демократія – це засіб реалізації волі народу через обраних ним представників в органи влади, сутність якого полягає в тому, що важливі обов'язкові питання вирішуються не всіма громадянами держави, а лише їх певними групами: народними депутатами, Президентом України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатами місцевих рад.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Органи, які вирішують питання, пов'язані з громадянством України | Поняття та види референдумів

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2407; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.