Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Масштаби топографічних карт і планів

Читайте также:
 1. Види будівельних генеральних планів
 2. Види планів з питань персоналу.
 3. Вимоги до створення (оновлення) топографічних планів та карт.
 4. Генеральних планів.
 5. Масштабирование
 6. Масштабирование входной или выходной величины
 7. Масштабирование токов с помощью транзисторов
 8. Масштабируемость
 9. Масштабируемость
 10. Масштабируемость и надежность
 11. Микропроцессор позволяет масштабировать индекс. Необходимость в масштабировании возникает при работе с массивами, которые имеют размер элементов, равный 2, 4 или 8 байтам.

Топографічні карти та плани

Лекція 2.

На попередній лекції ми розглянули геодезію як науку про Землю. Яку форму і які розміри має Земля та існуючі системи координат в геодезії географічну (астрономічну та геодезичну), прямокутну, просторову.

Для складання карт та планів на площині використовують ортогональне проектування точок земної поверхні на площину референц – еліпсоїда.

b
Q1
Q
а
P
P1
Куля
Геоїд
Еліпсоїд

 


Визначились, що для складання карт та планів доцільно використовувати загальну систему плоских прямокутних координат Гауса – Крюгера.

Згадаємо що:

Карта - це зменшене узагальнене зображення на площині поверхні Землі чи її значних територій з урахуванням кривизни Землі.

План– це зменшене подібне зображення невеликих ділянок поверхні Землі без урахування кривизни Землі.

Поверхня Землі на планах і картах зображається у зменшеному вигляді.

Масштабом топографічної карти або плану називають відношення довжини лінії на карті (плані) до відповідної горизонтальної довжини цієї лінії на місцевості.

Для визначення довжини лінії dAB на карті (плані), коли відома горизонтальна довжина лінії DAB на місцевості і навпаки використовують чисельний, лінійний та поперечний масштаби.

Чисельний масштабвиражають через дріб

, (2.5)

де М – число яке показує ступінь зменшення ліній місцевості на карті (плані) і навпаки – ступінь збільшення ліній карти (плану) на місцевості, тобто:

- на карті , (2.6)

- на місцевості DAB = dAB ×M. (2.7)

Чим менший знаменник М чисельного масштабу, тим більший (крупніше) масштаб карти (плану), і навпаки, чим більше число М, тим менший масштаб карти (плану).

Лінійний масштаб – це графічне зображення чисельного масштабу (рис.2.5).

а = 2 см

 

 


Рис. 2.5. Лінійний масштаб 1:500

Подвійну лінію АВ розбивають на поділки а = 2 см, які називають основою масштабу.

Тоді довжина лінії основи масштабу буде

Da = a × M, Da = 2 см ×500 = 1000 см = 10 м.

Для підвищення точності графічних робіт використовують поперечний масштаб (рис. 2.6). Він дозволяє оцінювати (вимірювати) відрізки з точністю 0,01 основи лінійного масштабу.

 

ДЕ
10м
10м
d
e
А
K
e¢
d
2 cм
n = 10
n = 5
B
М
K
M 


Рис. 2.6. Поперечний масштаб 1:500

Коли М = 500 а = 2 см ×500 = 10 м; п = а/10 = 10м/10 = 1 м; m = n/10 = 1м/10 = 0,1 м. Тоді L км = 2а + 6п + 7 m = 20 + 6×1 + 7×0,1 = 26,7 м.

Величину відрізка на місцевості, що дорівнює 0,1 мм на карті або плані, називають точністю масштабу.

Так для масштабів 1:10 000; 1:2000 та 1:500 отримаємо точність відповідно 1м; 0,2 м та 0,05 м. В Україні використовують прийняті в СРСР з 1934 р. масштаби карт:

- мілкомасштабні менше 1:1000 000;

- середньомасштабні від 1:200 000 до 1:1000 000;

- крупномасштабні 1:100 000 та крупніше.

Топографічні карти масштабів 1:100 000; 1:50 000; 1:25 000; 1:10 000; 1:5000; 1:2000; 1:1000 та 1:500 називають топографічними планами.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Роль прокуратури у розробці та плануванні заходів запобігання та протидії злочинності | Номенклатура карт та планів

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1511; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.