Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пошук підходящої роботи


Для громадян, які втратили роботу і заробі­ток (трудовий дохід), підходящою вважається робота, що відпо­відає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника і надається у тій самій місцевості, де він проживає. Заробітна плата має відповідати рівню, який особа мала за попереднім місцем роботи з урахуванням її середнього рівня, що склався в галузі відповідної області за минулий місяць. Пропонуючи під­ходящу роботу, враховують трудовий стаж громадянина за спеціальністю, його попередню діяльність, вік, досвід, станови­ще на ринку праці, тривалість періоду безробіття.

Для громадян, які вперше шукають роботу і не мають про­фесії (спеціальності), підходящою вважається робота, яка не потребує попередньої професійної підготовки, або оплачувана робота (включаючи тимчасову роботу), яка не потребує про­фесійної підготовки, а для громадян, котрі бажають відновити трудову діяльність після перерви тривалістю понад 6 міся­ців, — робота за спеціальністю, що потребує попередньої пере­підготовки чи підвищення кваліфікації, а в разі неможливості її надання — інша оплачувана робота за спорідненою професією (спеціальністю). Для громадян, які працювали не за професією (спеціальністю) понад 6 місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робо­та за основною професією (спеціальністю) може бути підходя­щою за умови попередньої перепідготовки чи підвищення ква­ліфікації з урахуванням потреб ринку праці у цій професії.

У разі неможливості надання громадянинові роботи за про­фесією (спеціальністю) протягом шести місяців безробіття підходящою вважається робота, яка потребує зміни професії (спе­ціальності) з урахуванням здібностей, здоров'я громадянина і колишнього досвіду, доступних для нього видів навчання та по­треб ринку праці у цій професії (спеціальності). У разі зміни громадянами професії (спеціальності) за направленням держав­ної служби зайнятості підходящою вважається робота як за новою, так і за попередньою професією (спеціальністю) за останнім міс­цем роботи.

Протягом 7 календарних днів з моменту реє­страції підбирається підходяща робота. Якщо громадяни відмовилися від двох пропозицій підходя­щої роботи, то їх не вважають безробітними. їх знімають з облі­ку, але протягом шести місяців надають консультаційні послу­ги. Після закінчення шести місяців з дня зняття з обліку вони можуть зареєструватися повторно у державній службі зайня­тості як такі, що шукають роботу.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ РОБОТИ | Організація оплачуваних громадських робіт

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 218; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.