Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Регулювання величини і реверсування подачі рідини насосом здійснюється зміною відповідно величини або знака есцентриситету е

Робочий об’єм регульованого насоса можна представити, увівши безрозмірне значення есцентриситету

де - відносний (безрозмірний) есцентриситет, що змінюється від 0 до ±1;

і - максимальний і поточний робочий об’єми;

і - максимальне і поточне значення есцентриситета.

Відповідно до цього розрахункова подача регульованого насоса

Для нерегульованого насоса

При роботі гідравлічної машини в режимі гідродвигуна (гідромотора) рідина під тиском подається примусово в її робочу порожнину. Кутова швидкість ω обертання двигуна залежить від подачі рідини і визначається по формулі

де w – характерний об’єм машини.

Переміщення, швидкість і прискорення поршня при русі в циліндрі

При обертанні блоку циліндрів гідромашини поршні переміщаються в циліндрах за законами кінематики кривошипно-шатунного механізму.

Мал. 3. Розрахунково-кінематична схема радіально-поршневого насоса.

З розрахункової схеми поршневої пари насоса (мал. 3) випливає, що при повороті циліндра з верхнього вертикального положення на кут φ= ωt (де ω – кутова швидкість, t – час) поршень переміститься на величину (допускаємо, що крапка контакту поршня зі статорним кільцем знаходиться на осі поршня)

х = О2А – О2В,

або

.

Це вираження можна записати

При визначенні переміщення х поршня в однопоршневому насосі (див. лекцію 3-4) було отримано аналогічне рівняння, але замість величини ексцентриситету е у вираженні використовувався радіус кривошипа r ().

Тоді за аналогією з викладеннями, приведеними в лекціях 3-4, величина переміщення поршня в радіально-поршневому насосі складе

Поточна (миттєва) швидкість відносного руху поршня v у циліндрі

Тоді (за аналогією з лекцією 3-4) поточна (миттєва) швидкість відносного руху поршня

Прискорення поршня у відносному русі в циліндрі

Тобто переміщення, швидкість і прискорення поршня при русі в циліндрі

Зневажаючи останніми членами цих рівнянь (оскільки значення е/R звичайно складає <0,08-0,09), одержимо

Прискорення поршня повинне враховуватися при розрахунку нерозривності потоку рідини, а сила інерції – при розрахунку діючих на нього сил, і, зокрема, при розрахунку тиску живлячих насосів.

Сила інерції. Максимальне значення сили інерції поршня у відносному русі з достатньою точністю описується вираженням

де m – маса поршня.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Кінематичні основи радіально-поршневого насоса | Теоретична рівномірність подачі
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 338; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.