Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сутність та сучасна сегментація світового ринку праці


Міграція1.2. Сутність та основні риси сучасного світового ринку праці

Оцінка ефективності.

Переваги LFA-сертифікації.

Провайдери, що пройшли сертифікацію, одержують об'єктивну, незалежну постійно підтверджувану оцінку наданих послуг, що дає сертифікованому провайдеру безперечні переваги перед провайдерами, що мають низький чи невизначений статус.

 

Статус LFA Certified Provider:

- значно підвищує репутацію провайдера в очах клієнтів, забезпечує участь у тендерах, підвищує конкурентноздатність;

- є необхідним етапом одержання прямих інвестицій від 300 тис. до 10 млн. доларів США в рамках програми LFA Equity Investments;

- сприятливо оцінюється вітчизняними банками при наданні цільових кредитів;

- дозволяє удосконалювати і розвивати структуру бізнесу компанії відповідно до міжнародних стандартів.

 

У результаті проведення LFA Quick Scan формулюється один з варіантів експертної оцінки:

- ланцюг постачань організований і функціонує задовільно, і не потрібно будь-яких змін;

- швидкі і неглибокі зміни можуть істотно оптимізувати систему логістики;

- потрібно принциповий реінженірінг бізнесів-процесів.

Підсумковий звіт складається після проведення заключної презентації і включає в себе вироблену в процесі заключної презентації стратегію і детальний план впровадження рекомендацій.

 

Впровадження рекомендацій LFA Quick Scan дозволяє досягти істотної ефективності логістичної функції:

 

Показник Ефект
Прямі логістичні витрати скорочення на 10-20%
Відповідність заявок клієнтів зростання на 20-60%
Ефективність системи постачання зростання на 20-60%
Витрати на брак, повернення, пересортицу скорочення до 90%
Оборотність запасів зростання на 30-75%
Термін доставки готової продукції скорочення на 25-50%

 

12.1. Сутність та сучасна сегментація світового ринку праці.

12.2. Міжнародна трудова міграція як складова розвитку світового ринку праці.

12.3. ТНК та інтернаціональний ринок праці.

12.4. Вплив глобалізації на розвиток світового ринку праці.

12.5. Напрями і форми інтеграції України до світового ринку праці.

 

 

У сучасних умовах національні ринки праці перетворилися на важливу складову частину світового ринку праці. Високий рівень міждержавних господарських взаємозв’язків на фоні поглиблення світового розподілу праці призвів до формування єдиного механізму задо­волення пропозиції робочої сили незалежно від конкретного місця проживання людини.

Світовий (міжнародний) ринок праці – це система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту і пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці і соціального захисту. Ці відносини склалися у зв’язку з нерівномірністю розміщення робочої сили в країнах світу і відмінностями у її відтворенні на національному рівні.Формування світового ринку праці в сучасних умовах здійснюється за двома шляхами:

перший – через поєднання національних ринків праці, коли нівелюються культурні, етнічні, юридичні, адміністративні та соціальні перешкоди між ними (наприклад, утворення в Європейській спільноті чи країнах, які підписали Шенгенську угоду єдиного ринку праці),

другий – через міграцію трудового потенціалу країни і капіталу, яка може відбуватися шляхом фізичного переміщення, або шляхом віртуального переміщення (за допомогою нових систем зв’язку, телекомунікацій, Інтернету тощо).

Причому трудовий потенціал поєднується з капіталом двояко: шляхом міграції капіталу, який минає кордони і шляхом міграції самого трудового потенціалу через кордони у місця найбільшого попиту на нього.

Схема світового ринку праці представлена на рис. 12.1.

 

Рис. 12.1 Схема світового ринку праці

 

Продавців на світовому ринку праці можна умовно розділити на два основних типи: тих, хто працює за контрактом і тих, хто працює не за контрактом. До перших відносяться працівники, які юридично оформили відносини з роботодавцем і термін їх перебування у приймаючій країні чітко визначений. Тобто ними являються:

· учені, наукові робітники, студенти;

· висококваліфіковані фахівці з рівнем підготовки, наявністю відповідної освіти і практичним досвідом роботи (програмісти, інженери, менеджери та інші);

· некваліфіковані робітники, що зайняті на підсобних роботах (наприклад, у сфері торгівлі, будівництва, туризму) або сезонні робочі, які виїздять з метою збирання врожаю.

Відповідно до працюючих не за контрактом відносяться працівники, термін перебування яких у приймаючій країні чітко не визначений:

· нелегальні робітники – іноземці, які займаються трудовою діяльністю з простроченою або туристичною візою;

· біженці – ті, хто змушені емігрувати із своїх країн через загрозу їх життєдіяльності. Наприклад, з регіонів збройних конфліктів і стихійних лих, з екологічно небезпечних районів, із середньоазіатських країн та із зон демографічного перенаселення території.

Покупців на світовому ринку праці можна умовно розподілити на п’ять основних типів.

У зв’язку з інтенсифікацією міжнародних зв’язків і зростанням кількості глобальних проблем, усе більший попит на робочу силу пред’являють міжнародні фінансові, торгові та інші організації (МОП, МВФ, СОТ, ЮНЕСКО, ООН, ФАО, Світовий банк тощо). Ці організації відбирають тільки висококваліфікованих робітників на міжнародній основі.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сертифікація провайдерів логістичних послуг | ТНК та інтернаціональний ринок праці

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 245; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.