Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Прості ткацькі переплетення





Одна з основних характеристик будови тканин - вид переплетень, що визначає взаємне розташування і зв'язок між собою ниток основи і качка, а також зовнішній вид і властивості тканини

Закінчений малюнок ткацького переплетення тканини називається рапортом. Рапорт переплетення - найменше число ниток, що утворять закінчений малюнок переплетення; розрізняють рапорт по основі R0 і рапорт по утоку Ry

Побудова ткацьких переплетень ведеться в системі прямокутних координат. У теорії ткацьких переплетень, розробленої М. Н. Нікітін і прийнятої в якості стандартної, для кожного переплетення може бути знайдена його діагональ, що будує, що складається з основних одиночних перекриттів, від який ведеться подальший відлік при Для умовного позначення переплетення використовується формула рівняння прямої:

 

УR = ах +/- b (27),

 

де R – рапорт переплетення (при несиметричному малюнку може мати дробове позначення Rо/Rу); а – кутовий коефіцієнт, що характеризує тангенс кута нахилу діагоналі, що йде з крапки перетинання осей координат (у залежності від величини кутового коефіцієнта діагональ можуть бути більш крутий чи більш положистої); b – параметр, що указує величину зсуву другої прямої щодо першої (застосовується при побудові переплетень мілковізеринчатого ).

Переплетення зображене на мал. 2,а відповідає рівнянню В4 = х, так як його рапорт рівний 4, а кутовий коефіцієнт, що відповідає тангенсу кута нахилу діагоналі, рівному 450, складає 1 Переплетення, показане на мал. 2,б відповідає рівнянню В5 = 2х.

 

Малюнок 2 – Зображення переплетень, що відповідають рівнянням

а – У4 = х; б – У5 = 2х.

Напрямок діагоналі зв'язаний з величиною зрушення, що показує, на скількох ниток змістилося перекриття розглянутої нитки щодо перекриття попередньої Як побудова малюнка переплетення, так і відлік зрушення ведеться по вертикалі.

У переплетенні зображеному на мал. 2, а, зрушення основних переплетень відбувається на одну нитку, а в переплетенні, показаному на мал. 2, б – на двох ниток. Таким образом, цифрове вираження кутового коефіцієнта одночасно показує і величину зрушення.



Кожна ділянка, на який нитка переходять з лицьової сторони на виворітну і з виворітної сторони на лицьову називають полем зв'язку ( мал. 3, 1, 2), ділянки, на який нитки основи й утоку, стикаючись, перехрещуються -полем контакту (мал.3, 3, 4), ділянки, на який нитки не стикаються - вільним полем (мал. 3, 5, 6), що утвориться між нитками пори - полями просвіту (мал. 3, 7).

 

Малюнок 3 – Види полів у переплетенні:

1 – основне поле зв'язку; 2 – утокове поле зв'язку; 3 – основне поле контакту;

4 – утокове поле контакту; 5 – основне вільне поле; 6 – утокове вільне поле;

7 – поле просвіту між нитками.

Тканини в залежності від виду переплетення підрозділяються на чотири класи (Схема 2):

1. Тканини простих переплетень (головних) характеризуються гладкою однорідною поверхнею.

2. Тканини мілковізерунчатих переплетень характеризуються візерунками з дрібних фігур, утворених видозміною, ускладненням і комбінуванням гладких переплетень.

3. Тканини складних переплетень утворяться з декількох систем ниток основи і качка.

4. Тканини крупновізерунчатих переплетень (жакардових) характеризуються різноманітними великими візерунками.

Відмітною особливістю тканин простих переплетень є наступне: рапорт по основі завжди рівний рапорту по утоку; кожна нитка основи переплітається з кожною ниткою утоку в рапорті тільки один разів. У межах одного рапорту кожна нитка мають два полючи зв'язку, переходячи один разів з виворітної на лицьову сторону тканини й один разів з лицьовий на виворітну сторону. Тому число полів зв'язку в рапорті простих переплетень рівно подвоєному числу ниток рапорту, тобто. 2R.

Клас тканин простих переплетень поділяється на підкласи тканин полотняного, саржевого й атласного (сатинового) переплетень (Схема 3).

Тканини полотняного переплетення мають самий маленький рапорт. R0 = 2 і RУ = 2. Загальне число перекриттів R0 RУ = 2 х 2 = 4. Кожна нитка основи переплітається з кожною ниткою утоку через одну (мал. 4, а), тобто. нитки утворять тільки полючи зв'язку; цим забезпечується найбільша злитість структури тканини і при інших рівних умовах найбільша міцність і твердість. Ці тканини двосторонні з одноманітною гладкою поверхнею на лицьовій і виворітній сторонах. При значній різниці в товщині ниток основи і качка на тканині утворяться рубчики, що створюють репсовий ефект

До тканинам полотняного переплетення відносяться бавовняні тканини (ситці, бязі, білизняні, платтєві), тканини з льону (полотнина, парусина, бортова тканина), більшість тканин з натурального шовку і хімічних волокон.

Тканини саржевого переплетення мають на поверхні характерні косі діагональні смуги. Кут нахилу діагоналі належний бути рівний 450, але практично він міняється в залежності від співвідношення товщини ниток основи і качка і щільності їхнього розташування (мал. 4, б).

Рапорт, у тканинах саржевого переплетення R ( 3. Переплетення саржі позначають дробом, у який чисельник показують число перекриттів основи, а знаменник - число перекриттів утоку, розташованих при кожнім утоковому перекиданні в межах рапорту з лицьової сторони тканини.

Так як кожна нитка основи тільки один разів у рапорті виступає на лицьовій стороні серед ниток чи утоку одна нитка утоку тільки один разів серед ниток основи, у дробовому позначенні саржі простого класу завжди в чисельнику коштує одиниця.

 

 

Схема 3

 

Класифікація тканин

 

 
 


Тканини





Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 4275; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.033 сек.