Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Скульптура. Змістмистецтва______________________ Не механічне з’єднання елементів цілого, а складне утворення

Форми скульптури

Види скульптури

Скульптура

Форма мистецтва

Змістмистецтва______________________  
Не механічне з’єднання елементів цілого, а складне утворення, яке поєднує два «шари»: «внутрішній» і «зовнішню» форму
Внутрішня і зовнішня структура, спосіб існування змісту, певне співвідношення елементів і процесів в часі й просторі, стійкі зв’яжи між ними
Зовнішня оболонка художнього твору, вибір митцем зображувально-виражених засобів і технічних прийомів
Внутрішня організація, структура худож-нього твору, яка створена за допомогою виразно-образотворчих засобів даного виду мистецтва для вираження художнього змісту

 


Загальна характеристика видів мистецтва

Тимчасові
Художня література
Музика
Просторово-тимчасові
Хореографія
Театр
Кінематограф
Телебачення
Естрадно-циркове мистецтво
Просторові
Образотворче мистецтво
Архітектура
Художня фотографія
Живопис
Графіка
Скульптура
Монументальне мистецтво
Декоративно-прикладне мистецтво  
похідні образотворчого мистецтва
Види мистецтва

 

 

Декоратив-но-прикладне мистецтво
Від лат. decorum – «прикрашати» - особлива сфера художньої діяльності людей, у витворах мистецтва яких призначено досягнення практичної цілі, яка органічно зливається з естетично значущим формальним рішенням
Вид образотворчого мистецтва, який обслуговує побутові потреби людини і одночасно задовольняє його естетичні потреби, які несуть красу життя

 

 

 


Виробництво

Кераміка
Посуд
Існує в предметах побуту, які створені за законами________________  
  Архітек-тура
Від грецьк. arhitekon – «будівельник» - вид мистецтва, витвір, який є пам’ятником матеріальної і духовної культури людства
Мистецтво створення дахів, оскільки основні архітектурні типи і стилі відрізняються характером перекриттів (наприклад, купольна або стоїчно-балочна системи) 


Архітектуру поділяють на:

  суспільну
 
 
Від лат. sculpo - "висікати, вирізати", часто скульптуру називають пластикою; від грец. "пласте" - "ліплю"
Скульптура - це
Вид образотворчого мистецтва, пов'язаний зі створенням об'ємних художніх форм у реальному просторі

 

 


  Велика
 

 

 


 
 
 
 
 
  монументальна

 

 


 
 
 
 
 

 

 


Кругла
 
горельєф-
барельєф-
койланогриф-  

 

 

За матеріалом________________________

____________________________________

____________________________________

 

Графіка
Назва походить від лат. «графе» - «пишу, дряпаю» - мистецтво лінійне, суворе, яке основане на поєднанні чорного і білого, де білим є сам папір, а чорним – олівець, вугілля або інший мальовничий матеріал

 


За призначенням____________________________

__________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Суха графіка
Графіку в залежності від виду виконання поділяють на:

 

 

Друковану Виконану рукою

 


Живопис
Вид образотворчого мистецтва, специфіка якого полягає у відтворенні за допомогою фарб, нанесених на будь яку поверхню (основу), образів дійсності

 

 


Монументальний
Станковий
вітражі
фрески
мозаїчне зображення
Види живопису

 

 

Жанри:___________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

 

 

Художній образ створюють за допомогою:________

__________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

____________________________________________

 

 

Музика - це
Від грецьк. musike – «мистецтво муз» - вид мистецтва, художні образи якого створюються завдяки звукам, виражає різний емоційний стан людини
Головний виражальний засіб – звук.Мелодія організується за допомогою темпу (___________), ритму(____________ ___________________________________________________), метру (_____________________________________________), тембру (_____________________________________), розміру (_________________)  

 


інструментальна
 
Музика

 

 

Жанри та форми: хорал_________________________________________ меса_________________________________________ ораторія _______________________________________ кантата __________________________________________ сюїта ____________________________________________ фуга_____________________________________________ опера _____________________________________________ соната ____________________________________________ симфонія___________________________________________

 

 


 

 

Хорео-графія
Від грецьк. «хорео» - «танок», і «графо» - «пишу» - видовищне мистецтво, де суттєве значення отримує не тільки динамічна, тимчасова, але й просторова композиція танцю, глядацький облік танцівників 


Найвища форма хореографії -___________________

Танок у сучасній хореографії:

Побутовий (народний і __________________)

(естрадний і балет)

 

 

класичний
характерний
Танок

 

Художня література
Від лат. «написане» - вид мистецтва, в якому матеріальним носієм образності є мова
Види:______________________________ Родилітератури різняться шляхами висвітлення відображуваного: через драматичне відображення дії (______________________) через епічну розповідь (_____________________) через ліричне саморозкриття внутрішнього світу людини (_________) Жанри літератури:______________________________________ ___________

 

 

 

 

Драма-тургія
Вид мистецтва, в якому розкриваються протиріччя часу, внутрішнього світу людини, затверджуються ідеї .Мистецтво подій, яке відображає життя в стані конфлікту, руху, розвитку. з допомогою драматичної дії - спектаклю

 


 
 
 
 
 
 
Види театру

 

 

Кінема-тограф
Від грец. kіпета - "рух" і grapho -"зображення" - наймолодший вид мистецтва, виникнення якою безпосередньо пов'язане з розвитком науково-технічного прогресу, передусім у галузі оптики, хімії, фотографії

 

 


Художні прийоми:_______________________________

_________________________________________________

Жанри:___________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________

Телеба-чення
  Від грецьк. tele - "далеко" та лат. visio - "бачен­ня", посідає значне місце у популяризації мистецтва кіно  

 

 


Екранний час дорівнює____________________

Засоби вираження у телебаченні:______________________

Цирк -
Вид мистецтва, специфіка якого полягає у створенні художніх образів за допомогою рухів, трюків, акторської майстерності
__________________________________________________

 

Питання для самоконтролю

1. Поясніть поняття "ідеал". Чи можна виявити політичні, моральні, релігійні ідеали?

2. Проаналізуйте поняття "судження", "смак", "оцінка",

3. Що характеризує естетика як наука?

4. Що таке категорія? Як співвідносяться поняття і кате­горії?

5. У чому полягають аспекти діалектичного зв'язку потворного та прекрасного?

6. Які види трагічного ви знаєте?

7. Які є форми комічного?

8. Як визначається мистецтво, художній образ у мистецтві?


Лекції 2-3. Генеза естетичної думки

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 238; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.