Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вікова періодизація. Коротка характеристика періодів онтогенезу

Біологічні, психологічні і соціально-педагогічні критерії періодизації онтогенезу.

 

Періодизація - поділ онтогенезу на певні проміжки часу, які називають віковими періодами.

Вікові періоди - певні проміжки часу (етапи) росту і розвитку дитини, для яких властиві специфічні анатомічні і функціональні особливості. Наявність закономірних зв’язків між змінами, що відбуваються в організмі, і певним віком дає можливість виділити в розвитку дитини кілька періодів. Різними авторами було запропоновано кілька класифікацій вікових періодів, в основу кожної класифікації покладений критерій.

Паспортний вік - міжвіковий інтервал дорівнює одному рокові (від і до дня народження).

 

За біологічним критерієміснує декілька періодизацій, оскільки в їх основу взято ту або іншу сторону біологічного розвитку. Біологічний (або анатомофізіологічний) вік охоплює ряд років життя людини, протягом яких відбуваються певні біологічні зміни:

· За зміною зубів: беззубе, молочнозубе і постійнозубе дитинство;

· За збільшенням довжини і ваги тіла: перша повнота, перше витягування, сповільнений ріст, друге витягування;

· За строками дозрівання статевих залоз, швидкістю росту і диференціювання тканин і органів;

· За скелетною зрілістю (кістковий вік) коли рентгенологічно в скелеті визначають час появи точок окостеніння та нерухомого зєднання кісточок;

· За ступенем розвитку ЦНС, зокрема, кори великого мозку.

 

В основу соціально - педагогічної періодизації покладені не анатомо-фізіологічні вікові особливості, а існуюча система дитячих освітніх закладів:

1. Період новонародженості (3 -4 тижні);

2. Грудний, або період немовляти (до 1 року);

3. Перед дошкільний, або ясельний (1 - 3 роки);

4. Дошкільний (молодший, середній, старший) 3 - 7 рр.,

5. Шкільний ( 7 – 17-18 рр.)

а) початковий - діти семи років;

б) молодший шкільний вік (7-8 11-12рр.);

в) середній шкільний, або підлітковий (12 до 14-15рр.);

г) старший шкільний, або юнацький (17 - 18рр.)

 Значного поширення набула наступна періодизація, що охоплює весь післяембріональний період розвитку:

1. Період новонародженості 1 - 10 днів;

2. Грудний вік 10 днів 1 рік;

3. Раннє дитинство 1 - 3 роки;

4. перше дитинство 4 - 7 рр.

5. Друге дитинство 8 - 12 (хлопчики), 8 - 11 дівчатка.

6. Підлітковий вік 13 - 16 хлопчики, 12 - 15 дівчатка.

7. Юнацький вік 17 - 21 юнаки, 16 - 20 дівчата.

8. Зрілий вік, І період 22 - 35рр,

ІІ період 36-60 чоловіки, 36 - 55 жінки.

9. Літній вік 61- 74 рр. чоловіки, 56 - 74 жінки.

10. Старечий вік 75 - 90рр.

11. Довгожителі - 90рр. і далі.

Критерії останньої періодизації включили в себе комплекс наступних ознак: розміри і маса тіла, окостеніння скелету, прорізування зубів, розвиток звс, ступінь статевого дозрівання, м’язова сила.

Кожний віковий період характеризується своїми специфічними особливостями. Перехід від одного вікового періоду до наступного позначають як зламний етап індивідуального розвитку, або критичний період. Хронологічні рамки віку та його характеристики визначаються соціальними факторами.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1576; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.