Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Всмоктування в травному каналі


У дітей грудного віку всмоктування відбувається в шлунку і кишках, які мають густу сітку кровоносних судин. З віком всмоктування в шлунку зменшується, але у 8—10-річних дітей ще добре виявляється. У дорос­лих в шлунку добре всмоктується лише алкоголь, менше вода і мінеральні солі. Основним місцем всмоктування поживних речовин є тонка кишка, яка має особливий всмоктувальний апарату вигляді кишкових ворсинок. Кишкові ворсинки — це мікроскопічні вирости слизової оболонки тонкої кишки, загальна кількість яких досягає 4 млн. Зовні ворсинка вкрита одношаровим епітелієм, а порожнина її заповнена сіткою крово­носних і лімфатичних судин. На 1 мм2 слизової оболонки тонкої кишки міститься 40 ворсинок. Унаслідок такої будови внутрішня поверхня тонкої кишки досягає 4—5 м2, тобто вона приблизно вдвічі більша поверхні тіла. Між ворсинками є велика кількість ферментів, які утримуються тут і лише в незначній кількості потрапляють у просвіт кишок. А оскільки концентрація ферментів між ворсинками велика, основний процес трав­лення відбувається не в порожнині кишок, а в просторі

між ворсинками, біля стінки кишкового епітелію. Ось чому такий вид травлення називається пристінковим. Якби основні процеси розщеплення відбувалися в просвіті кишки, значна частина продуктів розщеплення викори­стовувалася б мікроорганізмами, у кров всмоктувалася б значно менша кількість поживних речовин. Цього не відбувається тому, що мікроворсинки не допускають мікробів до місця дії ферментів, оскільки мікроб дуже великий, щоб проникнути в простір між мікроворсинками. А харчові речовини, знаходячись коло стінки кишкової клітини, легко всмоктуються.

Всмоктування — складний фізіологічний процес, який відбувається, головним чином, унаслідок активної роботи кишкового епітелію. У цьому процесі діють в основному два механізми: фільтрація і дифузія. До­ведено, що епітелій кишкової ворсинки має однобічну проникність, тобто пропускає багато речовин тільки в один бік — з кишечника в кров. Другою особливіс­тю ворсинок є їх проникність для деяких, а не для всіх речовин. Встановлено, що гліцерин і жирні кис­лоти, проходячи крізь стінку ворсинки, синтезують­ся й утворюють жири, які всмоктуються переважно в лімфу.Білки всмоктуються у крові у вигляді водних роз­чинів амінокислот. У зв'язку з тим, що для дітей харак­терна підвищена проникність кишкової стінки, у невеликій кількості у них із кишечнику всмоктуються натуральні білки молока, яєчний білок. У зв'язку з підвищеною проникністю кишкової стінки в дітей сто­ронні речовини і кишкові отрути, які утворюються в процесі гниття їжі, продукти неповного перетравлення можуть потрапляти з кишечнику в кров, спричиняючи різні токсикози. Вуглеводи всмоктуються в кров, головним чином, у вигляді глюкози. Найінтенсивніше цей процес відбувається в тонкій кишці. У товстій кишці вуглеводи всмоктуються повільно.

Всмоктування води починається в шлунку. Найінтен­сивніше вода всмоктується в кишках (1 л за 25 хв). Мінеральні солі всмоктуються у кров у розчиненому вигляді. Швидкість всмоктування солей визначається їх концентрацією в розчині/ Солі кальцію всмоктуються в сполуках з жирними кислотами. У процесі травлення в кишечнику утворюються отруйні речовини. Особливо багато їх утворюється в товстій кишці, де під впливом бактерій відбувається гниття неперетравлених білків. Утворюються отруйні речовини — індол, скакол, фенол та ін., які всмоктують­ся стінками товстої кишки і надходять у кров. Але вони не отруюють організм, оскільки вся кров, яка відтікає від шлунка, кишечнику, селезінки і підшлункової залози, збирається у ворітну вену і через неї в печінку, у якій отруйні речовини знешкоджуються.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Травлення в порожнині шлунка | ТЕМА. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ. ХАРЧУВАННЯ

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1085; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.