Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виробництво мінерального порошку

Виробництво важкого піску

В процесі отримання якісного фракційного щебеню на КДЗ отримують важкий пісок (його іноді називають - дроблений пісок або відсів). Сортовий роздроблений пісок відповідає розмірам отворів контрольних сит 1,25 і 0,63 мм. Залежно від міцності роздроблений пісок готують двох марок: 800 - з вивержених метаморфічних і осадових порід з межею міцності при стисненні не нижче 80 МПа (ГОСТ 8267-75) або гравію з показником дробленої не вищий Др= 8 (ГОСТ 8268-74); 400 - з осадових і метаморфічних порід з межею міцності при стисненні не нижче 40 МПа (ГОСТ 8267 -75) або з гравію з показниками дробленої не нижчий Др= 16 (ГОСТ 8268-74). У гірських породах, використовуваних для приготування піску, масова частка слабких і вивітрілих різновидів не повинна перевищувати 10%.

Іноді КДЗ оснащується обладнанням для отримання мінерального порошку. Мінеральний порошок є тонкоподрібнений продуктом з вапняків, доломіту, доломітізірованних вапняків і інших карбонатних порід, задовольняючий вимогам ГОСТ 16657-71. Розрізняють активовані і неактивовані порошки. Для активації при подрібненні карбонатних гірських порід вводять суміш бітуму і поверхнево-активних речовин. Активовані мінеральні порошки володіють гідрофобними властивостями і відповідають підвищеним вимогам пористості бітумоємкості. Пористість таких порошків повинна бути не вищою 28% об'єму, показник бітумоємкості - не більш 45 г/100 см2 (абсолютного об'єму).

Технологія приготування мінерального порошку може бути циклічна і безперервна. Безперервне приготування спрощує технологію, зменшує кількість допоміжного устаткування - транспортерів, живильників, бункерів. Щебінь розміром 20-40 мм поступає з складу у витратний бункер і тарельчатим живильником подається в сушильний барабан. Звідси після нагріву просушений щебінь завантажують в бункер, а з нього - в лопатевій змішувач примусової дії, куди подають насосом бітум і ПАВ. Після ретельного перемішування в змішувачі щебінь направляють в кульовий млин, звідки вже у вигляді порошку транспортером (гірше) або пневмотранспортером (пневматичним гвинтовим насосом) транспортують на склад. Активований порошок не боїться відкритого зберігання. Для зручності вантаження його зберігають на силосному або бункерному складі. Процес виготовлення включає наступні основні операції: дроблення, просушування і помел кам'яного матеріалу, що переробляється. Для підвищення ефективності і відповідно економічності роботи млина процес помелу ведеться паралельно з повітряною сепарацією розмолотого матеріалу. Повітряна сепарація дає можливість одержувати продукт із заданою тонкістю помелу. Виготовлений мінеральний порошок може бути використаний по двох технологічних схемах. У випадку, якщо мінеральний порошок йде безпосередньо для приготування асфальтобетонної суміші, він по транспортних лініях поступає в спеціальну ємність у змішувача, звідки подається в пристрій дозування змішувача. За умов приготування активованого порошку його обробляють органічним в’яжучим.Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 612; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.