Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ У КАР’ЄРАХ

Тема №3: АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

 

Питання до розгляду:

Автоматизація виробничих процесів у кар’єрах

Автоматизація виробничих процесів на КДЗ

Автоматизація виробничих процесів на базах органічних матеріалів

Автоматизація виробничих процесів на АБЗ

Автоматизація виробничих процесів на ЦБЗ

Автоматизація виробничих процесів на заводах по виготовленню ЗБВ

 

За ступенем оснащеності виробництва розрізняють механізовані або автоматизовані виробничі процеси.

Розрізняють часткову і комплексну механізації. При частковій механізації в деякій мірі зберігається ручна праця, оскільки машинами виконують лише окремі види робіт. Таке положення викликається застосуванням конструкцій і технологічних операцій, не забезпечених відповідними машинами і устаткуванням. Комплексна механізація передбачає виконання всіх технологічно взаємозв'язаних процесів системою машин, пов'язаних між собою по продуктивності, і комплектом механізованого інструменту, що виключає або значно знижує необхідність в ручній праці.

За автоматизацією виробничих процесів на підприємствах розрізняють часткову або повну автоматизацію. У випадку коли автоматизовані окремі технологічні операції, а інші виконуються за допомогою ручної праці або за допомогогою механізмів назівають частковой автоматизацією. Повна автоматизація виробництва враховує повний контроль за технологічними параметрами та їх регулювання без посередньої участі робітників. Оператор знаходится в місці розташування пульта управління, де дистаційно спостерігає за виробничими процесами та оперативно корегує їх у випадку потрібності. Автоматизація, як якісно новий етап виробничого процесу характеризується перш за все звільненням людини від функції безпосереднього контролю і управління. Задача автоматизації управління технологічним процесом полягає в здійсненні управляючої дії на хід технологічного процесу. Цю дію вибирають з безлічі можливих на основі одержуваної інформації про протікання процесу і направлених на підтримку певних режимів або поліпшення функціонування керованих машин, установок заводу. Слід відзначити, що сучасний стан автоматизації виробничих процесів має багато східчасту структуру (трьх або більше контурну структуру), що підвищує надійність та точність виконання технологічних процесів.При розробках корисних копалин застосовується різноманітні механізми та обладнання в залежності від технологічних процесів. Причому при виконанні багатьох видів робіт, особливо буро-вибухових робіт, використовується значна частка ручної праці. Це обумовлює не можливість повністю автоматизувати виробничи процеси. В загальному випадку автоматизації підлягають транспортні (у випадку використання конвеєрів та елеваторів) та завантажувальні роботи (при використанні бункерів та спеціального обладнання).

Повна автоматизація виробничих процесів спостерігається при застосуванні засобів гідромеханізації (гідромонітори або землесосні снаряди). В данному випадку автоматизації підлягають наступні технологічні операції:

- - продуктивність обладнання;

- - швидкість течії струменя води (для гідромоніторів) або швидкість течії пульпи (для землесосних снарядів);

- - кут підйому гідромонітора та відстань від нього до забою;

- - напрям розробки корисної породи;

- - транспортування, дозування та завантаження готової продукції.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 594; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.