Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ХАРАКТЕР. Психологічна характеристика темпераменту Психологічна характеристика Загальний тип нервової системи Сангвінік – особистість
Читайте также:
 1. A. Характер распределения ошибок в реальных каналах
 2. A. Характеристика внешней среды
 3. B. Отдельные виды Ограниченных вещных прав. Общая характеристика.
 4. Cтруктура сознания, его важнейшие психологические характеристики
 5. I тип реакций. Реакции, характерные для органических кислот.
 6. I. Виды хищений и криминалистическая характеристика хищений нефтепродуктов
 7. I. Показники, які характеризують технічний стан ОФ.
 8. I. ПОНЯТТЯ ВИДУ І ПОПУЛЯЦІЇ. СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЇ.
 9. I. ПОНЯТТЯ ВИДУ І ПОПУЛЯЦІЇ. СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЇ.
 10. I. Семантический аспект характеристики ССЦ
 11. II. Злокачественные мезенхимальные опухоли. Общая характеристика.
 12. II. Структурный аспект характеристики ССЦ

ТЕМА 7.

Психологічна характеристика темпераменту

Психологічна характеристика Загальний тип нервової системи
Сангвінік – особистість, якій притаманна висока активність і великі запаси енергії; комунікабельність і адаптованість (легко пристосовується до нових умов); захоплюється новими ідеями, але недовго; прагне до насолоди; інтереси та нахили його не є постійними, довірливий у стосунках; екстраверт.   Сильний, урівноважений, рухливий.
Холерик – енергійний і наполегливий, навіть дещо впертий; дуже пристрасний, що спонукає його до діяльності та вияву великої енергії; рішучий, має сильну волю; багатий на почуття, мстивий, гордий і честолюбний; йому подобається бути лідером, керувати, все пристосовує до себе; екстраверт.   Сильний, неврівноважений, інертний.
Флегматик – пасивний тип, холоднокровний, почуттям і емоціям не піддається швидко; розважливий, не приймає поквапливих рішень; терплячий, стриманий; дуже наполегливий, розпочату справу завжди завершує; інтроверт.     Сильний, урівноважений, інертний.
Меланхолік – дуже емоційний тип, хоча емоції виражає слабко; йому здається, що його недооцінюють і навіть нехтують ним; нерішучий, неенергійний; любить бути у вузькому колі друзів, ригідний; інтроверт.   Слабкий.

 

 

Література:

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Санкт-Петербург, 2000.

2. Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001.

1. Поняття характеру.

2. Структура характеру.

3. Формування характеру.

 

Характер, як і темперамент, одна з головних форм прояву особистості. Темперамент обумовлює динамічний бік особистості, а характер визначає, так би мовити, її «зміст». Темперамент – основа характеру. Характер людини впливає на всі її вчинки, думки і почуття.

Характер – це підструктура особистості, утворена індивідуальною своєрідною сукупністю стійких особистісних особливостей, які зумовлюють ставлення особистості до дійсності, і типовий для певної особистості спосіб поведінки.

Характер людської особистості завжди багатогранний. У ньому можуть бути виділені окремі риси або якості особистості.

Характер своєрідна програма поведінки людини, що має прояви за такими показниками:

• ставлення до себе (вимогливість, послідовність, непостійність почуттів та вчинків);

• ставлення до людей (увага, ввічливість або зневажливе ставлення);

• ставлення до справи (серйозність, відповідальність або байдужість, нехтування);

• ставлення до речей (охайність або неохайність, надання речам великого значення або стримане ставлення до них).

Так, К.Леогард й А.Личко визначають наступну класифікацію характеру.


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 119; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.