Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості формування цілей у ціленаправлених системах
Особливості формування цілей у цілеспрямованих системах

Ціль може бути заданій системі з боку надсистеми, тобто ззовні. Такі системи називаються цілеспрямованими. Цей варіант широко практикувався в СРСР, а на Заході затятим прихильником такого підходу є И. Ансофф[13] . Формування цілей у цілеспрямованих системах проілюстроване на рис. 2.2, де стрільцями відзначені напрямки формування цілей.

У цьому випадку використовується механістичний підхід. Ціль, що надходить з над системи, системою розвертається в меті підсистем, що, у свою чергу формують цілі підсистем більш низького рівня. У наступному підсистеми останнього ієрархічного рівня формують цілі для елементів. У зв'язку з тим, що між над системою й елементом знаходяться система і ряд підсистем, його інтереси при формуванні цілей враховуються досить слабко.

Ціль може бути поставлена системою самої собі. Такі системи називаються ціленаправленими. У цьому випадку ціль буде виражати внутрішні потреби системи. Тому, усупереч сформованому в економічній літературі, так і в дослідженнях із системного аналізу думці, меті підсистеми, якщо вона, у свою чергу, є самокерованою ціленапрвленою системою, не можуть (і не повинні) бути підлеглі цілям системи, у яку вона входить, у силу споконвічного розходження потреб.

 

Формування цілей у цілеспрямованих системах проілюстроване на рис. 2.3, де стрільцями відзначені напрямки формування цілей.

У цьому випадку використовується комплексний підхід. Цілі підсистем нижнього ієрархічного рівня формуються на підставі цілей. Цілі підсистем більш високого ієрархічного рівня формуються на підставі цілей підсистем більш низького ієрархічного рівня. Ціль системи формується на підставі цілей підсистем. У даному випадку в досить повній мері враховуються цілі елементів і підсистем, але слабко – цілі над системи.

 

Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 678; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.