Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вектор Умова – Пойнтінга
Енергія електромагнітних хвиль

Енергія електромагнітної хвилі визначається сумою енергій електричного й магнітного поля. Густина енергії в певній точці простору задається виразом:

.

Усереднена по часу густина енергії дорівнює.

,

де E0 = H0 - амплітуда хвилі.

Важливе значення має густина потоку енергії електромагнітної хвилі. Вона зокрема визначає світловий потік у оптиці. Густина потоку енергії електромагнітної хвилі задається вектором Умова-Пойнтінга.

31.1 Вектор Пойнтінга (також вектор Умова - Пойнтінга) - вектор густини потоку енергії електромагнітного поля, одна з компонент тензора енергії-імпульсу електромагнітного поля. Вектор Пойнтінга S можна визначити через векторний добуток двох векторів:

(в системі СГС),

(СІ) ,
де Eі H - вектори напруженості електричного і магнітного полів відповідно.

Висновок для СІ
У разі квазімонохроматичних електромагнітних полів, справедливі наступні формули для усередненої по періоду комплексної щільності потоку енергії:

(в системі СГС),
(у системі СІ),
де E і H - вектори комплексної амплітуди електричного і магнітного полів відповідно. У цьому випадку чіткий фізичний зміст має тільки дійсна частина комплексного вектора S - це вектор усередненої за період щільності потоку енергії. Фізичний зміст уявної частини залежить від конкретної задачі.

Модуль вектора Пойнтинга дорівнює кількості енергії, що переноситься через одиничну площу, нормальну до S, в одиницю часу. Своїм напрямком вектор визначає напрям переносу енергії.

Оскільки тангенціальні до межі розділу двох середовищ компонентиE і H безперервні (див. граничні умови), то нормальна складова вектора S неперервна на межі двох середовищ.

Вектор Пойнтинга і імпульс електромагнітного поля
У силу симетричності тензора енергії-імпульсу, всі три компоненти вектора просторової густини імпульсу електромагнітного поля дорівнюють відповідним компонентам вектора Пойнтинга, деленным на квадрат швидкості світла:

(у системі СІ)
У цьому співвідношенні проявляється матеріальність електромагнітного поля.

Тому, щоб дізнатися імпульс електромагнітного поля в тій чи іншій області простору, досить проінтегрувати вектор Пойнтінга за обсягом.

 

31.2. Дипольне випромінювання - випромінювання електромагнітних хвиль диполем, величина якого змінюється з часом.

 

Нерухомі заряди й заряди, які рухаються рівномірно та прямолінійно, не випромінюють електромагнітних хвиль. Для того, щоб заряд випромінював, потрібно, щоб він рухався з прискоренням.

 

Дата добавления: 2014-11-07; Просмотров: 4830; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.