Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів
Перелік документів для відображення операцій з грошовими коштами

№ з/п Форма документа Документи Призначення документа  
КО-1 Прибутковий касовий ордер (ГІКО) Надходження готівки в касу  
КО-2 Видатковий касовий ордер (ВКО) Видача готівки з каси  
КО-3 Журнал реєстрації ПКО і ВКО Для реєстрації у бухгалтерії ПКО, ВКО  
КО-4 Касова книга Для обліку касиром операцій з готівкою  
КО-5 Грошовий чек Для одержання готівки з банку  
       
Об’ява на внесок готівки Для внесення готівки на рахунок
Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою Застосовується при здачі готівки інкасатору
ФКЧ-1 Фіскальний касовий чек на товари Розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків за продані товари
ФІСЧ-2 Фіскальний касовий чек видачі коштів Розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупце­ві при поверненні товару
РК-1 Розрахункова квитанція Використовується при реєстрації розрахунків за про­дані товари при невикористанні РРО
П -53 Платіжна відомість Виплата грошей з каси декільком особам
П - 49 Розрахунково- платіжна відомість Розрахунок виплат по заробітній платі і її виплата з каси
Платіжне доручення Письмове доручення банку, який обслуговує аптеку, на перерахування суми коштів з поточного рахунку на рахунок постачальника
Банківська платіжна картка (БПК) Пластиковий ідентифікаційний засіб, за допомогою якого одержувачу БПК надається можливість здійс­нювати операції сплати за товари і одержувати готів­кові кошти
Виписка банку Видається банком аптеці і відображає рух готівкових коштів на поточному рахунку аптеки
               

Прибуткові та видаткові касові ордери чи документи, що їх замінюють, до передачі в касу реєструються в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових операцій (бланк 13.3).

Бланк 13.3

Підприємство ТзОВ “Студент"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 1234567 Код за УКУД 346694656

за 200Х р.

Прибутковий документ Сума, грн Примітка Видатковий документ Сума, грн. Примітка
дата номер дата номер
12.03.0Х 1434,00   12.03.0Х 300,00  

Журнал реєстрації побудовано таким чином, що за його даними здійснюється конт­роль за цільовим призначенням готівки, отриманої і витраченої аптекою. Після реє­страції касові ордери передаються бухгалтером в касу аптеки для виконання. Видаткові касові ордери, оформлені за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями навиплату заробітної плати, реєструються після видачі.Всі факти надходження і вибуття готівки аптеці відображаються в касовій книзі.

Касова книга - обліковий реєстр, призначений для обліку касових операцій касиром підприємства. В ній у хронологічній послідовності відображаються витрачання і надхо­дження готівки, що дає можливість контролювати рух коштів аптеки.

Записи в касовій книзі виконуються у двох примірниках через копіювальний папір кульковою ручкою або чорнилом темного кольору. Другі примірники повинні бути від­ривними і є звітом касира. Перші примірники залишаються в касовій книзі. Перші і другі примірники нумеруються однаковими номерами.

Записи в касовій книзі робляться касиром відразу після одержання або видачі гро­шей по кожному ордеру або по документах, які його замінюють (бланк 13.4).

В кінці кожного робочого дня касир підбиваз підсумки операцій за день, визначає залишок готівки в касі на наступне число і складає звіт касира.

Згідно з Указом Президента України № 436/95 від 12.06.1995 р. з подальшими змі­нами та доповненнями встановлено штрафні санкції за порушення правил готівкового обігу (табл. 13.2).

Таблиця 13.2

Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 2779; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.