Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тестові завдання. Який з лабораторних показників свідчить про неревматичний характер ураження серця?

 

Тест 1

Який з лабораторних показників свідчить про неревматичний характер ураження серця?

A. Збільшена ШОЕ.

B. Лімфоцитоз у загальному аналізі крові.

C. Позитивний показник С-реактивного білка.
D. Підвищення рівня антистрептолізину-0.

E. Лейкоцитоз у крові.

 

Тест 2

При якому захворюванні реєструються вузлики Ослера?

A. Неревматичний кардит.
B. Ревматизм.

C. Ендокардит.

D. Міокардит Абрамова—Фідлера.

E. Фіброеластоз.

 

Тест 3

Який з наведених станів потребує призначення глюкокортикоїдних препаратів?

A. Неревматичний кардит, період реконвалесценції.
B. Вегетативна дисфункція.

C. Неревматичний кардит, гострий перебіг.
D. Кардіоміопатія.

E. Ревмокардит, І ступінь активності.

 

Тест 4

Який стан є патогномонічним для інфекційного ендокардиту?

A. Інфекційний токсикоз.
B. Артрит.

C. Позитивний ефект від протизапальної терапії.

D. Тромбоемболічні ускладнення.

E. Полірадикулоневрит.

 

Тест 5

Які з препаратів протипоказані при лікуванні неревматичного кардиту без порушення кровообігу?

A. Антибіотики.
B. Противірусні.

C. Нестероїдні протизапальні.
D. Кардіометаболіти.

E. Діуретини.

 

Тест 6

Який з діагностичних критеріїв дозволяє диференціювати ревматичний і неревматичний кардит II—III ступеня активності?

A. Ослаблення І тону.
B. Ригідність ритму.

C. Систолічний шум.

D. Органічний діастолічний шум.

E. Розширення меж серця вліво.

Тест 7

Який з наведених станів потребує призначення глюкокортикоїдних препаратів?

A. Неревматичний кардит, період реконвалесценції.

B. Вегетативна дисфункція.

C. Випітний перикардит.

D. Кардіоміопатія.

E. Ревмокардит, І ступінь активності.

 

Тест 8

Які зміни в серці виключають діагноз перенесеного гострого неревматичного кардиту?

A. Видужання.

B. Міокардіосклероз.

C. Кардіоміопатія.

D. Пролапс мітрального клапана.

E. Хронічний кардит.

 

Тест 9

Дитина, 2 міс, оглянута в поліклініці на прийомі. Народилася від першої вагітності в термін (у І триместрі мати перехворіла на ГРВІ) з масою тіла 2650 г. Мати відзначає, що дівчинка швидко стомлюється, часто відпочиває підчас смоктання, частота дихання до 80 за 1 хв, з'являється ціаноз носогубного трикутника. Привертає увагу задишка при відсутності катаральних явищ і змін у легенях. Межі серця розширені в усі боки, тони приглушені, тахікардія – 160 за 1 хв, вислуховується систолічний шум над верхівкою. Печінка на 3 см, селезінка на 1 см нижче від краю ребрової дуги. На рентгенограмі органів грудної клітки тінь середостіння кулястої форми. Який діагноз відповідає даному випадку?A. Пізній вроджений кардит, НК І-II ступеня.

B. Фіброеластоз, НК III ступеня.

C. Набутий неревматичний кардит, НК III ступеня.

D. Пневмонія з ДН II ступеня.

E. Обструктивний синдром.

 

Тест 10

Дитина з атопічним дерматитом 4 років, поступила в стаціонар на 5-й день захворювання на ГРВІ із субфебрильною температурою тіла, скаргами на знижений апетит, млявість, занепокоєння і стогони вночі, дратівливість. Відзначаються напади ціанозу, задишки; дрібнопухирчасті хрипи в легенях, збільшення печінки, пастозність тканин, зниження діурезу. Межі серця розширені помірно, ослаблений верхівковий поштовх, відзначається тахікардія, приглушеність І тону над верхівкою, брадіаритмія. Який з перерахованих симптомів є патогномонічним для набутого неревматичного кардиту?

A. Перенесена ГРВІ.

B. Млявість, стогін уночі.

C. Брадіаритмія.

D. Розширення меж серця.

E. Напади ціанозу.

 

Тест 11

Дитина, 6 років, після перенесеного півроку тому гострого неревматичного кардиту середньої тяжкості з НК І ступеня перебуває на диспансерному обліку в кардіоревматолога. Під час огляду скарг немає, загальний стан задовільний. Межі серця відповідають віковій нормі, тони ритмічні, трохи приглушений І тон над верхівкою. Інші системи без патології. Що з нижче перерахованого не можна проводити в даний час?

A. Загальний аналіз крові.

B. Реєстрацію ЕКГ.

C. Рентгенографію органів грудної клітки.

D. Курс лікування кардіотрофічними препаратами.

E. Планову ревакцинацію проти кору.

 

Тест 12

Дитина, 12 років, скаржиться на швидку стомлюваність, задишку при фізичному навантаженні. За 2 тиж до огляду дитина перенесла ангіну. Під час огляду бліда, синці під очима. Виявлено розширення лівої межі серця, приглушений І тон над верхівкою, там же вислуховується систолічний шум. Інші системи й органи без змін. Що виключає неревматичний характер ураження серця?

A. Блідість, синці під очима.

B. Розширення лівої межі серця.

C. Приглушеність І тону над верхівкою.

D. Передуюча ангіна в анамнезі, підвищення титру АСЛ-О

E. Недостатність мітрального клапана.

 

Тест 13

Дитина, 5 років, поступила в стаціонар на 7-й день хвороби зі скаргами на підвищення температури тіла до 37,5°С, задишку, кашель, що посилюється при зміні положення тіла. Під час огляду виявлено катаральні зміни в зіві, над легенями трохи вкорочений перкуторний тон у задньонижніх відділах, вислуховуються дрібнопухирчасті хрипи, частота дихання 40 за 1 хв. Ліва межа серця зміщена на 2 см вліво від середньоключичної лінії, частота серцевих скорочень 126 за 1 хв. Печінка на 2 см нижче від ребрової дуги. Добовий діурез знижений, сечовипускання не порушене. Який діагноз можна встановити в даному випадку?

A. Гостра пневмонія.

B. Гострий бронхіоліт.

C. Гострий обструктивний бронхіт.

D. Ревматичний кардит.

E. Гострий неревматичний кардит.

 

 

Тест 14

Дівчинка, 9 років, перебуває в тяжкому стані. Бліда, частота дихання 40 за 1 хв, пульс 130 за 1 хв, тони серця глухі, ритм галопу. На рентгенограмі визначається кардіомегалія. На ехокардіограмі: зниження скоротливої здатності міокарда, дилатація шлуночків. На ЕКГ: порушення реполяризації міокарда лівого шлуночка. Який попередній діагноз?

A. Аномалія коронарних артерій.

B. Ендокардит.

C. Фіброеластоз ендокарда.

D. Неревматичний кардит.

E. Перикардит.

 

 

Тест 15

Призначення якого з препаратів обов'язкове дитині, хворій на ГРВІ, що перенесла легку форму неревматичного кардиту 6 міс тому?

А. Ампіциліну.

B. Ортофену.

C. Преднізолону.

D. Панангіну.

E. Дигоксину.

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Задача № 1

Хворий Р., 1 рік 3 місяці, поступив у відділення зі скаргами на блювання, болі в животі, стомлюваність, значне зниження апетиту, втрату маси тіла на 2 кг протягом 2 місяців.

З анамнезу відомо, що хлопчик від другої вагітності і пологів, що протікали фізіологічно. Розвивався до 10 місяців відповідно до віку. Ходить з 9 міс, у вазі додавав добре. Завжди був рухливий, активний. У віці 1 рік 2 міс. Переніс ГРВІ. Захворювання супроводжувалося помірно вираженими катаральними явищами протягом 5 днів (нежить, кашель), в цей же час мали місце рідкі випорожнення, температура – 37,2-37,50С протягом 2 днів.

З того часу хлопчик став млявим, періодично виникало блювання, переважно ночами виникали напади занепокоєння, вологого кашлю. Значно знизився апетит. Зверталися до лікаря, стан дитини розцінений як астенічний синдром. В загальному аналізі крові: Нb -100 г/л, лейкоцити – 6,4х109/л, п – 2%, с – 43%, е – 1%, л – 40%, м – 3%, ШОЕ –11 мм/год. З діагнозом “залізодефіцитна анемія” дитина госпіталізована. Напередодні надходження стан хлопчика різко погіршився: був вкрай неспокійний, виникала повторна блювота, виявлена гепатомегалія до +7 з-під реберної дуги.

Під час госпіталізації стан важкий. Виражена млявість, адинамія, апетит відсутній. Шкіра бліда, ціаноз носо-губного трикутника, на гомілках – набряки. В легенях жорстке дихання, в нижніх відділах – вологі хрипи. ЧД – 60/хв.. Межі відносної серцевої тупості розширені вліво до передньої пахвової лінії. Тони слабкі, систолічний шум на верхівці, ЧСС – 160/хв. Печінка +7 см по правій серединно-ключичній лінії, селезінка +2 см. Мочиться мало, випорожнення оформлені.

Загальний аналіз крові:: Нb -100 г/л, лейкоцити – 6,3х109/л, п – 2%, с – 48%, е – 1%, б – 1%, л – 40%, м – 8%, ШОЕ –10 мм/год.

Загальний аналіз сечі:відносна щільність – 1,015, білок – відсутній, лейкоцити – 1-2 в п/з, еритроцити – немає, глюкоза – відсутня.

Завдання

1. Виділити основний клінічний синдром.

2. Провести диференційну діагностику.

3. Поставити діагноз

4. Скласти план обстеження.

5. Скласти план лікування.

 

Задача №2

Дівчинка 2 років. Мати скаржиться що після ГРВІ дитина стала капризною, погіршився апетит, з’явилась задишка, „мармуровий” малюнок шкіри, набряклість нижніх кінцівок, що виникла впродовж декількох днів на фоні незначного підвищення температури тіла. Об'єктивно: загальний стан дитини тяжкий. Шкіра та видимі слизові бліді, „мармуровість” малюнку шкіри, акроціаноз, пастозність нижніх кінцівок. Пульс 160 на хв, слабкого напруження та наповнення. Межі серцевої тупості розширені вліво та вправо, при аускультації - тони серця послаблені, ритм „галопу”, систолічний функціональний шум на верхівці. Над легенями - ясний перкуторний звук, жорстке дихання при аускультації, у прикореневих та нижніх ділянках вологі незвучні дрібнопухирчасті хрипи з обох боків. Живіт при пальпації м'який, неболючий, печінка на 5 см нижче реберної дуги по середньоключичній лінії, край чутливий. Загальний аналіз крові: Нb - 115 г/л, ер. - 3,7 Т/л, КП - 0,9, тромбоцити - 120 Г/л, лейкоцити - 18,1 Г/л, нейтрофіли: паличкоядерні - 19%, сегментоядерні - 45%; еозинофіли - 4%, лімфоцити - 30%, моноцити - 2%, ШЗЕ - 24 мм/год. ЕКГ, рентгенографія ОГК, ЕхоКГ ( ФВ 0,26)- додаеться.

 

Дайте відповіді на запитання:

1. Виділити основний клінічний синдром.

2. Провести диференційну діагностику.

3. Поставити діагноз

4. Скласти план обстеження.

5. Скласти план лікування.

Задача №3

Хлопчик 10 років. Скарги на підвищення температури тіла, в'ялість, дворазову блювоту, підвищену пітливість, появу набряків на нижніх кінцівках. Два тижні тому прооперований з приводу вродженої вади серця, в задовільному стані виписаний додому. Об¢єктивно: відставання в фізичному розвитку, блідість із ціанотичним відтінком шкірних покривів, пітливість, деформація пальців рук та ніг у вигляді "барабанних паличок" та нігтів у вигляді "годинникових скелець". Температура тіла 37,8°С, пульс 140 на хв, дихання 24 на хв, артеріальний тиск 80/40 мм рт.ст. На грудній клітці свіжий рубець після операції на серці. Межі серця різко розширені, права на 1,5 см назовні від парастернальпої лінії, ліва доходить до середньо-підпахвинної лінії. При натискуванні фонендоскопом вислуховується ніжний шум тертя перикарду на фоні послабленої гучності серцевих тонів. Над легенями провідні хрипи, більше в паравертебральній ділянці. Печінка на 4-5 см виступає з під реберної дуги. На нижніх кінцівках відмічається пастозність. ЕКГ, ЕхоКГ та рентгенограма додається..

Дайте відповіді на запитання:

1. Виділити основний клінічний синдром.

2. Провести диференційну діагностику.

3. Поставити діагноз

4. Скласти план обстеження.

5. Скласти план лікування.

Задача №4

У дівчинки 15 років із системним червоним вівчаком скарги на гіпертермію, кашель, утруднене дихання, незначний біль в грудній клітці, що зменшується в сидячому положенні. Об`активно. Стан тяжкий. Задишка. Висипка на обличчі в вигляді „метелика”. Набряк та пульсація шийних вен. ЧСС - 120 на хв, АТ - 110/60 мм рт ст .Межі серця розширені у всі сторони. Серцевий поштовх розлитий, млявий. Тони серця ослаблені, шум тертя перикарду при положенні на лівому боці. Гепатоспленомегалія, асцит. Загальний аналіз крові: Нb 108 г/л, ер. 3,4 Т/л; КП - 0,9; лейкоцити - 7 Г/л; нейтрофіли: паличкоядерні - 15%, сегментоядерні - 43%; еозинофіли - 6%; лімфоцити - 35% моноцити -1%; ШОЕ - 32 мм/год. В сечі сліди білку. С-реактивний білок - +++, серомукоїд -500 од. опт. щільн. Рентгенограма , ЕхоКГ та ЕКГ додається.

 

Дайте відповіді на запитання:

1. Виділити основний клінічний синдром.

2. Провести диференційну діагностику.

3. Поставити діагнозю

4. Скласти план обстеження.

5. Скласти план лікування.

 

Задача №5

У Андрiя В., 3 рокiв, після перенесеного ГРВІ два тижні тому з’явилась в’ялість, задишка в станi спокою. Лiкувався амбулаторно. Анамнез життя. Рiс i розвивався в задовiльних матерiальних умовах. Не хворiв. Атопічний дерматит з 6 мiс. Щеплення - по календарю. Захворюваннь серця в сiм‘ї не було.

При оглядi стан дитини тяжкий. Хворий адинамiчний, вiдмовляється вiд iжі, перiодично стогне. Шкiра блiда, перирбітальний та периоральний ціаноз, пастознiсть нижнiх кiнцiвок. Задишка до 40 за хв. В легенях на фонi жорсткого дихання вислуховуються поодинокi сухi i середньопухирчастi вологi хрипи. ЧСС - 180 в хв., пульс слабкого наповнення, аритмiчний. АТ 60/40 мм рт ст. Серцевий поштовх розлитий, ослаблений Межi серця розширенi влiво до lin.axillaris ant., вправо до lin. parasternalis deхst. Тони серця ослабленi на верхiвцi, трьохчленний ритм «галопу», акцент II тону над легеневою артерiею, дуючий систолiчний шум на верхiвцi серця, мезодiастолiчний шум в точцi Боткiна, систолiчний шум над легеневою артерiєю. Печiнка виступае на 4 см. з-пiд реберної дуги.

Загальний аналiз кровi: ер-3,8х10/л, Hb-110г/л, КП - 1.0. Лейкоцити 11,810/л е - 6%, п -10%, с - 67%, л - 13%, м - 4%, ШОЕ- 25 мм/год.

Аналiз кровi на активнiсть запального процесу: СIА 0.360 од.оп.щiльн., серомукоiд 0,330 од.оп.щiльн. ДФА 0.360 од.оп.щiльн. ТАСЛО 66 МO. СРБ (+++).

ЕКГ – Синусова тахiкардiя переривається частими лiвошлуночковими екстрасистолами, атрiовентрикулярна блокада 1 ступеню, систолiчне перевантаження лiвого та правого шлуночкiв серця, перевантаження обох передсердь.

ЕхоКГ- систолічна дисфункція лівого шлуночка, фракція викиду 30%, дилятація всіх відділів серця. Посткапілярна легенева гіпертензія.

Регенографія ОГК. Кардіомегалія за рахунок лівого та правого шлуночків, підсилення легеневого малюнку, корені легень застійні. (КТI - 0,68).

Питання :

1. Виділити основний клінічний синдром.

2. Провести диференційну діагностику.

3. Поставити діагнозю

4. Скласти план обстеження.

5. Скласти план лікування.

 

Задача № 6

Хворий Р., 9 років, поступив в стаціонар зі скаргами на тривалий субфебрилітет на протязі 6 міс. після перенесеної стрептококової агіни, слабкість і стомлюваність, поганий апетит. З дня народження був поставлений діагноз вродженної вади серця – аортальна вада серця, двустулковий аортальний клапан з перевагою стенозу Не оперований. Про огляді стан важкості.t 39. Субіктеричність шкіри. На стопах та гомілках петехіальна геморагічна висипка. Дихання жорстке. Пульс 135 за хв. „скачучий”. АТ 85/30 мм.рт. ст. Межі серця розширені вліво. Грубий систолічний шум в над аортою, діастолічний шум по лівому контуру грудини. Печінка + 3 см, болюча. Позитивний с-м Пастернацького позитивний з обох сторін. Ан. кровi: Ер-2,7х1012/л; Hb-79 г/л; КП-1,0; лейкоцит.-16,6х109/л; е- 1%; п-10%; с-77%; л-8%; М-4%; ШОЕ-61 мм/год.

Мазок із зіву – висіяний - Viridans streptoccoci

Ан.крові на стерильність – висіяний - Viridans streptoccoci двократно.

ЕКГ додається.

 

 

Дайте відповіді на запитання:

 

1. Виділити основний клінічний синдром.

2. Провести диференційну діагностику.

3. Поставити діагнозю

4. Скласти план обстеження.

5. Скласти план лікування.

Задача №7

Хвора Р., 9 років, поступила в стаціонар зі скаргами на тривалий субфебрилітет, слабкість і втомлюваність, поганий апетит.

Анамнез захворювання: дані скарги з'явилися після видалення каріозного зуба 4 тижні тому. До лікаря батьки не зверталися, проводили лікування самостійно жарознижувальними засобами. Однак лихоманка зберігалася, слабкість та погіршення самопочуття наростали, у зв'язку з чим дитина була госпіталізована.

Анамнез життя: дівчинка народилася від першої нормально протікала вагітності, строкових пологів, у фізичному і психомоторному розвитку не відставала. У віці 1 місяця був вислуханий систолічний шум з punctum maximum в III-IV міжребер'ї зліва від грудини. Після обстеження діагностовано дефект міжшлуночкової перегородки невеликих розмірів, розташований в мембранозної частини субаортальний. Надалі самопочуття дівчинки залишалося гарним, ознак серцевої недостатності не спостерігалося, лікування не отримувала.

При надходженні: стан хворої важкий, дуже бліда, млява, відзначається задишка в спокої до 28 на хвилину. У легенях дихання везикулярне, хрипів немає. Область серця візуально не змінена. При пальпації верхівковий поштовх розлитої і посилений, розташований у IV-V міжребер'ї на 2 см назовні від лівої середньо-ключичній лінії. В області III-IV міжребер'я зліва визначається систолічне тремтіння, діастолічний тремтіння у П-Ш міжребер'ї зліва від грудини. Межі серця при перкусії: права - по правому краю грудини, верхня - в II міжребер'ї, ліва - на 2 см назовні від середньо-ключичній лінії. При аускультації: у III-IV міжребер'ї зліва від грудини вислуховується грубий, що скребуть тембру систолічний шум, пов'язаний з I тоном і займає 3 / 4 систоли; шум проводиться практично над усією областю серця. У II-III міжребер'ї зліва від грудини вислуховується протодиастолический шум, який проводиться вздовж лівого краю грудини. У II міжребер'ї зліва - акцент II тону. Частота серцевих скорочень 100 ударів на хв. АТ 115/40 мм рт.ст., Живіт м'який, доступний глибокій пальпації, печінка виступає на 3 см з-під краю реберної дуги пб правої середньо-ключичній лінії.

Додаткові дані дослідження:

Загальний аналіз крові: НЬ - 105 г / л, Ер - 4,1 х1012 / л, Лейк -12,0 х109 / л, п / я - 7%, с - 37%, е - 3%, л - 50%, м - 3%, ШОЕ - 40 мм / год.

Загальний аналіз сечі: питома вага - 1018, білок - 0,05% о, лейкоцити - 2-3 в п / з, еритроцити - відсутні.

ЕКГ: синусова тахікардія, нормальне положення електричної осі серця, ознаки перевантаження правого і лівого шлуночків.

1. Виділити основний клінічний синдром.

2. Провести диференційну діагностику.

3. Поставити діагнозю

4. Скласти план обстеження.

5. Скласти план лікування.

 

Задача № 8

Дівчинка12 років. Три тижні тому після ГРВІ відмічено підвищення температури, загальну слабкість, в’ялість. Об¢єктивно: Стан важкий. Суглоби інтактні. Пульс 76 ударів на хв., ритмічний. АТ 100/60 мм рт ст. Межі серця: ліва на 1 см назовні від середньо-ключичної лінії, права на 1 см назовні від парастернальної. На верхівці серця вислуховується приглушений 1-й тон, акцент 11 тону над легеневою артерією, дуючий систолічний шум з ірадіацією в підпахвинну ділянку.Аскультативно в легенях жорстке дихання, поодинокі вологі мілкопухирцеві хрипи. Печінка +4 см., край дещо болючий. Ан. крові: НЬ 112 г/л, ер. 3,5 Т/л; КП -0,9; лейкоцити - 20 Г/л; нейтрофіли: п - 15%, с - 43%; е - 6%; л - 35% м - 1%; ШОЕ - 32 мм/год. Титр АСЛ-0 - 50 од., С-реактивний білок (+++), серомукоїд - 0,8 од., ДФА – 300 од., сіалові к-ти 250 од.

ЕхоКГ: розширення лівого передсердя та шлуночка.Фракція викиду 35%.

Дайте відповіді на запитання:

1. Виділити основний клінічний синдром.

2. Провести диференційну діагностику.

3. Поставити діагнозю

4. Скласти план обстеження.

5. Скласти план лікування.

Задача № 9

Хлопчик Ц., 1 рік 2 міс., поступив у відділення зі скаргами на зниження апетиту, блювоту, втрату маси тіла, вологий кашель.

З анамнезу відомо, що до 1 року дитина розвивалася відповідно до віку, ходить самостійно з 10 місяців. У віці 11,5 місяців переніс гостре респіраторне захворювання, що супроводжувалося катаральними явищами та абдомінальним синдромом (болі в животі, рідкі випорожнення), відзначалася субфебрильна температура. Зазначені зміни зберігалися протягом 7 днів.

Через 2-3 тижні після одужання батьки відзначили, що дитина стала швидко втомлюватися при фізичному навантаженні під час ігор, відзначалася задишка. Стан поступово погіршувався: періодично з'являлися симптоми занепокоєння і вологого кашлю в нічні години, блювота, погіршився апетит, хлопчик втратив у вазі, звертала на себе увагу блідість шкірних покривів. Температура не підвищувалася. Дільничним педіатром стан розцінено як прояв залізодефіцитної анемії, дитина спрямований на госпіталізацію для обстеження.

При надходженні стан розцінено як важкий, апетит знижений, неактивний. Шкірні покриви, зів блідо-рожеві. Частота дихання 44 в 1 хвилину, в легенях вислуховуються поодинокі вологі хрипи в нижніх відділах. Область серця: візуально - невеликий серцевий лівобічний горб, пальпаторно - верхівковий поштовх розлитий, площа його становить приблизно 8 см2, перкуторно - межі відносної серцевої тупості: права - по правому краю грудини, ліва - по передній пахвовій лінії, верхня - II міжребер'ї, аускультативно - ЧСС - 140 ударів на хв, тони серця приглушені, більшою мірою I тон на верхівці, на верхівці вислуховується негрубі тембру систолічний шум, що займає 1 / 3 систоли, пов'язаний з I тоном. Живіт м'який, печінка +6 см по правій серединно-ключичній лінії, селезінка +1 см. Сечовипускання вільне, безболісне.

Дані додаткових обстежень:

Загальний аналіз крові: НЬ - 110 г / л * Ер -4,1 х1012 / л, Лейк - 5,0 x109 / л, п - 2%, с - 56%, л - 40%, м - 2%, ШОЕ - 10 мм / год.

ЕКГ: низький вольтаж комплексів QRS у стандартних відведеннях, синусова тахікардія до 140 в хвилину, кут альфа -5 °. Ознаки перевантаження лівого передсердя і лівого шлуночка. Негативні зубці Т в I, II, aVL, V5, V6 відведеннях, RV5 <RV6.

Рентгенографія грудної клітки у прямій проекції: розширення правого та лівого контурів серця, легеневий малюнок посилений. КТИ - 60%.

ЕхоКГ: збільшення порожнини лівого шлуночка і лівого передсердя, фракція вигнання становить 40%.

 

Завдання до задачі:

1. Виділити основний клінічний синдром.

2. Провести диференційну діагностику.

3. Поставити діагнозю

4. Скласти план обстеження.

5. Скласти план лікування.

Задача № 10

Хлопчик 11 років, який отримував терапію вдома з приводу нетяжкого перебігу позалікарняної пневмонії (азітроміцин, ацетілцистеїн, симптоматичні заходи), став скаржитися на задишку, виражене серцебиття. Лікар госпіталізував дитину до педіатричного стаціонару.

Об`активно при поступленні: Стан тяжкий, відмічається задишка у спокої. Набряк та пульсація шийних вен. ЧСС - 120 на хв, АТ - 110/60 мм рт ст . Межі серця різко розширені, права на 1,5 см назовні від парастернальпої лінії, ліва доходить до середньо-підпахвинної лінії. При натискуванні фонендоскопом вислуховується ніжний шум тертя перикарду на фоні послабленої гучності серцевих тонів. Над легенями вологі хрипи у великій кількості, більше в паравертебральній ділянці. Печінка на 4-5 см виступає з під реберної дуги. На нижніх кінцівках відмічається пастозність. ЕКГ, ЕхоКГ та рентгенограма додаються.

 

 

Запитання до задачі:

1. Виділити основний клінічний синдром.

2. Провести диференційну діагностику.

3. Поставити діагнозю

4. Скласти план обстеження.

5. Скласти план лікування.

ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. 1.Т.В.Сорокман, М.Г.Гінгуляк, І.В.Ластівка. Захворювання дітей раннього віку. – Чернівці 2002 – С. 16-46, 99-115.

2. Дитячі хвороби. В.М.Сідельников, В.В.Бережний, Б.Я.Рєзник та ін. - К.:"Здоров'я". - 1999. - С.89-101.

3. Медицина дитинства. За редакцією П.С.Мощича.- К.:Здоров’я, 1994. – Т. 1 - 4. - 2350 с.

4. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: Фолио, 2002. – 1125 с.

5. Шабалов Н.П. Детские болезни. Учебник.-Питер-Ком, С-Пб., 2002.-1080с.

6. Педатрия. Под ред. Дж.Грефа. Пер. с англ. - М.: Практика, 1997. - 912 с., илл.

7. Педиатрия: пер. с англ. Доп. //Гл. ред. Н.Н.Володин. - М,:ГЭОТАР, 1996.

8. Накази МОЗ України. Збірник № 2.- С.105-110.

Додаткова:

1. Белозеров Ю.М. Детская кардиология. – М.:Медпресс-информ. – 2004. – 600с.

2. Белоконь Н.А., Кубергер М.Б. Болезни сердца и сосудов у детей. В 2-х том.- М.:Медицина, 1987.- 928 с.

3. Волосовець О.П., Савво В.М., Кривопустов С.П. Вибрані питання дитячої кардіоревматології – Х.: «ТНЦ», 2006 – 256 с.

4. Гусель В.А. Маркова И.В. Справочник педиатра по клинической фармакологии.- Л.: Медицина,1989.- 320 с.

5. Клиническая ревматология. Под ред. Х.Л.Ф.Каррея. М.: «Медицина». – 1990. – 448 с.

6. Майданник В.Г., Майданник И.В. Справочник современных лекарственных средств.- М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2005.-1024 с.

7. Накази МОЗ України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», «Про удосконалення організації медичної допомоги дітям підліткового віку», та по протоколах за спеціальностями «педіатрія» та ін. МОЗ України. – Київ, 2005 р. – 414 с.

8. Неотложные состояния в педиатрии. Под ред. В.М.Сидельникова. К.: Здоровье, 1994. – 601 с.

9. Підручник з реанімації новонароджених. Американська Кардіологічна Асоціація та Академія Педіатрії, Свічадо, Львів, 1994. - 6-55 с.

10. Тестові завдання з педіатрії / За ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.Г. Майданника.- К., 2007.-429 с.

Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 993; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.