Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Романський і готичний стиль в мистецтві середньовіччя
Середні віки залишили по собібагато грандіозних пам’яток насамперед архітектурного мистецтва. Безпорадність будівельної техніки, що вирізняла перші століття середньовіччя (приблизно до Карла Великого), змінилися великим піднесенням мистецтва зодчества у наступні віки.

Протягом ІХ – ХІІ ст. в Європі змінилися два основні архітектурні стилі – романський і готичний. Відповідно до ідеології епохи найбільша кількість пам’яток німецької готичної архітектури представлена соборними церквами різних європейських країн. Романський стиль, котрий почав розвиватися при Каролінгах, а розквіту досяг у Х – ХІІ ст., свою назву отримав від того, що був спробою наслідування стародавніх римських будівель (від лат Roma – Рим). Насправді ж романський архітектурний стиль був значно грубіший і менш досконалий, незграбний, порівняно з античним римським. У його становленні можна побачити вплив також візантійської та ісламської архітектури. Товсті стіни, відносно невисокий купол, важкі й приземкуваті колони, вузькі, невеликі вікна романських соборів явно відображають і недосконалу ще тоді будівельну техніку і саму політичну ситуацію постійних феодальних воєн, коли ті ж церкви легко перетворювалися на фортеці, де відсиджувалося від набігів лицарів місцеве населення.

З пам’яток романської архітектури найбільш відомими є собори в Пуатьє та Арле у Франції, Шлеєрі, Вормсі, Майнці, Аахені в Німеччині. Зокрема, собор у Шлеєрі почали будувати у 1025 році, під час правління Конрада ІІ. Завершили ж будівництво за Генріха ІV – саме тоді з’явилися склепінчасті перекриття, вежі й масивна апсида храму. Головним елементом оздоблення внутрішнього простору храму (інтер’єру) були фрески, мозаїки та іконопис.

Значно цікавіша і досконаліша у технічному плані архітектура готична. Готичне мистецтво народилося у резиденції французьких королів у ХІІ ст. Вперше готичні форми було використано при будівництві королівського абатства Сен-Дені. Розквіт цього стилю припадає на ХІІІ – ХV ст. Його характерною рисою є прагнення зодчого збудувати якомога вищу споруду. Місце напівкруглої склепінчастої арки посіла стрілчаста арка (у формі стріли). При чому, головним нововведенням було використання схрещення ребер стрілчастих арок. Дві «розірвані» арки розподіляли тиск ваги, що й дозволило зводити вищі будівлі. Готичні собори мали всередині багато високих ошатних колон. Їхні вікна були великі, прикрашені вітражами (розмальоване скло). Надмірні об’ємні прикраси – статуї, барельєфи, висячі арки, чудернацьке кам’яне різьблення – багато оздоблювали споруду всередені і зовні. Одна або кілька високих башт та величні портали (двері) надавали готичним храмам особливої урочистості.Кращими пам’ятками готичного зодчества є собор Богоматері в Парижі (Нотр-дам-де-Парі), Руанський, Реймський та Шартрський собори у Франції, Лінкольський собор у Англії, Міланський собор в Італії, Празький в Чехії. Головні елементи оздобоення інтере’єрів цтх споруд – вітраж та кругла пластика.

Своєрідною візитівкою готичної архітектури по праву вважають собор Паризької Богоматері. Його почали зводити у 1163 р. на місці християнської базиліки, яка змінила свого часу староримським храм, присвячений Юпітеру. Будівництво собору завершили у 1345 р. Він вирізняється гармонійними пропорціями та чистотою ліній. Руйнування, викликані часом і людьми, спотворили первісне обличчя собору. Під час Французької революції йому загрожувало знесення. Урятувало собор від руйнування культ богині Розуму, який увів Робесп’єр. Храм присвятили цій богині. Із 1844 по 1864 рр. собор було відреставровано зодчим Віолле-де-Дюком. На верхніх бокових вежах він створив світ химер-демонів із жіночими обличчями, які дивляться на місто, що розкинулося внизу. Тепер без них уже й неможливо уявити Нотр-дам-де-Парі.

Із архітектури цивільного призначення готичного стилю найбільш відомими є міська ратуша в Брюсселі, будинок відомого французького фінансиста ХV ст. Жака Кера в Бурже, королевський замок в Амбуазі (у Франції) та інші.

Крім романського й готичного стилю, середньовічна архітектура Європи широко користувалася ще двома стилями: візантійським у Італії (у Венеції – собор святого Марка, частково – палац дожів) та мавританським (арабським) у Іспанії (найбільш відома пам’яткка – собор у Севільї, перебудований із арабської мечеті). Так, собор Св. Марка був зведений у Венеції у 829 р. за часів правління дожа Джустіано Партечіпаціо. У ньому зберігаються мощі євангеліста Марка, котрий вважається покровителем міста. Собор створений за зразком візантійських церков, він прикрашений декором зі східними елементами й обличкований мармуром. Фасад складається з п’яти аркових прогонів, між якими вирізьблені візантійські барельєфи. Серед зображень – Геракл і олень, архангел Гавриїл, св. Димитрій та Богоматір.

 

Література

1. Асєєв Ю.С.Шедеври світової архітектури. – К.,1982.

2. Византия и византийские традиции.-Ленинград,1991.

3. Всеобщая история искусств: У 6-ти томах. – Москва, 1960. – Т. 2, кн.1.

4. Каждан А.П. Византийская культура (Х – ХII ст.). – М.,1968.

5. Культура Византии: В 3 кн. – М.,1984 – 1991.

6. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – ХV веков. – М.,1986.

7. Мифы народов мира: В 2- т. – М.,1997.

8. Поляковская М.А., Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. – Свердловск,1989.

9. Удальцова З.В. Византийская культура. – М.,1988

10. Христианство: Энциклопедический словарь – М.,1995.

11. Холлингсворд М. Искусство в истории человека. – М.,1993.

12. Южная Русь и Византия: Сб. науч.трудов к VIII конгрессу византинистов. – К.,1991.

 

Тестові завдання для самоперевірки:

1. Яку назву мав правовий збірник, що містив нові закони, видані у Візантії за часів імператора Юстиніана?

a) Дігест;

b) Кодекс;

c) Інституції;

d) Новели.

 

2. Різновид стінопису, виконаний водяними фарбами по вологій, щойно поштукатуреній стіні, називається:

a) фреска;

b) мозаїка;

c) іконопис;

d) пастель.

 

3. Собор святої Софії у Константинополі було зведено:

a) у ІV cт.;

b) у VІ ст.;

c) у ІХ ст.;

d) У ХІІ ст.

 

4. Яку назву мав жанр музичних вітальних окликів, використовуваних у візантійському придворному церемоніалі?

a) опера;

b) сюїта;

c) акламація;

d) сонатина.

 

5. Назвіть ім’я видатного візантійського філософа, історика, юриста і філолога, автора праці «Логіка», що була відома й на Заході.

a) Лев Математик;

b) Прокопій Кесарійський;

c) Михайло Псел;

d) Фотій.

 

6. Назвіть одну з провідних ідей, обстоювану західною церквою протягом доби Середньовіччя, сутність якої полягала у поєднанні духовної та адміністративно-політичної влади в руках найвищого ієрарха католицької церкви.

a) аскетизм;

b) теократія;

c) цезарепапізм;

d) абсолютизм.

 

 

7. Який із поданих нижче творів представляє французький героїчний епос?

a) «Співи про мого Сіда»;

b) «Пісня про Нібелунгів»;

c) «Пісня про Роланда»;

d) «Калевала».

 

8. Назвіть перший (за часом заснування) європейський університет.

a) Болонський;

b) Кембриджський;

c) Оксфордський;

d) Паризький.

 

9. Середньовічна університетська наука називалася:

a) схоластика;

b) містика;

c) теологія;

d) алхімія.

 

10. В якому стилі зведено собор Нотр-дам-де-Парі?

a) мавританському;

b) візантійському;

c) романському;

d) готичному.

 

Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 1450; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.166.150.10
Генерация страницы за: 0.008 сек.