Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Систематизація облікової інформації та завершення облікового циклу

Покупець: фірма “Стюарт” № 10

Книга продажу

Дата 20хх р. Довідка про про­ведення (фоліо) Дебет Кредит Сальдо
1 2 3 4 5
Вересень 2 ЖР 1* 1,300   1,300

*означає, що перенесення у книгу продажу зроблено зі сторінки №1 журналу реалізації.

 

Для обліку загальної заборгованості всіх покупців в Головній книзі ведеться один контрольний рахунок “Рахунки до отримання”, записи на якому здійснюються, як правило, один раз на місяць (табл. 1.3.5).

Таблиця 1.3.5

Назва рахунку: Рахунки до отримання Номер рахунку: 113
Дата 20хх р. Пояснення Довідка про про­ведення (фоліо) Дебет Кредит Сальдо
Дт Кт
  Початкове сальдо       -  
Вересень 30 Реалізація товарів ЖР 1 12,270   12,270  

 

У журналі грошових надходжень відображаються надходження грошових коштів за реалізовану продукцію та інші операції по дебету рахунка “Грошові кошти” (“Готівка”). По побудові він є дещо складніший ніж попередні журнали, але форма його не є стандартною і буде залежати від характеру операцій конкретного підприємства.


Журнал грошових виплат призначений для відображення оплати кредиторської заборгованості постачальникам та інших операцій по кредиту рахунку “Грошові кошти” (“Готівка”).

У дебетовій частині у колонці “Рахунки до оплати” відображається оплата рахунків-фактур постачальників, назва яких показується у колонці “Одержувач грошей”. Підсумок цієї колонки переноситься в кінці місяця до Головної книги в дебет рахунку “Рахунки до оплати”. Перенесення сум на персональні рахунки книги закупівель проводиться на протязі місяця і засвідчує погашення кредиторської заборгованості з одночасною відміткою в колонці “Довідка про проведення (Фоліо)”.

Наступні три етапи облікового циклу полягають у подальшій систематизації інформації, отриманої на попередніх етапах.

Згрупована відповідним чином інформація у Головному журналі та спеціальних журналах систематизується надалі на бухгалтерських рахунках в Головній книзі для використання при складанні фінансових звітів.

Схематичний приклад перенесення даних з Головного журналу до Головної книги фірми “Твірс” відображено на рис. 1.3.2.

Сума залишків всіх персональних рахунків допоміжного реєстру повинна дорівню­вати залишку відповідного рахунку Головної книги. Для підтвердження такої відповідності складають зведену відомість персональних рахунків, для чого використовують дані аналітичного обліку.

П’ятим етапом облікового циклу є складання пробного балансу і трансформаційної таблиці (робочого листка, коригувальної таблиці). 


* ГЖ 2 - означає, що запис перенесено з другої сторінки Головного журналу

Рис. 1.3.2. Схема перенесення даних з Головного журналу до Головної книги

 


Після перенесення всіх операцій, зареєстрованих у журналі, до Головної книги складається узагальнюючий документ, який містить перелік усіх рахунків Головної книги з відображенням кінцевого залишку по кожному з них. Цей документ має назву початковий пробний баланс (табл. 1.3.6).

Таблиця 1.3.6

Фірма “Твірс”

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 340; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.