Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розрахунок необхідної кількості засобів пакетування
Контейнерний і пакетний спосіб перевезення - важливий резерв скоро­чення термінів доставки вантажів і складських запасів за рахунок транзитного поставляння вантажів малими партіями, підвищення збереження перевізних вантажів та скорочення витрат на тару і упаковку.

Значний обсяг перевезення складають тарно-штучні вантажі (у ящиках, барабанах, лантухах, зв'язках, паках, бухтах та ін.). При використанні цих ме­тодів необхідно враховувати суттєву різницю між контейнерами й піддонами.

У залежності від конкретних умов експлуатації пакетні перевезення ва­нтажу доцільно виконувати паралельно з контейнерними. Разом з тим при прямих автомобільних перевезеннях пакетний спосіб може бути більш ефек­тивним.

Розрахунок необхідної кількості контейнерів і засобів пакетування (на­приклад, піддонів) здійснюють у наступних випадках:

- при опануванні добового обсягу перевезення (т) у прямому сполученні

 

де - час роботи автомобілів у наряді, год;

- тривалість оберту піддона , год;

- вантажність піддона, т;

- коефіцієнт використання вантажності піддона.

 

- при забезпеченні безперебійної роботи автомобілів у прямому сполученні

де - кількість автомобілів, яка працює на маршруті, од;

- кількість піддонів, що одночасно встановлюються на платформі автомобіля, од.

 

 

де - час на укладку вантажів у контейнер (піддон) – формування і їх розформування, год.;

- час обігу транспортних засобів на маршруті, год.

За результатами розрахунків і в залежності від поставленої задачі призначити необхідну кількість контейнерів (піддонів).

 

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 169; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.27.58
Генерация страницы за: 0.001 сек.