Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ГОСПОДАРСЬКИ ПРОЦЕС
 

Господарський процес — установлений нормами господарського процесуального права порядок досудового врегулювання та судового розгляду господарських спорів. Основне завдання господарського процесу — примирення сторін, а у разі неможливості його досягнення — швидке вирішення спору.

Мета дисципліни -опанування студентами основних положень з питань здійснення господарського судочинства, вивчення особливостей розгляду господарських спорів на різних стадіях господарського процесу, приділення уваги перегляду судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами, а також вивчення питання щодо провадження у справах про банкрутство.

Основними завданнямививчення дисципліни «Господарський процес» є:

- забезпечення розуміння предмету господарського процесу як самостійної галузі права;

- сприяння розумінню відносин, що складаються при здійсненні правосуддя в господарських спорах;

- оволодіння методами господарсько-правового регулювання та засвоєння правил тлумачення господарсько-процесуальних норм;

- розширити кругозір студентів, їх пам'ять, навчити мислити масштабно в інтересах держави, навчити правильно та чітко висловлювати свою думку;

- підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів в галузі господарсько-правової діяльності.

Студенти повинні:

Знати:предмет, метод та джерела господарського процесу; досудове врегулювання господарських спорів; учасників господарського процесу; поняття підвідомчості і підсудності справ господарським судам; поняття судових витрат та процесуальних строків; докази і доказування у господарському процесі; позов у господарському процесі; вирішення господарських спорів у першій інстанції; перегляд судових рішень в апеляційному порядку; перегляд судових рішень в касаційному порядку; перегляд судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами; виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду; провадження у справах про банкрутство.

Вміти: самостійно орієнтуватися у чинному господарському процесуальному законодавстві та спеціальній літературі; вірно давати належну правову і соціально-економічну оцінку юридичним конструкціям та правильно користуватися правовою термінологією; виділяти та аналізувати коло відносин, які регулюються нормами господарського процесуального права; самостійно вирішувати колізійні питання, пов’язані із застосуванням господарсько-правових норм та розв’язувати ситуаційні завдання і межах запропонованої конкретної практичної ситуацій, та складати відповідні процесуальні юридичні документи, спираючись на здобуті знання, вміння та навики.

Основною нормативною базою курсу є:Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України та законодавчі акти.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 174; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.