Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПОКРИВ — ПОКРИТТЯ

ПЕРЕДБАЧЛИВИЙ — ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ

Схожість звукової форми цих слів іноді спричиняється до того, що їх вважають значеннєве тотожними, взаємозамінними у тексті. Однак це не так. Хоч слова передбачливий та передбачуваний і мають спільну сему "прогнозування, передбачення, прозірливість", проте лексичне значення у них різне.

Передбачливий ми кажемо про того, "який має здатність передбачати що-небудь" (СУМ). Тобто позначувана цим словом властивість стосується перш за все людини, а сам прикметник сполучається головним чином із назвами осіб: за статтю (передбачливий чоловік, передбачлива жінка), за родинними зв'язками (передбачливий батько, передбачлива мати); за професіями та посадами (передбачливий лікар, передбачливий директор) тощо.

В українській мові маємо також утворені від цього прикметника абстрактний іменник передбачливість та прислівник передбачливо.

Друге слово цієї паронімічної пари — передбачуваний — має значення "той, якого на основі вивчення фактів, об'єктивних даних можна спрогнозувати, заздалегідь зробити висновки про напрямки його розвитку, реалізації тощо". Такими можуть бути: погода, результати, наслідки, перебіг, динаміка, ріст, спад, реформи, процес, розвиток, напрямок та ін. Саме таку сполучуваність цього слова встановлюємо за матеріалами картотеки Інституту української мови НАН України, напр.: "Привернути увагу покупця, споживача можна також називанням передбачуваного результату дії" (з журн.).

Деколи мовці сплутують ці два подібні за вимовою слова-пароніми. Тим часом кожне з них має свою сферу вживання й утворює характерні словосполучення.

Покрив — багатозначне слово, відтінки якого об'єднані значенням "який покриває що-небудь, будь-яку поверхню". Це може бути волосся, трава, мох, шматок тканини, покривало тощо. У мові усталилися словосполучення типу волосяний, шкіряний; хмарний, моховий, живий, сніговий покрив. Синоніми-іменники цього поняття — покривало, покриття.

Віддієслівний іменник покриття називає дію, пов'язану із словом покрити, вживається у сполуках типу роботи з покриття, система покриття житлового приміщення, покриття підлог та ін. Але покриття — це також "те, чим покривають яку-небудь поверхню з метою захисту, оздоблення". Тому покриття може бути асфальтове, лакофарбове, силікатне, килимове, плисове, пластикове, тобто воно накриває певну поверхню. Отже, асфальт, килим, лінолеум, оббивка, оздоблення, паркет — це покриття. Наприклад: "Грають дівчата в залі спеціальним м'ячем з ворсистим м'яким покриттям " (з газ.); килимове покриття для дитячої ігрової кімнати. Якщо покрив — це річ природна, органічно пов'язана з природною реалією (людина, грунт, повітряний простір тощо), то покриття — рукотворний, штучний предмет, який задовольняє естетичні потреби людини. Отже, за словниковим тлумаченням слова ніби схожі, але їх сполучуваність, значеннєві відтінки різні, на що й варто звернути увагу в практиці спілкування.

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 236; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.