Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Еволюція бізнес-моделей підприємства

Еволюцію бізнес-моделей протягом ХХ століття можна представити таким чином:

Найстаріша бізнес-модель, яка до цих пір залишається однією з базових, - модель «хранителя магазину» (the shop keeper model): відкриття магазину там, де знаходяться потенційні клієнти;

Наступна дуже популярна бізнес-модель, яка з'явилася на початку 20-го сторіччя, після чого переживала численні нові народження, - це модель «приманки і гака» (також звана "моделлю бритв і лез" або "моделлю, що прив'язує до продуктів"). Приклади: бритва (принада) і леза (гак); стільникові телефони (принада) і час трафіку (гак); комп'ютерні принтери (принада) і катріджі до них (гак); камери (принада) і друк фотографій (гак);

У 1950-х - нові бізнес-моделі були розроблені McDonald's і Toyota;

У 1960-х - новаторами виступили Wal-Mart і Hypermarket;

У 1970-ті - нові бізнес-моделі розробили Fedеral Express і Toys R Us;

У 1980-ті - Blockbuster, Home Depot, Intel і Dell Computer;

У 1990-ті - Southwest Airlines, Netflix, Amazon.com, Starbucks, Microsoft і dot-coms;

В останні роки - найбільш оригінальні та ефективні бізнес-моделі були розроблені і реалізовані Google, IKEA (Бізнес-моделі даних компаній почали розроблятися в 1990-і роки, а популярність здобули вже на початку 2000-х років).

Спроби моделювання бізнес-процесів почалися ще тоді, коли з'явився перший бізнес-план. Однак це було статичне відображення внутрішнього і зовнішнього середовища організації з декількома альтернативними варіантами розвитку. А якщо раптом відбувалося те, що не було передбачено в бізнес-плані, останній виявлявся неспроможним, тобто зміна навіть одного фактора вела до втрати актуальності всього бізнес-плану або його частини. Для підтримки актуальності плану була потрібна трудомістка робота з перегляду всіх основних положень, що здійснювалася в основному вручну. Проблема прив'язки бізнес-плану до конкретної ситуації й існуючим факторам змусила керівників відмовитися від бізнесу-планування. Дійсно, легше скласти звіт за підсумками діяльності, чим щомісяця переписувати план.

На відміну від бізнес-планування метою складання моделі є одноразовий підхід, а потім тривале використання отриманого продукту. Моделювання, по-перше, дозволяє автоматизувати процес управління, що саме по собі означає збільшення швидкості передачі інформації і підвищення контролю. А це вже, як мінімум, полегшує задачу керівника по двом управлінським функціям. По-друге, змодельована система має самоналагоджувальний характер. Це пояснюється наявністю однозначного алгоритму дій, тобто такого алгоритму, де кожен байт інформації буде спрямований у відповідний центр обробки даних, який, в свою чергу, адекватно відреагує на неї.Таким чином, всяка зміна навколишнього середовища спричинить ланцюжок змін у системі організації бізнесу. Технічно, бізнес-моделювання не менш трудомісткий процес, ніж складання бізнес-плану. Доведеться пройти через паперовий варіант, перш, ніж буде можливе використання програмних засобів. В ході роботи необхідно знову і знову повертатися до вже прописаних моментів, вносити зміни і будувати все заново, а потім тестувати і шліфувати отриманий продукт разом зі своїми підлеглими. Досвід впровадження моделювання на українських підприємствах дає дуже продуктивні результати:

- відпадає проблема координації дій на нижчому і середньому рівнях,

- багаторазово підвищується контроль,

- більшується швидкість реакції на зміни в зовнішньому середовищі,

- готується грунт для впровадження новітнього програмного забезпечення,

- а головне - підприємство одержує динамічну систему управління бізнесом, де можлива реалізація будь-яких тактичних задач без додаткових витрат на планування.

 

Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 2073; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.