Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОСНОВНІ ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ДОДАТОК Л

(довідковий)

 

КОЕФІЦІЄНТИ НАДІЙНОСТІ

γf - за навантаженням;

γm - за матеріалом;

γg - за ґрунтом;

γn - за призначенням споруди;

γc - коефіцієнт умов роботи;

γГ - за розрахунковою моделлю (розрахунковою схемою)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ҐРУНТІВ

- середнє значення характеристики;

Хn - нормативне значення;

X - розрахункове значення;

α - довірча ймовірність (забезпеченість) розрахункових значень;

ρ - щільність;

ρd - щільність у сухому стані;

ρbf - щільність зворотної засипки;

е - коефіцієнт пористості;

w - вологість природна;

wp - вологість на границі пластичності (розкочування);

w - вологість на границі текучості;

weq - кінцева (усталена) вологість;

wsat - вологість, що відповідає повному водонасиченню;

wsl - початкова вологість просідання;

wsw - вологість набрякання;

wsh - вологість на межі усадки;

Sr - коефіцієнт водонасичення;

IL - показник текучості;

γ - питома вага;

γsb - питома вага з урахуванням зважуючої дії води;

psl - початковий тиск просідання;

psw - тиск набрякання;

εsl - відносне просідання;

εsw - відносне набрякання;

εsh - відносна лінійна усадка;

εsf - відносний суфозійний стиск;

Iвід - відносний вміст органічної речовини;

Dpd - ступінь розкладання органічної речовини;

с - питоме зчеплення;

φ - кут внутрішнього тертя;

Е - модуль деформації;

ν - коефіцієнт відносності поперечної деформації (коефіцієнт Пуассона);

Rc - межа міцності на одноосьовий стиск скельних ґрунтів;

cv - коефіцієнт консолідації;

ξ = - коефіцієнт бічного розширення.

НАВАНТАЖЕННЯ, НАПРУЖЕННЯ, ОПОРИ

F - сила, розрахункове значення сили;

f - сила на одиницю довжини;

Fv, Fh - вертикальна і горизонтальна складові сили;

Fs,a,Fs,r - сили, що діють по площині ковзання, відповідно зрушувальні та утримувальні (активні і реактивні);

N - сила, нормальна до підошви фундаменту;

n - те саме, на одиницю довжини;G - власна вага фундаменту;

q - рівномірно розподільне вертикальне привантаження;

р - середній тиск під підошвою фундаменту;

σ - нормальне напруження;

τ - дотичне напруження;

и - надлишковий тиск у поровій воді;

σz - вертикальне нормальне напруження сумарне повне;

σzg - те саме від власної ваги ґрунту;

σzp - те саме від зовнішнього навантаження (тиску фундаменту);

R - розрахунковий опір ґрунту основи (межа лінійної залежності "навантаження-осідання");

R0 - розрахунковий опір ґрунту (для попереднього призначення розмірів фундаментів);

Fu - сила граничного опору основи, що відповідає вичерпанню її несучої здатності.

ДЕФОРМАЦІЇ ОСНОВ І СПОРУД

s - осідання основи;

- середнє осідання основи;

ssl - просідання;

hsw - підйом основи при набряканні ґрунту;

ssh - осідання основи в результаті висихання набряклого ґрунту;

ssf - суфозійне осідання;

Δs - різниця осідань (просідань);

і - крен фундаменту (споруди);

θ - відносний кут закручування;

и - горизонтальне переміщення;

su - граничне значення деформації основи;

su,s - те саме за технологічними вимогами;

su,f - те саме за умовами міцності, стійкості і тріщиностійкості конструкцій;

aE - коефіцієнт мінливості стисливості основи.

ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

b - ширина підошви фундаменту;

В - ширина підвалу;

Вк - ширина котловану;

Bw - ширина джерела замочування ( площі, що замочується);

l - довжина підошви фундаменту;

η = l/b - співвідношення сторін підошви фундаменту;

А - площа підошви фундаменту;

L - довжина будинку;

d, dn, d1 - глибина закладання фундаменту відповідно від рівня планування, від поверхні природного рельєфу і приведена від підлоги підвалу;

db - глибина підвалу від рівня планування;

df, dfn - глибина сезонного промерзання ґрунту відповідно розрахункова і нормативна;

dw - глибина розташування рівня підземних вод;

λ = dlb - відносне заглиблення фундаменту;

h - товщина шару ґрунту;

Нс - глибина стисливої товщі;

Hsl - товщина шару просідаючих ґрунтів (просадочна товща);

hsl,p - те саме від зовнішнього навантаження;

hsl,g - те саме від власної ваги ґрунту;

Hsw - товщина зони набрякання;

Нsh - те саме усадки;

z - глибина (відстань) від підошви фундаменту;

ξ = 2z/b - відносна глибина;

DL - відмітка планування;

NL - відмітка поверхні природного рельєфу;

FL - відмітка підошви фундаменту,

В.С - нижня межа стисливої товщі;

B.SL - те саме товщі просідання;

B.SW - нижня межа зони набрякання;

B.SH - те саме зони усадки;

WL - рівень підземних вод.

ЗУСИЛЛЯ ВІД ЗОВНІШНІХ НАВАНТАЖЕНЬ І ВПЛИВІВ У ПЕРЕРІЗІ ЕЛЕМЕНТА

М - згинальний момент;

N - поздовжня сила;

Q - поперечна сила;

Т - крутний момент.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 439; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.029 сек.