Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Н.3 ВИСЯЧІ НАБИВНІ І БУРОВІ ПАЛІ ТА ПАЛІ-ОБОЛОНКИ, ЩО ЗАПОВНЮЮТЬ БЕТОНОМ
Н.3.1 Несучу здатність Fd, кН, набивної і бурової паль із розширенням і без розширення, а також палі-оболонки, що закладають з вийманням ґрунту і заповнюють бетоном, які працюють на стискувальне навантаження, слід визначати за формулою

Примітка. Опір піщаних ґрунтів на бічній поверхні палі з розширенням слід враховувати на ділянці від рівня планування до рівня пересічення стовбура палі з поверхнею уявного конуса, що має у якості твірної лінію, дотичну до поверхні розширення під кутом φI/2 до осі палі, де φI – усереднене (по шарах) розрахункове значення кута внутрішнього тертя ґрунту, що залягає в межах вказаного конуса, яке визначається відповідно до вимог 8.5.2.19. Опір глинистих ґрунтів допускається враховувати по всій довжині стовбура.


Таблиця Н.3.1 – Значення коефіцієнта умов роботи палі γcf

Палі і способи їх влаштування Коефіцієнт умов роботи палі γcf
у пісках у супісках у суглинках у глинах
1. Набивні за 8.5.1.6, а при забиванні інвентар-ної труби з наконечником 0,8 0,8 0,8 0,7
2. Набивні віброштамповані 0,9 0,9 0,9 0,9
3. Бурові, у тому числі з розширенням, що бетонують:        
а) за відсутності води в свердловині (сухим способом), а також при використанні обса-дних інвентарних труб, і буроін'єкційні палі великих діаметрів, що влаштовують у стійких ґрунтах 0,7 0,7 0,7 0,6
б) під водою або під глинистим розчином, а також буро-ін'єкційні палі великих діаме-трів, що влаштовують у нестійких ґрунтах 0,6 0,6 0,6 0,6
в) жорсткими бетонними сумішами, що укладають за допомогою глибинної вібра-ції (сухим способом) 0,8 0,8 0,8 0,7
4. Буронабивні, порожнисті круглі, що влашто-вують за відсутності води в свердловині за до-помогою вібросердечника 0,8 0,8 0,8 0,7
5. Палі-оболонки, що занурюють вібрацією з вийманням ґрунту 1,0 0,9 0,7 0,6
6. Палі-стовпи 0,7 0,7 0,7 0,6
7. Буроsн'єкційні, що виготовляють під захис-том обсадних труб або бентонітового розчину з опресуванням тиском 200-400 кПа 0,9 0,8 0,8 0,8

Н.3.2 Розрахунковий опір R, кПа, ґрунту під нижнім кінцем палі слід приймати: а) для великоуламкових ґрунтів із піщаним заповнювачем і піщаних ґрунтів в основі набивної і бурової паль із розширенням і без розширення, палі-оболонки за формулою:
Примітка. Вказівки Н.3.2 відносяться до випадків, коли забезпечується заглиблення паль у ґрунт, прийнятий за основу їх нижніх кінців, не менше ніж на діаметр палі (або розширення для палі з розширенням), але не менше ніж на 2 м.

Таблиця Н.3.2 – Значення коефіцієнтів α1, α2, α3, α4

Коефіцієнти Розрахункові значення кута внутрішнього тертя ґрунту φI, град.
α1 9,5 12,6 17,3 24,4 34,6 48,6 71,3 108,0
α2 18,6 24,8 32,8 45,5 64,0 87,6 127,0 185,0
α3 при h/d, м:  
4,0 0,78 0,79 0,80 0,82 0,84 0,85 0,85 0,85 0,87
5,0 0,75 0,76 0,77 0,79 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85
7,5 0,68 0,70 0,71 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84
10,0 0,62 0,65 0,67 0,70 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81
12.5 0,58 0,61 0,68 0,67 0,70 0,73 0,75 0,78 0,80
15,0 0,55 0,58 0,61 0,65 0,68 0,71 0,73 0,76 0,79
17,5 0,51 0,55 0,58 0,62 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
20,0 0,49 0,53 0,57 0,61 0,65 0,68 0,72 0,75 0,78
22,5 0,46 0,51 0,55 0,60 0,64 0,67 0,71 0,74 0,77
25,0 і більше 0,44 0,49 0,54 0,59 0,63 0,67 0,70 0,74 0,77
α4 при d1 м:                  
0,8 і менше 0,34 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22
4,0 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17
Примітка. Для проміжних значень φI, h/d і d значення коефіцієнтів α1, α2, α3 і α4 визначають інтерполяцією.

Таблиця Н.3.3 – Розрахунковий опір R, кПа, під нижнім кінцем набивних і бурових паль із розширенням і без розширення і паль-оболонок, які закладають із вийманням ґрунту і заповнюють бетоном

Глибина закладання нижнього кінця палі h, м Розрахунковий опір R, кПа, під нижнім кінцем набивних і бурових паль із розширенням і без розширення і паль-оболонок, які закладають із вийманням ґрунту і заповнюють бетоном, при глинистих ґрунтах, за винятком лесових з показником текучості ІL,
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
750.
.1650
Примітка. Для пальових фундаментів опор мостів значення, наведені в таблиці Н.3.3, слід: а) підвищувати (при розташуванні у водоймі)на величину 1,5γwhw, де γw – питома вага води – 10 кН/м3; hw – глибина шару води у водоймі від її рівня при розрахунковому паводку до рівня дна водойми, а за можливості розмивання – до рівня дна після загального розмивання; б) знижувати при коефіцієнті пористості ґрунту е > 0,6, при цьому коефіцієнт пониження m слід визначати інтерполяцією між значеннями m = 1,0 при е = 0,6 і m = 0,6 при е = 1,1

Н.3.3Розрахунковий опір R, кПа, ґрунту під нижнім кінцем палі-оболонки, що закладають без видалення ґрунту або із збереженням ґрунтового ядра висотою не менше трьох діаметрів оболонки на останньому етапі її занурення і не заповнюють бетоном (за умови, що ґрунтове ядро утворено з ґрунту, що має ті ж характеристики, що і ґрунт, прийнятий за основу кінця палі-оболонки), слід приймати за таблицею Н.2.1 з коефіцієнтом умов роботи, що враховує спосіб закладання паль-оболонок відповідно до чергового числа 4 таблиці Н.2.3, причому розрахунковий опір у вказаному випадку відноситься до площі поперечного перерізу палі-оболонки нетто.

Н.3.4 Несучу здатність Fdu, кН, набивної і бурової паль і палі-оболонки, що працюють на висмикувальні навантаження, слід визначати за формулою

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 496; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.