Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Конкретні ініціативи

Співпраця з Україною

Реалізація та перегляд

46. Рада повинна

· забезпечити те, щоб кожний новий Головуючий представляв Раді, в рамках своєї загальної програми, пріоритети реалізації цієї Спільної стратегії на підставі основних цілей, викладених у Частині II, з належним урахуванням конкретних ініціатив, зазначених у Частині III;

· розглядав та оцінював дії Союзу за цією Стратегією та звітував перед Європейською Радою про хід досягнення її цілей щонайменше раз на рік;

· розглядав становище в Україні та стан співпраці з Україною з реалізації цієї Стратегії, у тому числі шляхом періодичних звітів від голів Місії, та оцінював їх у своєму звіті перед Європейською радою;

· за необхідності, подавав рекомендації щодо внесення змін до Частин II та ІІІ цієї Стратегії до Європейської ради.

47. Комісія робитиме внесок до вищезазначеної діяльності в межах своєї компетенції.

48. Європейський Союз та країни-члени тісно співпрацюватимуть з Україною з метою реалізації цієї Спільної стратегії, зокрема через УПС та її інституції.

49. Європейський Союз має реалізовувати конкретні ініціативи, викладені в Частині III цієї Спільної стратегії, які ґрунтуються на основних цілях, визначених у Частині II. За необхідності ці ініціативи можуть бути змінені, причому вони не виключають можливих нових ініціатив протягом терміну дії цієї Спільної стратегії. Рада, Комісія та країни-члени мають, відповідно до своєї компетенції, підтримувати реалізацію цих конкретних ініціатив та працювати над нею.

Частина ІІІ. Конкретні ініціативи

Слід прагнути до здійснення таких конкретних ініціатив, які не виключають можливих нових ініціатив.

Зміцнення демократії, правопорядку та громадських інституцій в Україні

50. ЄС докладе зусиль на підтримку демократії, доброго управління, прав людини та правопорядку в Україні шляхом:

· підтримки зусиль України, спрямованих на виконання її міжнародних зобов’язань у галузі демократії та прав людини відповідно до Дублінських висновків, зокрема в тому, що стосується скасування смертної кари, поширення належного управління та створення ефективної і прозорої правової системи, а також демократичних органів місцевого самоврядування, опріч іншого, у співробітництві з Радою Європи та ОБСЄ;· налагодження регулярного діалогу між органами уповноважених з прав людини (омбудсманами) країн — членів ЄС та України з метою зміцнення ролі цього органу в Україні;

· заохочення України до підписання, ратифікації та виконання відповідних міжнародних документів у галузі прав людини, зокрема другого Необов’язкового протоколу Конвенції Організації Об’єднаних Націй про громадянські та політичні права та шостого Додаткового протоколу Євро­пейської конвенції про права людини та фундаментальні свободи, а також Конвенції Організації Об’єднаних Націй про статус біженців;

· посилення співпраці між журналістами та відповідними органами, щоб зробити певний внесок у розвиток вільних засобів масової інформації. Комісія у співробітництві з країнами-членами дослідить можливості надання допомоги у трансляції програми, наприклад Євроньюс, по українському телебаченню. Робота розпочнеться до червня 2000 р.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 487; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.