Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Варіант 3
Читайте также:
 1. Б. Ригідно-агресивний варіант
 2. В якості варіантів деліріозного синдрому, які відрізняються більш важким перебігом, описані професійний та буркотливий делірій.
 3. Варіант - 12
 4. Варіант 1
 5. Варіант 1
 6. Варіант 11.
 7. Варіант 14
 8. Варіант 14.
 9. Варіант 17.
 10. Варіант 19.
 11. Варіант 20.
 12. Варіант 23

Варіант 2

1.Проекти «ідеальної держави» в працях Платона. Вчення Арістотеля про економіку та хрематистику.

2. основні тенденції господарського розвитку в період монополістичної конкуренції.

3. Вкажіть поняття, не притаманні феодалізму:

а) раби;

б) селяни;

в) наймані робітники;

г) купці;

д) капіталісти;

е) феодали;

є) фабрика;

ж) натуральне господарство;

з) економічна свобода;

и) кредит.

4. В чому заключався зміст процесу огороджування земель:

а) виділення наділів землі для добування корисних копалин;

б) перетворення орної землі в пасовища;

в) виділення землі для підприємств;

г) перетворення пасовищ в ріллю.

5. Економічний лібералізм Сміта – це:

а) механізм державного керівництва економікою в інтересах суспільства;

б) дія в умовах свободи конкуренції об’єктивних економічних законів;

в) механізм господарювання, обумовлений Богом.

6. Якими із перелічених варіантів положень керується К. Маркс, якщо припустити, що додаткова вартість створюється:

а) працею, капіталом і землею;

б) неоплаченою працею продуктивних робітників;

в) постійним капіталом;

г) змінним капіталом;

д) тільки однією працею.

7.Серед учених маржиналістів засновником сучасного методу макроекономічного моделювання прийнято вважати:

а) В. Джевонса;

б) А. Курно;

в) Л. Вальраса;

г) Дж.Б. Кларка;

д) В. Парето.


1.Чим відрізняється економічна думка раннього і пізнього канонизму?

2. Господарство Запорозької Січі

3. Назвіть міста-поліси, засновані греками в Північному Причорномор’ї під час Великої грецької колонізації:

а) Херсонес;

б) Неаполь;

в) Спарта;

г) Керкинитида;

д) Сіракузи;

е) Пантікапей;

є) Ольвія

4. Головними передумовами промислового перевороту були:

а) зростання товарності господарства;

б) розвиток мануфактурного виробництва;

в) парцелярний характер сільського господарства;г) технічний прогрес

5. Згідно із Смітом, у кожному розвинутому суспільстві вартість обумовлена:

а) витратами праці;

б) витратами праці і капіталу;

в) сумою доходів.

6. Механізмом усунення наслідків економічних криз Л. Брентано вважав:

а) картелі як спілки виробників, що бажають правомірно пристосовувати виробництво до попиту з метою усунення надвиробництва; підвищення заробітної плати і скорочення робочого дня;

б) технічне переобладнання виробництва;

в) державне регулювання економіки;

г) невтручання держави в економічні процеси.

7. Поділ економіки на які складові відповідає методу дослідження Дж.Б.Кларка:

а) макроекономіка;

б) мікроекономіка;

в) універсальна економіка;

г) економічна статика;

д) економічна динаміка;

е) ефективна економіка;

є) неефективна економіка;

ж) національна економіка;

з) світова економіка.

 


Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 219; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.117.28
Генерация страницы за: 0.006 сек.