Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Захисне заземлення
Читайте также:
  1. Аналіз небезпеки, що виникає при стіканні струму в землю. Захисне заземлення
  2. Заземлення
  3. Заземлення технічних засобів
  4. Заходи профілактики електротравматизму. Захисне заземлення.
  5. Розрахунок виносного зосередженого заземлення в
  6. Схеми заземлення та занулення

План

Бракта заходи попередження

Самостійне вивчення та перевірка знань на тему: ”Брак та заходи попередження”[1, с.198, табл. 4.1].

 

6. Техіика безпеки

 

При роботах, пов'язаних з обробленням, окінцювання та з'єднання за допомогою опресування застосовують заходи з техніки безпеки, пов'язані з попередженням травматизму рук, як і при роботі зі слюсарним інструментом.

Тема 4 Заземлення й захисні заходи безпеки

 

1. Захісне заземлення.

2. Заземлення, як засіб електробезпеки.

3. Схема заземлення та занулення.

4. Монтаж зовнішнього та внутрішнього контурів заземлень.

5. Загальні вимоги, норми.

6. Контроль заземлюючих пристроїв.

7. Схеми вимірювання опору заземлюючих пристроїв.

8. Техніка безпеки при виконанні робіт.

 

 

Захисне заземлення – навмисне електричне з'єднання з землею (або її еквівалентом) металевих неструмопровідних частин, які можуть опинитися під напругою.

Заземлювальний пристрій – сукупність заземлювача й заземлюючих провідників.

Опір заземлюючих пристроїв – опір, що складається з опору розтікання заземлювача та опору заземлюючих провідників.

Виносне заземлення – розташування заземлювачів знаходиться на деякому віддаленні від обладнання (не більше 1÷2км).

Контурне заземлення – заземлювачі розташовуються по контуру навколо обладнання й в безпосередній близькості (обладнання знаходиться в зоні розтікання струму).

Вирівнювання потенціалу – метод зниження напруги дотику та кроку між точками електричного кола, можливість одночасного дотику або на яких може одночасно стояти людина.

Заземлювач – провідник (електрод) чи сукупність металево з'єднаних між собою провідників (електродів), що знаходяться в дотику з землею. Слід розрізняти природні та штучні заземлювачі.

Природні заземлювачі – електропровідні частини комунікацій та споруд використані для цілей заземлення, що знаходяться в дотику з землею (трубопроводи, крім рідини і газів; арматура залізобетонних конструкцій; свинцеві оболонки кабелів).

Штучні – встановлені в землі електроди спеціально для цих цілей (бувають: вбиті, вкручені, закопані і т.д.).

Крім заземлювача пристрій містить заземлюючий провідник, що з'єднує неструмопровідни частини електроустаткування із заземлювачем.

Занулення – спеціальне з'єднання частин електроустаткування (корпусів) з глухозаземленою нейтраллю генератора або трансформатора в мережах трифазного струму, глухозаземленим виводом джерела однофазного струму, глухозаземленою середньою точкою джерела в трипровідних мережах постійного струму.

При замиканні на корпус занулення створює колооднофазного короткого замикання,що призводить до спрацьовування максимального струмового захисту та аварійних ділянок до відключення від мережі.Занулення не ефективне при зростанні потужності електроспоживачів з протяжної мережею.

Нульовий захисний провідник з'єднує частини занулення з глухозаземленою нейтральною точкою (нейтраллю) генератора або трансформатора.

Захисне відключення – швидкодіючий захист, що забезпечує автоматичне відключення електроустаткування при виникненні в ній небезпеки ураження струмом, тобто захисне відключення, забезпечує безпеку шляхом обмеження часу протікання через тіло людини небезпечного струму.

Ізольована нейтраль – нейтраль, не приєднана до заземлювального пристрою або приєднана через апарати, що компенсують ємнісний струм у мережі трансформатору, напруга та інші апарати, що мають великий опір.

Крокова напруга – напруга, що утворюється при протіканні струму замикання на землю між двома точками грунту, відстають один від одного на відстані кроку (0,8м).

 

2. Заземлення як засіб електробезпеки

 

Заземлювальний пристрій в електроустаткуваннях забезпечує надійне заземлення корпусів електроустаткування та інших металевих частин електроустаткування, нормально не знаходяться під напругою, але які можуть опинитися під ним внаслідок порушення ізоляції струмопровідних частин.

Частини підлягають заземленню: метал, корпуси електромашин, трансформаторів, світильників, пересувних й не пересувних апаратів, приводи електромашин – роз'єднувачі, вимикачі, щити, пульти, шафи, металеві двері, ворота, конструкції, пов'язані з устаткуванням електроустаткування, металеві кабельні конструкції, корпуси кабельних муфт, металеві оболонки броні кабелів, дротів, сталеві труби електропроводок, залізобетонних та металеві опори повітряних ліній електропередачі до 1кВ, а також 35кВ з малими струмами замикання на землю у всіх випадках, а при напрузі 3÷20кВ – тільки в населених пунктах.

Заземленню не підлягають:

– арматура ізоляторів, відтягнення опору, кронштейни та освітлювальна апаратура на дерев'яних опорах, крім випадків, якщо заземлення потрібно для захисту від атмосферних перенапруг;

– обладнання, встановлене на заземлених конструкціях (рис.15);

– електроприймачі до 1000В з подвійною ізоляцією;

– рейки (крім кранових), що виходять за територію електростанції, підстанції, РП та промислових підприємств. Це положення продиктоване небезпекою виносу рейками потенціалу за боковий вівтар електроустаткування;

– знімні або частини, що відкриваються на металевих заземлених каркасах, камерах РП (розподільних пристроїв), на яких не встановлено обладнання.

 

Рисунок 15 – Пристрій захисту від перенапруги

 

Переносні електроприймачі заземлюються дротом, що знаходяться в шнурі разом з робочими провідниками. Один кінець підключений до корпусу приймача, другий до штепсельної вилці, в якій заземлений штир

довший робочого, для того, щоб він раніше за інших включався в коло. І відповідно пізніше вимикався. Застосовується захисне відключення спеціальними пристроями, щоб при короткому замиканні на корпус 0,1÷0,2с апарат відключився.

Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 166; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 107.22.2.109
Генерация страницы за: 0.003 сек.