Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IV. ДЖЕРЕЛА ТА КАНАЛИ ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Типи джерел інформації, типи документів. Закономірність зростання кількості документів, їхнього розсіювання по джерелах та темпів старіння.

 

Джерела інформації поділяються на документальні та фактографічні. В першому випадку передбачається пошук будь-яких матеріальних об’єктів, які мають певну форму (папір, кіноплівка, магнітна стрічка тощо).

Але сучасні технології збереження і передачі інформації вносять свої корективи: чим далі матеріальні ознаки документу втрачають значення для подальшої роботи з ним, тому пошук інформації, в першу чергу, здійснюється в електронній формі. На перший план виходить інформаційний зміст документу, а не його матеріальні ознаки.

Фактографічні джерела інформації містять опис конкретних фактів, подій (результати безпосередніх спостережень, фотографічні зображення, техніко-економічні показники, креслення, схеми, географічні карти…).

Типи документів:

· первинні та вторинні

· опубліковані та неопубліковані

· авторські та офіційні опубліковані

· моновидання та збірник (за структурою)

· навчальні, політичні, науково-популярні, виробничі (за призначенням)

· періодичні, неперіодичні та такі, що подовжуються (за періодичністю)

 

Важливу роль відіграють вторинні документи:вони значно скорочують час, необхідний для аналізу змісту інформації. Вони оперативно інформують користувача та надають йому інформацію у стислому вигляді.

За характером вміщеної інформації і цільовим призначенням інформаційні видання поділяють на бібліографічні, реферативні та оглядові.

Бібліографічні видання включають бібліографічні покажчики, списки, огляди, які, в свою чергу, бувають систематичні та предметні. В систематичних виданнях бібліографічні описи первинних документів розміщуються відповідно до якої-небудь системи класифікації.

Приклади систем класифікації.

1.Перелік чинних Державних класифікаторів України включає 17 класифікаторів:

ДК 001-94 Класифікація форм власності
ДК 002-94 Класифікація організаційно-правових норм господарювання
ДК 003-95 Класифікація професій
ДК 004-95 Класифікатор нормативних документів
ДК 005-96 Класифікатор відходів
ДК 006-96 Класифікатор валют
ДК 007-96 Класифікатор держав світу
ДК 008-96 Класифікатор корисних копалин та підземних вод
ДК 009-96 Класифікатор видів економічної діяльності
ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД)
ДК 011-96 Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)
ДК 012-96 Державний класифікатор України. Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності (КПЗЕД)
ДК 013-97 Державний класифікатор України. Класифікація основних фондів (КОФ)
   
ДК 014-97 Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)
ДК 015-97 Державний класифікатор України. Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД)
ДК 016-97 Державний класифікатор України. Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП)
ДК 017-98 Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

 Кожний з наведених класифікаторів має свою внутрішню структуру кодів і підрозділів, які наводяться у вступній частині документа.

Наприклад, згідно з Класифікатором форм власності (ДК 001-94), в Україні існують:

Код Назва
приватна власність
колективна власність
державна власність
загальнодержавна власність
комунальна власність
власність інших держав
власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав

 

2.Міжнародний класифікатор винаходів включає 8 розділів:

A - задоволення життєвих потреб людини;
B - технологічні процеси, транспортування;
C - хімія, металургія;
D - текстиль, папір;
E - будівництво, гірнича справа;
F - механіка, освітлення, опалення, двигуни і насоси;
G - фізика;
H - електрика.

В кожному розділі пошук документа здійснюється у підрозділах та класах за ключовими словами.

Прикладами бібліографічних покажчиків систематичного типу є різні літописи, що їх випускає Книжкова Палата України: “Літопис книг”, “Літопис газетних статей”, “Літопис авторефератів”, “Літопис дисертацій” тощо. В Російській Федерації видаються аналогічні “Летописи” Книжной Палаты. Інформація у “Літописах” та “Летописях” упорядкована за галузями, наприклад:

· Економіка. Економічні науки

· Право. Юридичні науки

· Філологічні науки

· Мовознавство

“Літописи” мають також алфавітний покажчик, який дозволяє швидко визначити наявність робіт конкретного автора за певний період.

В предметних виданнях бібліографічні описи первинних документів розміщуються за предметними рубриками спеціально складеного рубрикатора.

Наприклад, предметний покажчик (рубрикатор) до “Каталогу нормативних документів” відносить документи, в яких використовується термін “інформація”, до розділів 01.040.01 (Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація) та 01.140.20 (Інформатика), а термін “кодування інформації” – до розділів 01.040.01, 01.140.30, 01.040.35, 01.080.10, 03.100, 35.040, 35.240.60.

Чітко структурованими є періодичні журнали-довідники, наприклад, ”Покажчик нормативних правових актів України” (щомісячний юридичний журнал-довідник). Нормативні акти в ньому можна знайти за такими ознаками:

· галузь законодавства

· хронологія

· ключові слова

· органи влади та управління

· статус акта (новий; змінений; акт, що втратив чинність; акт, дію якого зупинено або продовжено).

Акти в Покажчику пов’язані між собою єдиною ознакою – порядковим номером статті, який наведено у реєстрі нормативних актів.

Приклад пошуку інформації про стан матеріального і соціально-побутового забезпечення суддів (за допомогою ”Покажчика нормативних правових актів України”, №8, 1998):

 Реферативні журнали (РЖ) видаються в Україні (“Джерело”) та Російській Федерації за темами та містять скорочені реферати і анотації.

 

Приклади деяких РЖ Російської Федерації:

· Социальные и гуманитарные науки. Литературоведение. Серия 7.

· Общественные науки за рубежом. Государство и право. Серия 4.

· Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Языкознание. Серия 6.

· Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Экономика. Серия 2.

Експрес-інформація - це найоперативніший тип реферативних (друкованих) видань, час підготовки інформації до друку при цьому - 1-1,5 місяці.

Найважливішою характеристикою документу сьогодні є його обсяг (для електронних носіїв вимірюється у КВ, МВ, ГВ…).

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 2179; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.