Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Е) робота з книгою в підрозділі

Для користування книгами безпосередньо в підрозділах (особливо, якщо вони виконують завдання у відриві від пунктів постійної дислокації) в них можуть створюватися пересувні бібліотеки.

Вони комплектуються на основі договору щодо організації пересувної бібліотеки, який заключається між бібліотекою частини та її отримувачами. Видача книг повинна оформлятися в зошиті обліку документів, які видані у пересувну бібліотеку.

Оновлення її фонду проводиться частково або повністю по мірі використання літератури, але не рідше одного разу в два місяці.

За правильне використання літератури, яку отримали в пересувну бібліотеку, відповідальність несе командир підрозділу. Для роботи в цій бібліотеці командиром призначається бібліотекар з числа найбільш підготовлених воїнів.

Командир повинен здійснювати повсякденне керівництво роботою бібліотекаря: ставить йому конкретні завдання щодо роботи з книгою, журналом на певний період; інформує про задачі, які поставлені перед підрозділом; систематично інструктує його та надає допомогу в організації роботи з книгою. Командир зобов’язаний систематично знайомитися з бібліотечним фондом, літературою, яка надходить до пересувної бібліотеки, організовувати її правильне використання. Він несе відповідальність за збереження отриманих книг.

Командир встановлює час і порядок роботи бібліотеки, турбується про правильний підбір книг. До складу фонду доцільно виділяти: воєнно-історичну, природньонаукову літературу; книги з питань державного будівництва, історії Збройних Сил України; літературу, яка рекомендується для читання по гуманітарній підготовці; підручники та навчальні посібники для самоосвіти; довідники по військовим та правовим питанням і, безумовно, твори художньої літератури (в тому числі детективного, фантастичного та пригодницького жанрі, враховуючи запити сучасного молодого читача).

Розміщувати пересувні бібліотеки слід в народознавчих світлицях, в шафі, яка закривається на замок. Особовий склад повинен постійно інформуватися про склад фонду бібліотеки, час, її роботи.Запис користувачів та видача їм документів здійснюється на загальних підставах. Одначе бібліотечне обслуговування не повинно обслуговуватися однією лише видачею прийманням книг. Вони повинні супроводитися бесідою з читачем про зміст книги, яка видається, вивченням читацьких запитів, рекомендаціями по книгам, які є у бібліотеці.

Не менш важливою є робота по пропаганді книги, яка повинна відповідати планам бойового вишколу, духовним інтересам особового складу. Її основними формами в підрозділі можуть бути: рекомендовані списки літератури, тематичні виставки, голосні читки та бесіди про книги, огляди новинок літератури або книг по окремим питанням, літературні вечори.

Останні можуть бути присвячені творчості окремого автора або групи авторів, окремим художнім творам або низці творів по якійсь темі. При виборі тем і творів слід більш уваги приділяти спадщині української класичної літератури та кращим творам сучасних авторів.

Після вибору твору потрібно перш за все самому ознайомитися з його змістом. Підібрати одного – двох воїнів, які люблять літературу і мають навички читачів – декламаторів. Залучити до підготовки заходу працівника бібліотеки частини.

Доцільно включати в програму вечора музичні номери художньої самодіяльності, показ слайдів, фрагментів відеофільмів, організуючи їх чергування з розповіддю про книгу або творчості письменника, поета, читанням його віршів, відривків із творів.

В такому вигляді вечір набуває форму літературно-музикального або літературно-художнього. Ці вечори тільки виграють, якщо вдається запросити на них поетів, письменників, акторів.

Приблизний план

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-17; Просмотров: 413; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.