Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Балансова вартість основних фондів державного підприємства «Інтеграл», тис. грн

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Видові елементи основних фондів групи Роки
1-й 2-й 3-й
Будівлі, споруди, їхні структурні компоненти та передавальні пристрої 39 550 41 530 44 020
Автомобільний транспорт; прилади та інструменти; офісне обладнання
Інші основні фонди, не включені до 1, 2 та 4-ї груп 20 800 23 380 27 210

Закінчення табл. 1.2

Видові елементи основних фондів групи Роки
1-й 2-й 3-й
Електронно-обчислювальні машини, їхнє програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування або друкування інформації
Загальна балансова вартість основних фондів 68 150 73 210 80 965

1.3. Обчислення балансової вартості групи основних фондів підприємства. Дані для визначення балансової вартості групи основних фондів підприємства «Айір» наведено в табл. 1.3. Розрахувати балансову вартість групи основних фондів підприєм­ства «Айір» на початок трьох звітних років.

Таблиця 1.3

Вихідна інформація
для визначення балансової вартості
основних фондів підприємства «АЙір», тис. грн

Показник Роки
попередній базовий розрахунковий
Балансова вартість групи основних фондів на початок року, що передував звітному 58 500 ´ ´
Сума витрат підприємства:      
· на придбання нових основних фондів
· здійснення капітального ремонту устаткування
· технічне переозброєння й модернізацію устаткування
Вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року, що передував звітному

1.4. Розрахунок первісної та залишкової вартості обладнання підприємства «Адвентус». За даними, наведеними в табл. 1.4, визначити первісну й залишкову вартість обладнання підприєм-
ства «Адвентус».

Таблиця 1.4

ЕЛЕМЕНТНА СТРУКТУРА
ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВА «АДВЕНТУС»

Найменування обладнання Кількість, шт. Ціна за од., тис. грн Зношування, %
Токарний верстат В-50
Фрезерний верстат ВФ-12
Шліфувальний верстат Ш-09
Електродвигуни

1.5. Оцінювання основних виробничих фондів за первісною та залишковою вартістю. Балансова вартість основних виробничих фондів АТ «Поділ» на початок розрахункового року становила 70 000 тис. грн. У травні та вересні цього самого року буде введено в дію нові основні фонди вартістю відповідно 750 і 1650 тис. грн. Окрім цього, буде придбано й уведено в експлуатацію в жовтні того ж року імпортну автоматичну лінію вартістю 500 тис. дол. США. Витрати на її транспортування та монтаж становитимуть 10 % вартості імпортної техніки. У жовтні цього самого року має бути виведено з експлуатації внаслідок повного фізичного спрацювання машини й устаткування на загальну суму 2,5 млн грн. Економічне спрацювання (амортизація) основних виробничих фондів на початок наступного року досягне 25 %. Курс 1 дол. США брати відповідно до офіційно встановленого курсу на день розрахунку.Обчислити: середньорічну вартість основних виробничих фон­дів підприємства в розрахунковому році; первісну (балансову) й залишкову вартість основних фондів підприємства на початок наступного року.

1.6. Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань, первісної та залишкової вартості основних виробничих фондів на кінець року. Первісна вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року становила 8000 тис. грн. Протягом року було введено в дію машини на суму 300 тис. грн та виведено з експлуатації обладнання на суму 200 тис. грн. Знос фондів на початок року становив 30 %, а норма амортизації за рік — 10 %. Обчислити: суму амортизації за рік; первісну вартість основних фондів на кінець року; залишкову вартість основних фондів на кінець року.

1.7. Визначення структури, середньорічної вартості основних виробничих фондів цеху. На основі даних, наведених у табл. 1.5, розрахувати середньорічну вартість і структуру основних фондів цеху на початок і кінець року, коефіцієнти оновлення, вибуття та приросту основних фондів.

Таблиця 1.5

СТАН І РУХ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ЦЕХУ, тис. грн

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1061; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.