Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дані задачі ЛП у робочому аркуші EXCEL

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Данізадачі ЛП

Лінійного програмування

Використання EXCEL для розв’язання задач

Задачі лінійного програмування можна розв’язувати за допомогою програмиSolver, яка входить у надбудови EXCEL пакета Microsoft Office. Але спочатку треба впевнитись у тому, що ця програма завантажена: меню Tools (Сервис) → Add-Ins (Надстройки) → діалогове вікно Add-Ins (Надстройки), встановити прапорець VSolver Add-in, OK → Програма Solver завантажується. Якщо завантаження не виконується, то це означає, що треба виконати з CD ROM більш повне завантаження EXCEL.

Перед пуском програми Solver початкові дані повинні бути оформленими у вигляді таблиці EXCEL. Її оформлення відрізняється від задачі ЛП, бо спочатку в окремій таблиці EXCEL визначаються суми, і лише потім окремо вказуються потрібні обмеження для цих сум.

ПРИКЛАД. Розглянемо задачу ЛП у стандартній формі: отримати максимальний виторг від виробництва Товару 1 і Товару 2. При вказаних у табл. 1 даних отримуємо математичну модель.

Таблиця 1

Матеріал Ресурс Норма витрат, кг/шт.  
Товар 1 Товар 2
Сіно 30 кг 0,5 кг/шт 0,3 кг/шт.
Силос 50 кг 0,4 кг/шт 0,8 кг/шт.
Кількість, шт. - Х1 Х2
Вартість, грн. -

 

F → 10 X1 + 15 X2 → max; (1)

0,5 X1 + 0,3 X2 ≤ 30; (2)

0,4 X1 + 0,8 X2 ≤ 50. (3)

Цю математичну модель ми повинні оформити у вигляді табл. 2 на робочому аркуші EXCEL, якщо завантажена програма Solver. На базі моделі (1) – (3) у нижченаведених рівняннях (4) – (7) ми спочатку визначаємо суми відповідних виразів (зліва у цих рівняннях указані адреси комірок, у які вводяться відповідні формули; обмеження у вигляді “F → max”, “ ≤30”, ” ≤50”-спочатку не враховуються):

$C$7 = F = $C$4 + $C$5 = 10X1 + 15X2; (4)

$D$7 = $D$4 + $D$5 = 0,5X1 + 0,3X2; (5)

$E$7 = $E$4 + $E$5 = 0,4X1 + 0,8X2; (6)

$В$7 = $B$4 + $B$5 = X1 + X2. (7)

Формули (4) – (7) ми вносимо у відповідні коміркиТаблиця2

  A B C D E
Рішення задачі лінійного програмування
         
Назва Кількість Витрати Cіно Силос
Товар 1 = X1 = 10 SB$5 = 0,5 $B$4 = 0,4 $B$4
Товар 2 = X2 = 15 SB$5 = 0,3 $B$5 = 0,8 $B$5
         
Підсумок =$B$4+$B$5 =$С$4+$С$5 =$D$4+$D$5 =$B$4+$B$5
               

 

Але у дійсності у комірки $B$4 та $B$5 (табл.2) ми повинні внести не “= X1” та “= X2” (як це показано на них), а відповідно “= 0” та “= 0” (це означає, що початкові значення змінних “X1 = 0” та “X2 = 0”, а потім програма Solver надасть їм оптимальні величини; значення “= X1” та “= X2” введені у комірки $B$4 та $B$5 навмисно – з метою інформації, де будуть виводитись рішення системи Solver щодо оптимальної величини цих змінних). Після заповнення комірок табл. 2формулами всі комірки вказують нульові значення (це тому, що X1 = 0 та X2 = 0).

Далі переходимо до введення обмежень на отримані суми у табл.2

виділити отриману таблицю на робочому аркуші EXCEL → Меню Tools → Solver → ДВ SolverParameters. У ДВ SolverParametersвиконати такі дії:

- у вікні SetTargetCell ввести адресу функції мети ($C$7);

- серед перемикачів “EqualTo:” вибрати перемикач Max;

- у вікні ByChangingCells вказати, у яких комірках треба, щоб

програма змінювала значення для отримання оптимального

результату; з цією метою введіть курсор у це вікно і на робочому

аркуші виділіть комірки $B$4, $B$5, щоб вони автоматично

вписались у це вікно як $B$4:$B$5;

- при натисненні кн. Guess виділяється діапазон комірок, на які є

посилання у функції мети; кн. Change, Delete змінюють або вилучають

введені обмеження;

- у вікні SubjecttotheConstraints треба ввести потрібні обмеження

задачі ЛП: для цього 1ЛКМ на кн. Add → ДВ AddConstraint (Додати

обмеження), у полі CellReference ввести адресу комірки, у якій

зберігається сума функції мети ($C$7), у полі Constraint ввести MAX –

в результаті ми повинні отримати у цьому ДВ вигляд “$C$7 → MAX”.

Кн. Add. →

- У попередньому ДВ SolverParameters з’явиться таке ж обмеження

“$C$7 → MAX”

Далі ДВ AddConstraintзалишається відкритим, і ми повинні ввести у ньому наступне обмеження: у полі CellReference зробити посилання на комірки $B$4, $B$5 і вибрати операцію INT (ціле число), кн. Add →

У ДВ SolverParametersз’являться обмеження “$B$4: $B$5 =

INTEGER”.

Таким же чином за допомогою ДВ AddConstraintми задаємо обме-ження$D$7 <= 30; $E$7 < = 50.

Для збереження заданих параметрів у ДВ треба зберегти книгу EXСEL.

Для ініціалізації розрахунків виконати дії: виділити отриману табли-цю на робочому аркуші EXCEL → Меню Tools → Solver → ДВ SolverParameters, кн. Solver → у табл. 2 з’являються результати розрахунків з повідомленням про виконання роботи. На цьому розрахунки завершуються.

Якщо потрібно внести у табл.2 нові розрахунки для нових даних, то виконують дії: виділити отриману таблицю на робочому аркуші EXCEL → Меню Tools → Solver→ДВ SolverParameters, кн. OptionsДВ SolverOptions, встановити опцію KeepSolverSolution. У результаті таблиця буде оновлена, але початкові значення зберігаються і їх можна відновити (але при встановленні опції RestoreOriginalValueі відсутності завдання на складання звіту попередні дані будуть вилучені).

У результаті розрахунків ми отримали інформацію про початкові і

розраховані значення параметрів; зберігаються також всі попередні розрахунки.

Рішення Solverможна зберегти як сценарій: виділити отриману

таблицю на робочому аркуші EXCEL → Меню Tools → Solve → ДВ SolverParameters, кн. Option→ ДВ SolverOptions: Кн. SaveModel– зберігається сукупність параметрів та обмежень сумісно з робочим листом: відкривається ДВ SaveModel, у якому вказують область адрес моделі. Модель зберігається у вертикальному інтервалі комірок, який починається з виділеної комірки.Кн. LoadModel завантажує модель.

 

 

Додаток А

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 436; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.