Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аграрні відносини і особливості їх розвитку за сучасних умов

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Система управління сучасним підприємством

Ринок робочої сили і заробітна плата

Капітал, витрати виробництва. Ціна і прибуток

Підприємництво і акціонерна власність

Теоретичні проблеми мікроекономіки

Ринкова економіка і її еволюція

Монополії і конкуренція

Ринкова рівновага і механізм її досягнення

Сутність, структура, механізм і проблеми розвитку ринку

Основні форми економічного розвитку. Товарна організація та її роль в еволюції суспільства

Товарне виробництво

Основні критерії і рушійні сили економічного зростання і прогресу

Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії

Предмет і метод економічної теорії

Загальні основи економічної теорії

Сутність економічної теорії і політичної економії. Відмінності між цими гілками економічних знань
Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
Економічні закони, категорії і їх класифікація
Метод економічної теорії і його складові елементи

Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX ст.
Основні напрями сучасної економічної теорії

Сутність і критерії економічного зростання і прогресу
Рушійні сили і фактори економічного прогресу
Науково-технічна революція (НТР) і її роль в економічному прогресі
Розвиток сутнісних сил людини як вирішальний фактор соціально-економічного прогресу

Форми суспільного виробництва
Товар і його фактори
Двоїстий характер праці, втіленої в товарі
Розвиток товару і товарного виробництва за сучасних умов
Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
Закони обігу грошей. Інфляція
Закон вартості та його функції

Сутність і структура ринку
Інфраструктура ринку

Закон попиту і закон пропозиції
Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види

Причини виникнення і сутність монополій
Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави

Сутність ринкової, соціально ринкової і змішаної економіки
Причини виникнення регульованої ринкової системи і головні функції держави
Сутність і структура господарського механізмуПідприємства та їх основні види
Акціонерна власність в економічній системі

Соціально-економічний зміст капіталу
Виробничі фонди підприємства й витрати виробництва
Ціна і прибуток

Сутність товару робоча сила та її вартість
Заробітна плата, її форми та функції
Реальна заробітна плата, доходи населення та їх використання

Основні форми й методи управління підприємством
Сутність та основні види маркетингу

Продуктивні сили і відносини власності в сільському господарстві
Радикальні перетворення у відносинах власності і АПК
Земельна рента і її форми за сучасних умов

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 770; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.