Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Грошовий обіг

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 2. Грошовий обіг і грошовий ринок

Гроші у функції засобу нагромадження – при формуванні золотовалютних резервів Центральних банків.

Гроші у функції платежу – при здійсненні міжнародних розрахунків і платежів.

Гроші у функції засобу обігу – при здійсненні міжнародних розрахунків наявними.

Гроші у функції засобу порівняння вартості використовуються при визначенні курсів валют і світових цін.

При організації світової торгівлі гроші виконують ті ж функції, що і у внутрішньому грошовому обігу: засобу порівняння вартості, засобу обігу, платежу і нагромадження.

 

2.1. Грошовий обіг

2.2. Грошова маса і грошові агрегати

2.3. Грошовий ринок і механізм його формування

2.4. Форми емісії

2.5. Ефект банківського мультиплікатора. Модель пропозиції грошей.

 

Мета: визначити поняття грошового обігу, вивчити склад і структуру грошової маси, з'ясувати механізм формування попиту та пропозиції грошей, зрозуміти процеси здійснення наявної і безготівкової емісії грошей, осмислити механізм дії банківського мультиплікатора.

 

 

Сукупність усіх грошових платежів, безперервний рух грошей у процесі виробництва, обміну і споживання національного продукту утворюють та формують грошовий обіг.

В економічній літературі часто змішуються поняття «грошовий обіг», «платіжний оборот», «грошовий оборот». Тим часом, усі ці поняття розрізняються між собою.

 

 
 

 


Розрізняють готівково-грошовий і безготівковий обіг.

Готівково-грошовий обіг– це рух грошей у наявній формі при виконанні ними тільки двох функцій: засобу обігу і засобу платежу.

Безготівковий грошовий обіг – рух вартості без участі готівки, що здійснюється за допомогою різних розрахункових документів: платіжних доручень, вимог-доручень, акредитивів, чеків, векселів, платіжних карток і інших кредитних документів. Обслуговується безготівковий обіг однією функцією: засобу платежу.

Платіжний обіг це форма організації взаємозв'язків грошових і товарних потоків, за допомогою якої відбуваються реалізація, розподіл і обіг товарів, капіталів і доходівПлатіжний обіг більш широке поняття, ніж грошовий.

Грошовий обіг відображає процеси створення, розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного прибутку.

Під грошовим обігом розуміється сукупність усіх платежів у наявній і безготівковій формах за визначений період часу (рис.2.1).

 

 

 


Рис. 2.1 Критерії класифікації грошового обігу

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 346; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.