Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Картотекалар
Кітапхана

Кітапхананың анықтамалық – библиографиялық аппараты туралы мәліметтер:

Каталогтар және сілтемелер

Алфавитті каталог

Қазақ тіліндегі басылымдардың алфавитті каталогы

Ағылшын тіліндегі басылымдардың алфавитті каталогы

Жүйелік каталог

Электронды каталог

Жүйелі каталогқа алфавитті-пәнді сілтеме

Авторефераттар және диссертациялар каталогы

Баяндамалардың жүйелі картотекасы (СКС)

Уақытша сақталатын кітаптардың картотекасы

Семей қаласы ММУ ғалымдарының еңбектерінің картотекасы

Кітапхананы қолдану ережесі

Кітапхана қорында жоқ ақпаратты оқырмандарға интернет арқылы алуды кітапхана ақпарат орталығы міндетіне сәйкес ұсынады. Қорда жоқ ақпаратты интернет арқылы алу.Интернет жаһандық компьютерлік желі, ол динамикалық ақпараттық қормен алмасуды және беруді қамтамасыз ету қарым қатынасты жеңілдетеді.Қазіргі уақытта Интернеттен әр тақырыпқа тәжірибелік ақпарат алу мүмкіндігі өте зор: мәтіндік, графикалық, аудио- және бейне. Интернеттегі ақпараттың мазмұнына, дәлдігіне және сапасына кітапхана өз жауапкершілігіне алмайды, пайдаланушылардың қандай ақпаратқа сүйенетінін бақыламайды. Кітапхана Интернет- мекенжайларды ұсынады Барлық оқырмандарға кітапхана басқа кітапхана қорларына Интернет арқылы енуді қарастырады.

Интернетке енудің тәртібі

Кітапханадағы Интернетке ену тек қана ақпарат алу үшін қарастырылған және ойын ойнау, Chat. ICQ үшін қарастырылмаған. Кітапханашы- кеңесшілер оқырмандарға Интернеттен материалдарды іздестіруге белгілі уақыт аралығына көмектеседі.(ең көп дегенде 30 минут). Пайдаланушылардың негізгі компьютерлік дағдылары болуы керек, сонымен қатар Windows ортасында жұмыс істеу ережесін білуі және тінтуірді қолдана білуі қажет.Оқырмандардың міндеті

Оқырманда студенттік билет немесе сынақ кітапшасы болуы тиіс, ол жұмыс басында кітапханашыға көрсетілуі қажет. Оқырман берілген ережелерді мұқият оқып және қол қою керек. Компьютерді қолдануда әрбір жұмыс күні Интернетке ену 30 минутпен шектеледі. Қажет жағдайда бір машинада екі адам бір уақытта жұмыс істеуге болады.

Берілген компьютерлік құрал жабдықтарға оқырмандар ұқыпты қарауы керек. Аппараттық немесе программалық конфигурацияны немесе кез келген аппараттық өзгерістерді өздігінен жасау заңсыз болып табылады және кітапхана оқырманы тізімінен алынуға дейін жазалау қолданылады. Құрал жабдықтарды пайдалану кезіндегі қиындықтарды шешу үшін кітапхана қызметкерлеріне хабарлау керек.

Басқа компьютерлік желілерге заңсыз ену немесе компьютерлік вирустарды жарнамалап тарату берілген интернетке ену мүмкіндіктері заңсыз қызмет көрсету болып табылады.

Интернеттен көшірілген материалдар авторлық құқық заңы бойынша қорғалуы қажет. Мұндай материалдар авторлық құқық иесінің рұқсатынсыз көшірілмейді, тек қана жеке меншік қолданыс үшін. Жеке авторлыққа қол сұғу жауапкершілігі пайдаланушылардың мойнында.

Кітапханадағы интернетке ену кітапхананың ғылыми бөлімінде орналасқан.

Кітапханадағы қолдану ережесі

Кітапхананы қолдану профессорлық- оқытушылық құрамы, ғылыми қызметкерлер, аспиранттар жәнке университет студенттері құқылы.

Кітапханадағы негізгі қызмет көрсету түрлері ақысыз.

Қосымша ақылы көрсетілетін қызмет түрлері прейскуранттар мен тізімдер университет ректорының бекітуімен уәкілдік етуші ұйыммен келісу арқылы жасалады.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1680; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.