Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оформлення звіту та порядок його подання. Якщо комп’ютерний практикум виконаний на комп’ютері і перевірений викладачем, наступний етап - підготовка звіту та його захист

 

Якщо комп’ютерний практикум виконаний на комп’ютері і перевірений викладачем, наступний етап - підготовка звіту та його захист. Звіт оформляється згідно вимог щодо оформлення звітів.

Захист комп’ютерного практикуму відбувається на наступному занятті.

Звіт складається з таких розділів:

1. Назва комп’ютерного практикуму.

2. Мета комп’ютерного практикуму.

3. Задачі комп’ютерного практикуму.

4. Теоретичні відомості до виконання комп’ютерного практикуму

5. Інформаційне та технічне забезпечення

6. Завдання на виконання комп’ютерного практикуму (2 завдання)

7. Псевдокод до кожного завдання

8. Блок-схема кожного завдання

9. Програма (можна роздрукувати)

10. Результат роботи програми (інтерфейс - форма з завданнями, можна роздрукувати або замалювати)

11. Висновки

 

9.Контрольні запитання для підготовки до комп’ютерного практикуму :

1. Що таке масив?

2. Що таке індекс масиву?

3. Що таке значення масиву?

4. Якого типу можуть бути масиви?

5. Якого типу можуть бути індекси?

6. Чому дорівнює перший індекс масиву?

7. Чи можуть бути значення масиву різного типу?

8. Варіанти завдання масивів.

9. Знайти найменший та найбільший елементи масиву.

10. Знайти суми діагональних елементів квадратної матриці.

11. Як підключити декілька форм ?

12. Де розміщується StringGrid і, які властивості у цієї компоненти ?

13. Як слід працювати з декількома формами?

 

Додаток

 

Рисунок 2.2 – Перша форма до комп’ютерного практикуму №2

 

Файл Unit1.cpp

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::N2Click(TObject *Sender)

{

Form2->Visible=true;

Form1->Visible=false;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::N3Click(TObject *Sender)

{

Form3->Visible=true;

Form1->Visible=false;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::N4Click(TObject *Sender)

{

Close();

}

Файл Unit1.h

 

#ifndef Unit1H

#define Unit1H

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <Menus.hpp>

class TForm1 : public TForm

{

__published: // IDE-managed Components

TMainMenu *MainMenu1;

TMenuItem *N1;

TMenuItem *N2;

TMenuItem *N3;

TMenuItem *N4;

void __fastcall N2Click(TObject *Sender);

void __fastcall N3Click(TObject *Sender);

void __fastcall N4Click(TObject *Sender);

private: // User declarations

public: // User declarations

__fastcall TForm1(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm1 *Form1,*Form2,*Form3;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

Рисунок 2.3 – Друга форма до комп’ютерного практикуму №2

 

Файл Unit2.cpp

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit2.h"

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm2 *Form2;

__fastcall TForm2::TForm2(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Button1Click(TObject *Sender)

{

int i, k=0, Amin, A[10]={10,5,0,-1,8,1,5,7,-5,45};

// Знаходження мінімального елементу вектора і його номеру

Amin=A[0];

for(i=1; i<10; i++)

if(Amin>A[i])

{

Amin=A[i];

k=i;

}

// виведення вектора в МЕМО поле

Memo1->Clear();

for(i=0; i<10; i++)

Memo1->Lines->Add("A[" + IntToStr(i) + "]=" + IntToStr(A[i]));

// виведення результату

Edit1->Text=IntToStr(Amin);

Edit2->Text=IntToStr(k);

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Button2Click(TObject *Sender)

{

Form2->Visible=false;

Form1->Visible=true;}

Файл Unit2.h

#ifndef Unit2H

#define Unit2H

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

class TForm2 : public TForm

{

__published: // IDE-managed Components

TLabel *Label1;

TMemo *Memo1;

TLabel *Label2;

TEdit *Edit1;

TButton *Button1;

TButton *Button2;

TLabel *Label3;

TLabel *Label4;

TEdit *Edit2;

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button2Click(TObject *Sender);

private: // User declarations

public: // User declarations

__fastcall TForm2(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm2 *Form2,*Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

 

Рисунок 2.4 – Третя форма до комп’ютерного практикуму №2

 

 

Файл Unit3.cpp

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit3.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm3 *Form3;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm3::TForm3(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm3::Button2Click(TObject *Sender)

{

Form3->Visible=false;

Form1->Visible=true;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm3::Button1Click(TObject *Sender)

{

int i,j, M[4][3],A[4];

for(i=0;i<R;i++)

for(j=0;j<C;j++)

M[i][j]=StrToInt(StringGrid1->Cells[j][i]);

for(j=0;j<C;j++)

{A[j]=0;

for(i=0;i<R;i++)

A[j]=A[j]+M[i][j];

}

 

Memo1->Clear();

for(i=0; i<C; i++)

Memo1->Lines->Add("A[" + IntToStr(i) + "]=" + IntToStr(A[i]));

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm3::Button3Click(TObject *Sender)

{

 

if(Edit1->Text=="" || Edit2->Text=="")

{

ShowMessage("Не задана розмірність матриці");

return;

}

R=StrToInt(Edit1->Text);

C=StrToInt(Edit2->Text);

StringGrid1->RowCount=R;

StringGrid1->ColCount=C;

StringGrid1->FixedCols=0;

StringGrid1->FixedRows=0;

}

 

 

Файл Unit3.h

#ifndef Unit3H

#define Unit3H

//---------------------------------------------------------------------------

#include <Classes.hpp>

#include <Controls.hpp>

#include <StdCtrls.hpp>

#include <Forms.hpp>

#include <Grids.hpp>

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm3 : public TForm

{

__published: // IDE-managed Components

TLabel *Label1;

TLabel *Label2;

TLabel *Label3;

TLabel *Label4;

TEdit *Edit1;

TEdit *Edit2;

TStringGrid *StringGrid1;

TLabel *Label5;

TMemo *Memo1;

TButton *Button1;

TButton *Button2;

TButton *Button3;

void __fastcall Button2Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);

void __fastcall Button3Click(TObject *Sender);

private: // User declarations

public: // User declarations

__fastcall TForm3(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm3 *Form3,*Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

int C, R;

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 289; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.04 сек.