Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тепловий розрахунок ротаційного преса для вулканізації клинових пасів
Запис вихідних даних для теплового розрахунку вулканізатора

 

1. Питома теплота пароутворення, Дж/кг (r) -

2. Маса корпуса, днища, кришки вулканізатора, кг (Gв) -

3. Маса діафрагми, кг (Gg) -

4. Питома теплоємкість сталі, Дж/кг.К (Cст) -

5. Питома теплоємкість гуми, Дж/кг.К (Cр) -

6. Температура нагрівання вулканізатора і діафрагми, 0С (t ) -

7. Початкова температура вулканізатора і діафрагми, 0С (tв) -

8. Число циклів вулканізації за тиждень (n) –

9. Проміжна температура, до якої охолоджується вулканізатор і діафрагма за час перезарядки, 0С (tпр) -

10. Маса сердечника (барабана), кг (Gс) –

11. Маса гуми в конструкції паса за одну завантажку, кг (Gр) –

12. Маса тканини в конструкції клинового паса за одну завантажку, кг (Gтк) –

13. Температура поверхні, що віддає тепло, 0С (tст ) -

14. Протяжність циклу вулканізації, сек (τ) -

15. Площа поверхні тепловтрат, м2 (F) -

 


 

Метою теплового розрахунку ротаційного преса є визначення витрат гріючої пари і потужності електронагрівальників.

Враховуючи періодичність вулканізації:

а) розрахунок ведеться на один цикл вулканізації;

б) розрахунок ведеться на один барабан (1 голівку) ротаційного преса.

 

7.1. Рівняння теплового балансу ротаційного преса має такий вигляд:

Q=Q1+Q2+Q3+Q4

де Q1 – витрати тепла на першопочаткове нагрівання барабана, Дж/цикл;

Q2 – витрати тепла на нагрівання пресуючої стрічки, Дж/цикл;

Q3 – витрати тепла на нагрівання пасів, що вулканізуються, Дж/цикл.

Q4 – тепловтрати в навколишнє середовище конвекцією та промене-

випромінюваннням, Дж/цикл.

 

7.2. Визначення витрат тепла на першопочаткове нагрівання барабана Q1, Дж/цикл:

Q1 =Gб Сст(t – tв) 1/ n 1,15

де Gб – маса барабана, кг;

Сст – питома теплоємкість матеріалу, з якого виготовлений барабан (для сталі

482 Дж/кг.К);

t – температура до якої нагрівається барабан, 0С (приймається рівною температурі

вулканізації);

tв – початкова температура барабана, 0С (приймається рівною температурінавколишнього повітря, 200С);

n – число циклів вулканізації за тиждень;

1,15 – коефіцієнт, що враховує витрати тепла на нагрівання частин преса, що

прилягають до барабана (15%).

 

7.3. Визначення витрат тепла на нагрівання пресуючої стрічки Q2 , Дж/цикл:

Q2 =Gст Сст(tІІ – tв) (L+0,1) + Gр Ср(tІІ – tв) (L+0,1)

де Gст, Gр – маса стальної арматури і гуми в одному п.м. пресуючої стрічки, кг;

Сст, Ср – питома теплоємкість сталі 482, Дж/кг.К та 1676 Дж/кг.К;

tІІ – температура до якої нагрівається стрічка, 0С (приймається на 10-1550С вищою за

температуру вулканізації 0С);

tв – початкова температура пресуючої стрічки, 0С (приймається рівною температурі

навколишнього середовища 200С);

L – довжина пасів, що вулканізуються, м.

 

7.4. Витрати тепла на нагрівання клинових пасів, що вулканізуються Q3 , Дж/цикл:

Q3 =Gр Ср(tІ – tв) nІ + Gтк Стк(tІ – tв) nІ

де Gст, Gр – маса гуми і тканини в конструкції паса, кг;

tІ – температура вулканізації, 0С (приймається на 10-1550С вищою за

температуру вулканізації 0С);

tв , Ср , Стк – (див. п.7.3.);

навколишнього середовища 200С);

nІ – кількість пасів, що одночасно вулканізуються на одній головці преса.

 

7.5. Визначення тепловтрат в навколишнє середовище від нагрітого барабана Q4, Дж/цикл:

Q40 Fn (tст – tв) τу

де α0 – коефіцієнт тепловіддачі від поверхні в навколишнє середовище, Вт/м2.К;

α0 = 9,3 + 0,058 tст

tст – температура поверхні барабана, 0С (приймається рівною температурі

вулканізації);


tв – температура навколишнього середовища (повітря), 0С (приймають рівною 200С);

τу – тривалість циклу вулканізації, сек;

Fn – площа поверхні тепловтрат, м2;

 

Fn = ПД/2 L (1,5 : 1,8) + 2ПД2 / 4

де Д – діаметр барабана, м;

1,5 : 1,8 – коефіцієнт, що враховує наявність канавок на поверхні барабана;

L – довжина барабана, м.

 

ПРИМІТКА:

1. ПД/2 – відкрита половина поверхні барабану, м2;

2. 2ПД2/4 – поверхня торця барабану, м2.

Після розрахунку Q1, Q2, Q3, Q4 розраховують Q (див. п.7.1.).

 

7.6. Визначення витрат пари на нагрівання ротаційного преса Д, кг/цикл:

Д=0,7 Q/1000 r

де r – питома теплота пароутворення, кДж/кг (таблична величина);

1000 – перевідний коефіцієнт, кДж/Дж;

0,7 – коефіцієнт, що враховує долю парового підігріву в загальному підігріві.

 

7.7. Визначення потужності електронагрівальних елементів N

N = 0,3 Q/τу 2/1000

де 1000 – перевідний коефіцієнт Вт/Вт;

τу – протяжність циклу вулканізації, сек;

2 – коефіцієнт, що враховує направленість електронагрівання;

0,3 – коефіцієнт, що враховує долю електронагрівання в загальному нагріванні клинових пасів.

 

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 295; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.