Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості політичного і соціально-економічного розвитку українських земель у складі Великого князівства Литовського
План

Тема 2

Теми для рефератів та доповідей

Причини та наслідки феодальної роздробленості.

Соціально-економічний розвиток Київської Русі.

Утворення Київської Русі, її політичний розвиток (ІХ-ХІ ст.) .

Походження, розселення східнослов’янських племен, спосіб їх життя.

План.

Тема 1. Витоки українського народу та його державності.

Плани семінарських занять і методичні рекомендації .

 

Вивчення цієї теми слід розпочати зі з’ясування походження слов’янського етносу. Перші письмові згадки про слов’ян (венедів) зустрічаються у римських авторів І-ІІ ст. н.е. – Плінія, Тацита, Птолемея. На думку багатьох вчених, батьківщина слов’ян охоплювала територію від середньої течії Дніпра до Вісли.

Відомо, що внаслідок Великого переселення народів в (ІІ-VІІ ст. н.е.)слов’янський етнос розпадається на три гілки. Визначте їх. Які східнослов’янські племена дали початок українському етносу ?.

Визначте основні етапи утворення державності у східних слов’ян (Антський союз, племінні об’єднання , Київське князівство) та їх хронологічні рамки. Які території заселяли слов’янські племена , згадані у “Повісті минулих літ “?.

Проаналізуйте розвиток господарства, суспільний устрій та побут східних слов’ян. Якими були їх взаємовідносини із сусідніми державами ?.

Переходячи до другого питання , студенти мають з’ясувати історичні обставини, за яких утворилася держава Київська Русь. Яка з теорій походження Київської Русі здається вам більш аргументованою і чому?

Звідки походить назва „Русь”?

Визначте етапи політичного розвитку Київської Русі, основний зміст внутрішньої і зовнішньої політики київських князів. Доведіть, що Х –ХІ ст. стали періодом найбільшого розквиту Київської Русі. З діяльністю яких князів це було пов’язано ?. Оцініть значення запровадження на Русі християнства.

Охарактеризуйте соціально-економічний та політичний устрій Київської держави ( галузі господарства, соціальну структуру, форму правління ,етнічний склад населення). Які вам відомі найбільші досягнення давньоруської культури ?.

З’ясуйте причини роздробленості Київської Русі (ХІІ-ХІІІ ст.) . Зверніть увагу на те, що роздробленість носила не лише феодальний характер, тобто була наслідком еволюції феодальних відносин, але й водночас-політичний, оскільки вона призвела до змін в державному устрої Русі. Як змінилася форма державної влади в цей період ?. Проаналізуйте наслідки роздробленості .

 

 

1. Християнізація Русі та її наслідки

2. Данило Галицький

 

 

. Українські землі в XIV-першій половині XVII ст.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 609; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.