Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Українська національно-демократична революція . Боротьба за державность України

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 5

Теми для рефератів та доповідей

Соціально-економічна модернізація України у пореформену добу.

Селянська реформа 1861р. та особливості її здійснення в Україні. Реформи адміністративно-політичного управління.

Криза феодальної системи господарства.

План.

Соціально-економічний розвиток українських земель у ХІХ ст.

Тема 4.

Теми для рефератів та доповідей

 

1. Гетьман І.Мазепа

2.Оснанні гетьман - К. Розумовський

 

Перш ніж розглядати питання теми, студенти повинні пригадати адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі іноземних держав. Етнографічні та географічні регіони – Слобожанщина, Лівобережжя, Правобережжя, Південь – у ХІХ – на початку ХХ ст. становили собою єдину територіальну цілісність (Наддніпрянську Україну або Наддніпрянщину) у складі Російської імперії. В адміністративно-політичному відношення вони ділилися на губернії на чолі з призначуваними царем губернаторами. Землі Східної Галичини, Північної Буковини, Закарпаття перебували під владою Австрійської (пізніше – Австро-Угорської) імперії.

Переходячи до другого питання, треба розкрити причини скасування кріпосного права 1861р. Наведіть факти антикріпосницької боротьби народних мас напередодні селянської реформи. Визначте основні положення законодавчого скасування кріпацтва. Які особливості мала реформа в різних регіонах України? Якими були її соціально-економічні наслідки?

Дайте загальну характеристику реформ адміністративно-політичного управління (судової, земської, міського самоврядування, військової, шкільної, фінансової, цензурної). Яке значення для модернізації та демократизації державного і суспільного життя вони мали?

При висвітленні розвитку українських земель у пореформену добу, слід визначити, насамперед, особливості і перебіг промислового перевороту. Його завершення, на думку істориків, припадає на 60-ті 80- ті рр.. ХІХ ст. Окремо слід зупинитися на соціальних наслідках промислового перевороту

(зміні в структурі населення, зростання міст, розширення внутрішнього ринку).

Треба мати на увазі, що процес розвитку капіталістичних відносин в сільському господарстві відбувався двома шляхами: пруським та американським. Визначте їх відмінності та регіональні особливості. Що вам відомо про спеціалізацію регіонів сільськогосподарського виробництва?

 

1. Особливості економічного розвитку Слобідської України.

2. Соціально-економічна модернізація України у ХІХ ст.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 327; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аграрне право України.
 2. Акти Верховної Ради України.
 3. Археологічні культури на території України.
 4. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією.
 5. Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною
 6. Боротьба Хунського Китаю проти хунну в ІІІ– ІІ століттях до н. е.
 7. Бюджетна система та бюджетний устрій України.
 8. Валуєвський циркуляр і зміна форм літературно-критичної діяльності українців. Західноукраїнська періодика і тяглість літературно-критичних традицій
 9. ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ.
 10. Використання автомобільної техніки у ЗС України.
 11. Відвантаження легких та важких дистилятів, що використовуються в якості сировини для виробництва етилену, проводиться в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 12. Джерела цивільного права. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.