Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Етапи ліквідації української державності

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Особливості територіально-політичного устрою та соціально - економічного розвитку Гетьманщини.

Гетьманування І.Мазепи . Північна війна і Україна.

План.

Тема 3

Теми для рефератів та доповідей

1. Гетьман Б.Хмельницький

2. Заснування Слобідської України

Козацько-гетьманська держава та її зносини із зовнішнім світом.

В межах даної теми студентам потрібно з’ясувати сутність політики Росії та Речі Посполитої щодо українських земель та причини, які обумовили втрату Україною своєї державності.

Розглядаючи перше питання, необхідно охарактеризувати діяльність гетьмана І.Мазепи. Слід звернути увагу на те, що Коломацькі статі 1687 р., укладені між гетьманом і російським урядом, обмежували автономію України. Які цілі переслідувала соціальна політика І.Мазепи? Що вам відомо про його вклад у розвиток української культури, підтримку православної церкви?

Становище України ускладнилося після початку Північної війни (1700-1721рр.). Студентам необхідно з’ясувати причини та мету союзу І.Мазепи зі шведським королем Карлом 12. Які наслідки мав перехід І.Мазепи і частини козацтва на бік шведів? Чому плани гетьмана зазнали невдачі? Якими були наслідки поразки Карла ХІІ та І.Мазепи у Полтавській битві 27 червня 1709р.? Наведіть факти, які свідчать про посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України.

Розкриваючи останнє питання, слід мати на увазі, що у ХVIII ст. відбувався безперервний наступ самодержавства на права України, її автономію. Однак, зі зміною імператорів і міжнародної ситуації колоніальна політика Російської імперії щодо України час від часу пом’якшувалася. У зв’язку з цим деякі історики виділяють кілька етапів цієї політики, що суттєво відрізнялися один від одного (див., наприклад: О.Д.Бойко. Історія України.-К.,2001.-С.186-191). Саме в такому контексті слід розглядати діяльність гетьманів І.Скоропадського, П.Полуботка, Д.Апостола. Хто був останнім гетьманом Лівобережної України у ХVIII ст.?

Назвіть заходи Катерини ІІ по остаточній ліквідації автономного устрою України. Коли і в результаті яких подій відбулося приєднання території Кримського ханства до Російської імперії? Яке значення для України і Росії мало приєднання Криму?Переходячи до другого питання, студентам слід пригадати, який адміністративно-територіальний устрій сформувався на українських землях під час Національної революції. Визначте національний і соціальний склад населення козацько-гетьманської держави. Охарактеризуйте соціально-економічний розвиток Гетьманщини (зростання феодального, старшинського та церковного землеволодіння, розвиток ремесел і промислів, внутрішньої і зовнішньої торгівлі).

Пригадайте особливості міського самоуправління ( Магдебурзьке право). Які явища в соціально-економічному розвитку України ХVIII ст. Свідчили про зародження капіталістичних відносин?

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 477; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.