Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V. Порядок поточного і підсумкового контролю знань

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 7. Обов’язки спеціалістів

Тема 6. Планування соціального супроводу клієнта

Модуль 3.

Тема 5. Планування соціального супроводу

Тема 4. Налагодження взаємодії

Модуль 2.

Мета: навчити визначати обов’язки соціального працівника і прийомних батьків у процесі соціального супроводу

1) Студенти в групах обговорюють основні обов’язки, які беруть на себе прийомні батьки відносно дитини, яка влаштовується у сім’ю

2) Запропоновані варіанти обов’язків записуються на дошці

3) Відповідно до переліку обов’язків, визначити, хто повинний приймати рішення з кожного питання (відповідна позначка):

- соціальний працівник;

- батьки.

4) Визначити проблеми прийомної сім’ї, які потребують допомоги соціального працівника.

 

Мета: планування соціального супроводу за окремими життєвими історіями дітей, які влаштовуються у прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу.

1) Проаналізувати потреби та проблеми дитини, яка влаштовується у прийомну сім’ю (за життєвою історією) відповідно до таких напрямів:

· юридичні питання;

· психологічні проблеми;

· стан здоров’я;

· побутові навички;

· рівень розвитку, освіта;

· контакти з родичами;

· соціальні проблеми.

2) Розробити план соціального супроводу конкретної прийомної дитини на перші півроку проживання у сім’ї.

 

Мета: навчити планувати соціальний супровід за окремими життєвими історіями клієнтів соціальних служб

1) Відповідно розподілу категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначити індикатори сімейного неблагополуччя.

2) Проаналізувати основні причини сімейного неблагополуччя.

3) Сформулювати приклади «сильних сторін» сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

Мета: сформувати уміння визначати функціональні обов’язки спеціалістів у процесі соціального супроводу клієнтів, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах (наказ Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, МОН, Мінпраці і соціполітики, МВС від 14 червня 2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106) проаналізувати функціональні обов’язки суб’єктів соціальної роботи із особами, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Контроль успішності студентів з врахуванням поточного і підсумкового оцінювання проводяться відповідно до навчально-методичної карти (п.IV.), де зазначено види і терміни контролю.

Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переводу до національної (4-х бальної) та європейської (ECTS) шкали представлені в таблицях п.п. 5.1 і 5.2.

Кожний модуль включає бали оцінки поточної роботи студента на семінарських заняттях, виступ на семінарському занятті оцінюється у 3 бали. Завдання для самостійної роботи оцінюються у 5 балів, конспект нормативних актів – 3 бали, конспект лекцій – 2 бали.

Заходи з модульного контролю проводяться по завершенню вивчення навчального матеріалу даного модуля.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 839; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.