Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вплив зміни діаметра робочого колеса насоса на його характеристики
Насоси, що випускаються заводами, мають номінальний розмір діаметра робочого колеса. В експлуатаційних умовах для того, щоб узгоджувати роботу насоса з характеристиками мережі, в якій працює насос, широко використовується спосіб обрізання робочих коліс без зміни форми робочих лопатей. При цьому під обрізанням розуміють зменшення зовнішнього діаметра робочого колеса шляхом обточування його на токарному верстаті.

Перерахунок параметрів НА для обточеного колеса до значення діаметра можна з достатнім ступенем точності провести за формулами подібності:

; ; .

З рівнянь виходить, що при зміні діаметра колеса відношення квадрата діаметра колеса до напору або подачі є величиною постійною:

; .

З останніх виразів випливає: . Позначивши , одержимо: Отже, точки, що задовольняють рівняння пропорційності, розташовуються на прямих, які проходять через початок координат (рис. 1.13).

 

Рисунок 1.13 – Напірно-витратна характеристики насоса

при зміні діаметра робочого колеса

 

Для робочих коліс відцентрових насосів при коефіцієнті швидкохідності точніший результат виходить при перерахунку напірної характеристики за формулами:

; .

З останнього рівняння виходить: , тобто режимні точки при обточуванні розташовуються на параболах з вершиною у центрі координат
(рис. 1.13, пунктирні лінії).

Для визначення оптимального значення ККД при обточуванні робочого колеса з достатньою точністю можна скористатися формулою Муді [2, 4]:

.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 738; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.