Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення втрат тиску в трубопроводі

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Розрахунок трубопровідної мережі полягає у визначенні втрат напору на кожній з ділянок мережі при заданих витраті й довжині кожної ділянки [8].

Розрізняють втрати напору по довжині трубопроводу hдовж і втрати на подолання місцевих опорів hм:

. (1.3)

Втрати напору по довжині трубопроводу визначаються в загальному випадку за формулою Дарсі-Вейсбаха:

, (1.4)

де l – довжина труби, м; d – її діаметр, м; – швидкість рідини в трубі, м/с; – коефіцієнт, який враховує тертя рідини об стінку труби, що залежить від матеріалу й стану стінки труби (для наближених розрахунків можна взяти ); 9,81 м/с2 – прискорення вільного падіння, м/с2.

Місцеві опори в трубопроводах зумовлені різними факторами: різкою зміною конфіґурації живого перетину потоку, пов'язаною з установленням запірно-реґулювальної арматури; різким розширенням (звуженням) труб; виходом у трубу з резервуара; різким поворотом труби. Втрати напору на подолання місцевих опорів визначаються за формулою:

, (1.5)

де – коефіцієнт місцевого опору для ділянки труби, що залежить від виду місцевого опору й від числа Рейнольдса та визначається за таблицями з довідника [8].

При розрахунках кожний місцевий опір може бути замінений еквівалентною довжиною труби, де втрати напору такі самі, як і в місцевому опорі. Позначивши через відповідний приведений коефіцієнт, замінимо .

Тоді, після перетворення виразів (1.4), (1.5), отримаємо:

, (1.6)

де – питомий опір завдовжки 1 м при одиничній витраті, який визначають за табличним даними [8].

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 5387; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.