Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розрахунок збитків від забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських і територіального моря

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Розрахунок збитків від забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських і територіального моря проводиться на основі показника базової ставки відшкодування збитків у частках неподаткового мінімуму доходів громадян (далі – НМД) з урахуванням відносної небезпечності забруднюючої речовини та інтенсивність її викиду або загальної маси викинутої речовини відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, за такою формулою 5.74:

 

, (5.74)

 

Збитки від наднормативного скидання забруднених стоків, викликаних НС, розраховується за формулою 5.75:

, (5.75)

 

де V - витрати зворотних вод, куб.метрів/годину;
  Т - тривалість наднормативного скидання, годин;
  СС.Ф - середня фактична концентрація забруднюючих речовин у зворотних водах, грам/куб.метр;
  Сд - дозволена для скидання концентрація забруднюючих речовин, визначена при затвердженні ГДС (ТУС), грам/куб.метр. У разі скидання речовин, не включених до переліку речовин, допустимих для скидання, фактична концентрація яких перевищує ГДК для водного об’єкта, що приймає зворотні води, для розрахунку Сд береться таким, що дорівнює ГДК;
  0,003 - базова ставка відшкодування збитків у частках неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, НМД/кілограм (розрахована як середня вартість знешкодження різних забруднюючих речовин у частках неоподаткованого мінімуму доходів за одиницю маси речовини);
  Аі - показник відносної небезпечності речовин. Визначається як співвідношення 1/СГДК, де СГДК – гранично допустима концентрація цієї речовини згідно з Санітарними правилами і нормами № 4630-88 або узагальненим переліком ГДК шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм.

 

У разі скидання речовин, для яких не встановлені рівні ГДК або орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ), показник відносної небезпечності береться таким, що дорівнює 100, а ГДК – «відсутність» - 100000.Для завислих речовин показник відносної небезпечності береться таким, що дорівнює 0,3, а для підприємств, які не експлуатують комунальні системи каналізації, – 0,1;

 

  h - коефіцієнт, що враховує категорію водного об’єкту;
  10-3 - коефіцієнт, що враховує розмірність величин.

 

Збитки від аварійних залпових скидань забруднених стоків розраховується за формулою 5.76:

 

, (5.76)

 

Збитки від скидання сировини та речовин у чистому вигляді розраховуються за формулою 5.77:

 

, (5.77)

 

де М - маса скинутої забруднюючої сировини, кілограмів.

 

Розрахунок збитків від забруднення водного об’єкта сміттям провадиться за формулою 5.78:

 

, (5.78)

 

де ЗС - збитки від забруднення вод сміттям;
  КХ - коефіцієнт, що характеризує ступінь забруднення поверхні води сміттям;
  0,17 - вартість перевезення та утилізації сміття в НМД, одиниць;
  Аі - показник небезпечності сміття. Визначається як співвідношення 1/ГДК найбільш небезпечної забруднюючої речовини, яка була виявлена в складі скинутого сміття;
  Т - термін роботи спец суден (судна) під час збирання сміття, годин;
  0,01 - вартість 1 години роботи спец судна в НМД, одиниць;
  М - маса сміття (в центнерах), зібраного судном-сміттєзбірником, визначена як добуток множення забрудненої площі S на середню масу WСР сміття з 1 кв.метра (зібраного в трьох різних місцях забрудненої акваторії на однаковій відстані від її центру - W1, W2, W3), розраховується за формулою 5.79:

 

 

,де , (5.79)

 

де S - площа водної поверхні, забрудненої сміттям, кв.метрів.

 

Загальна сума збитків у разі забруднення водного об’єкта кількома забруднюючими речовинами розраховується шляхом додавання до найбільшої з усіх розрахованих величин суми збитків для інших забруднюючих речовин, помноженої на коефіцієнт 0,15.

Розрахункову суму збитків необхідно помножити на коефіцієнт 10 у разі залпового скидання, що призвело до забруднення водного об’єкта в контрольному створі 50 і більше ГДК.

Збитки від забруднення підземних вод розраховуються на базі питомого показника збитків у частках НМД з урахуванням відносної екологічної небезпечності забруднюючої речовини та природної захищеності підземних вод.

Обсяг збитків внаслідок забруднення підземних вод нафтопродуктами визначається в розрахунку на 1 куб. метр забруднених вод за формулою 5.80:

 

, (5.80)

 

де ЗП.В. - обсяг збитків від забруднення підземних вод, гривень;
  Yn - питома величина збитків, завданих навколишньому природному середовищу, в НМД;
  n - розмір НМД;
  VЗ - об’єм забруднених підземних вод, куб.метрів;
  L - коефіцієнт, який враховує природну захищеність підземних вод:
  0,01 - вартість 1 години роботи спец судна в НМД, одиниць;
    для ґрунтовних – 1,
    для міжпластових безнапірних – 1,3,
    для міжпластових напірних – 1,6.

 

Об’єм VЗ забрудненої частини водоносного горизонту (комплексу) розраховується за формулою 5.81:

 

, (5.81)

де F. - площа забруднення, кв.метрів;
  m - середня потужність забрудненої частини водоносного горизонта, метрів;
  na - активна пористість водонасиченої товщі, частки одиниці (табл.5.4).

 

У разі, коли обчислюються збитки у розрахунку на 1 тонну, застосовується формула 5.82:

 

, (5.82)

 

де VЗ - об’єм забруднених підземних вод, куб.метрів;
  n - розмір НМД;
  М - маса скинутої забруднюючої сировини, кілограмів;
  L - коефіцієнт, який враховує природну захищеність підземних вод:
  0,01 - вартість 1 години роботи спец судна в НМД, одиниць;
    для ґрунтовних – 1,
    для міжпластових безнапірних – 1,3,
    для міжпластових напірних (артезіанських) – 1,6.

Питома величина екологічних збитків Yn розраховується відповідно до таблиці 5.5 за наявність інформації про об’єм забруднених підземних вод або до таблиці 5.6, якщо маса нафтопродуктів відома.Розрахунок величини збитків унаслідок забруднення підземних вод іншими речовинами (крім нафтопродуктів) здійснюється шляхом введення до формул 5.79 та 5.80 коефіцієнта, який враховує екологічну небезпечність забруднюючої речовини (Кі) за формулою 5.83:

 

, (5.83)

 

де ГДК - величини гранично допустимої концентрації або небезпечного рівня впливу і-ої забруднюючої речовини.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 577; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.