Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Уточнюється згідно нормативно-методичною базою Держкомлісгоспу на час НС з урахуванням коефіцієнта інфляції
  П - площа лісової ділянки, що знайшла шкідливого впливу НС;
  K - коефіцієнт зниження продуктивності угіддя.

У разі переведення лісів у менш цінну групу розмір збитків розраховується за такою формулою 5.57:

, (5.57)

 

де Р Л/Г3 - розмір збитків, тис.гривень;
  Н2 та Н1 - норматив збитків відповідно для груп, до яких угіддя відносилися до та після шкідливого впливу НС (табл.5.14);
  П - площа лісової ділянки, що знайшла шкідливого впливу НС;
  K - коефіцієнт продуктивності лісів за типами лісорослинних умов (табл. 5.15).
       

 

Таблиця 5.15

Коефіцієнти продуктивності лісів за типами лісорослинних умов

Ступінь зволоження ґрунтів Група лісів Групи родючості ґрунтів
А В С Д
0,496 0,734 0,971 1,21
  0,387 0,737 0,98 1,22
0,6 1,32 (1,92) 2,19 (3,61)
  0,559 1,35 (1,73) 2,22 (3,6)
0,548 0,867 (1) 1,53 (2,58) 3,13 (5,59)
  0,474 0,834 (1) 1,53 (2,28) 3,17 (5,59)
0,496 0,6 0,584 0,896
  0,387 0,558 0,592 0,906
0,496 0,6 0,584 0,584
  0,387 0,558 0,592 0,591

 

Розрахунок збитків рибного господарства обчислюється спочатку в натуральному (вага втрачених рибних ресурсів), а потім – у вартісному виразі. Вартісний вираз обчислюється, виходячи з цін на певні види риб для даного регіону у визначений період.

Розрахунок провадиться окремо щодо кожного виду (або за групою біологічно близьких видів) та щодо кожної стадії розвитку риб за такою формулою 5.58:

 

, (5.58)

 

Збитки рибного господарства внаслідок забруднення водоймищ визначаються як прямі, так і непрямі – від втрати потомства.Прямі збитки розраховуються за кількістю загиблої риби, молоді (молодь риби береться за статевозрілу рибу), личинок та ікри (личинки та ікра в розрахунку береться за статевозрілу рибу з урахуванням коефіцієнта промислового повернення за період до дорослої особини) на одиницю площі ураження, її середньої ваги і площі негативного впливу на гідробіосів за такою формулою 5.59:

 

, (5.59)

 

де N - величина збитків у натуральному виразі, кілограмів;
  П - середня кількість загиблої риби, штук/кв.метр;
  П1 - середня кількість загиблих личинок, штук/кв.метр;
  П2 - середня кількість загиблої ікри, штук/кв.метр;
  S - площа негативного впливу пошкодження, кв.метр;
  M - середня маса дорослої особини, кілограмів;
  K1 - коефіцієнт промислового повернення від личинок, %;
  K2 - коефіцієнт промислового повернення від ікри, %.

 

Розрахунок збитків від втрати потомства провадиться, виходячи з кількості загиблої риби, плодючості самок, кратності нересту, коефіцієнта промислового повернення і середньої ваги риб за такою формулою 5.60:

 

, (5.60)

 

де N1 - обсяг збитків, кілограмів;
  П - кількість загиблої риби, штук;
  Z - частка самок, %;
  Q - середня плодючість самок, тис.штук ікринок;
  С - кратність нересту, разів;
  К - коефіцієнт промислового повернення від ікри, %.
  М - середня маса дорослої особини, кілограмів (визначається за табличними даними).

 

Збитки від загибелі кормових організмів визначається за такими формулами 5.61-5.62:

для планктону:

 

, (5.61)

 

для бентосу:

 

, (5.62)

 

де N2, 3 - збитки у натуральному вираженні, тонн;
  S - площа пошкодження, кв.м;
  Н - глибина водойми, метрів;
  П - середня концентрація кормових організмів, грамів/ куб.метр (для планктону) та грамів/кв.метр (для бентосу) визначається за табличними даними;
  Р/В - коефіцієнт переведення біомаси кормових організмів у продукцію (за табличними даними);
  K1 - показник гранично можливого використання кормової бази риб, відсотків (за табличними даними);
  K2 - кормовий коефіцієнт для переведення продукції кормових організмів у рибопродукцію (за табличними даними);
  10-6 - коефіцієнт переведення грамів у тонни.

 

Збитки від втрат нерестовищ розраховуються залежно від наявності вихідних даних рибопродуктивності нерестовищ за формулою 5.63:

 

, (5.63)

 

де N4 - обсяг збитків, кілограмів;
  S - площа пошкодження, гектарів;
  Р - середня рибопродуктивність нерестовищ за промисловим поверненням, кілограмів/гектар.

 

Збитки від втрат потомства розраховуються за формулою 5.64:

 

, (5.64)

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 366; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ В РІДИНАХ МЕТОДОМ СТОКСА
 2. Визначення коефіцієнта в’язкості за методом Стокса
 3. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЛІНІЙНОГО РОЗШИРЕННЯ МЕТАЛІВ
 4. Визначення точки беззбитковості за допомогою коефіцієнта маржинального доходу
 5. Відомість розрахунку внесків до фондів соціального страхування з урахуванням вимог чинного законодавства
 6. Дайте сутнісну характеристику основних критеріїв теорії статистичних рішень (критерії песимізму, оптимізму, коефіцієнта оптимізму, Лапласа, жалю).
 7. Дій керівника стрільб на ділянці під час проведення заходів за 30 хвилин до початку стрільб, згідно статті 15 КС СЗ і БМ СВ-2004.
 8. Дій керівника стрільб на ділянці під час проведення заходів за 30 хвилин до початку стрільб, згідно статті 31 КС СЗ і БМ СВ-2004.
 9. Додаток 1. Особливості обчислення підсумкової оцінки за 100-бальною шкалою з урахуванням окремих складових
 10. З урахуванням (4.2, 4.3) записуємо
 11. З урахуванням того, що 1 кг води на площі 1 м2 утворює шар товщиною 1 мм, то
 12. Зараження місцевості згідно даних варіанту.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.