Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Українсько-російський покажчик технологічних термінів

Розділ 3. Методика використання художніх матеріалів

Розділ 1. Короткі відомості з історії материалів, технологій

Васильєв О. Г.

Київ- 2014

З АКАДЕМІЧНОГО ЖИВОПИСУ

В НАВЧАЛЬНИХ ПОСТАНОВКАХ

ХУДОЖНІХ МАТЕРІАЛІВ

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ

Олексій Васильєв

 

 

 

Навчальний посібник

УДК 73/76 (477) (084.1)

ББК 85.103 ( 4 Укр) 6я6

В19

Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (протокол № 8 від 27 травня 2014 р.)

Рецензенти:

 

Народний художник України, професор, академік Національної академії мистецтв України, директор Інституту проблем сучасного мистецтва Сидоренко В.Д.

 

Заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри живопису Харківської академії дизайну і мистецтв Жердзіцький Є.Ф.

Методика використання художніх матеріалів в навчальних постановках з академічного живопису:навчальний посібник /О. Г. Васильєв.– К…….2014.– 92 с.

 

 

ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………………..4

 

темпеного та олійного живопису……………………………….5

Розділ 2. Основні художні матеріали сучасного станкового олійного живопису.......................................................................15

 

2.1.Основи для олійного живопису…………………………………….15

2.2.Клеї для проклеювання і ґрунтів…………………………………...18

2.3.Пластифікатори та антисептики……………………………………21

2.4.Ґрунти для живопису………………………………………………. 22

2.5.Розчинники фарб для олійного живопису………………………..31

2.6.Сикативи……………………………………………………………..33

2.7.Олія для живопису…………………………………………...…….. 33

2.8.Лаки олійного живопису……………………………………………34

2.9.Воскові мастики, виготовлення та застосування………………....37

2.10.Сучасні допоміжні матеріали для живопису олійними

фарбами…………………………………………………………............38

2.11.Фарби олійного живопису………………………………………...51

2.12.Особливості змішування олійних фарб…………………………..55

в навчальних постановках з академічного живопису……………64

 3.1.Відомості з історії колірних моделей……………………….……..64

3.2.Авторская методика «Колористичне дерево»……………………79

3.3.Барви у структурі «Колористичного дерева»…………………….81

3.4.Змішування барв за допомогою моделі «Колористичного

дерева»…………………………………………………………………..87

3.5.Практичні рекомендаціївикористання художніх матеріалів……88

Післямова…………………………………………………..……………91

олійного живопису……………………………………………...……. 91

 

Список використаної літератури…………………………………….93

 

 

Передмова

Метою цього навчального посібника є відбір і систематизація того величезного матеріалу з технології олійного живопису, який тим, хто навчається у середніх і вищих художніх освітніх закладах доводиться зазвичай розшукувати у різноманітних джерелах або записувати “з голосу” на практичних заняттях.

Існує великий корпус літератури зі згаданої теми. Деякі книги є класичними, як, наприклад, Гете И.-В. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957; Леонардо да Винчи. Избранное. М., 1952; Ченнино Ченнини. Книга об искусствах или Трактат о живописи – М.: Изогиз, 1933, однак вони не втратили актуальності й до сьогодні.

Автор спирався також на досвід таких спеціалістів у царині технології малярства, як: Вибер Ж. Живопись и её средства. Издательство Академии художеств СССР. Москва, 1961.; Гренберг Ю.И. Технология, исследование и хранение станковой и настенной живописи. М., 1987; Киплик Д. И. Техника живописи. М.-Л., 1950.

Цінні відомості з хімії фарб було почерпнуто з відносно нещодавньої праці Беленького Е.Ф., Рискина И.В. «Химия и технология пигментов». Л., 1974.

В галузі теорії кольору особливо важливими для розробки авторської моделі виявилися праці: Волкова Н.Н. Цвет в живописи. М., 1965.; Аксёнова Ю.Г. Цвет и линия: Практическое руководство по рисунку и живописи. М., 1986.

Відбираючи й узагальнюючи матеріали з різноманітних джерел, автор спирався на власний понад двадцятирічний практичний досвід роботи маляра й викладача Національної Академії образотворчого мистецтва.

У першій частині посібника викладено деякі відомості з історії технології малярства. У другій частині – відомості про основні матеріали, що використовуються у сучасному олійному малярстві.

Третя частина містить опис системи використання олійних фарб, розробленої автором.

Оскільки досі існує необхідність у створенні простих схем для більш ефективного засвоєння матеріалів із даної теми, автор розробив кілька оригінальних графічних схем і таблиць, які, як він сподівається, допоможуть засвоєнню викладеного матеріалу. Наявність цих таблиць і схем є відмінною особливістю цього навчального посібника, оскільки на початку кожної глави є тільки короткі тези з кожної теми, а основне наповнення інформації розкривають таблици.Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 464; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. VIII. СИГНАЛЬНІ ПОКАЖЧИКИ ТА ЗНАКИ 8.1. МАРШРУТНІ ПОКАЖЧИКИ
 2. XII. СИГНАЛИ ТРИВОГИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПОКАЖЧИКИ
 3. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
 4. Ампульний цех підриємства виготовляє розчини для ін’єкцій. Яка послідовність технологічних операцій має бути при виготовленні розчину гексаметилентетраміну?
 5. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
 6. Визначення термінів
 7. Визначення технологічних норм часу на виконання операцій з поїздами і вагонами
 8. Використання термінів «посадова особа» та «службова особа» в чинному законодавстві
 9. Встановлений рівнів і термінів виконання об'єктів
 10. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ
 11. Графоаналітичний метод лінійного програмування та оптимізація технологічних процесів
 12. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт: поняття, загальна характеристика.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.